Abu Dhabi International (AUH)
Naha (OKA) 7244km
13:00 21:00 SE 916 B787-8 JA-GYPU 357 8:00h
Osaka - Kansai International (KIX) 7693km
19:51 04:21 SE 914 B787-8 JA-AATL 357 8:30h
19:51 04:21 SE 914 B787-8 JA-EDUT 1246 8:30h
Tokyo - Haneda (HND) 8053km
09:05 17:59 SE 912 B787-10 JA-DABY 1 8:54h
09:05 17:59 SE 912 B787-10 JA-KUMI 2 8:54h
09:05 17:59 SE 912 B787-10 JA-LDZZ 3 8:54h
09:05 17:59 SE 912 B787-10 JA-LLVH 4 8:54h
09:05 17:59 SE 912 B787-10 JA-MJAK 5 8:54h
09:05 17:59 SE 912 B787-10 JA-RVRL 6 8:54h
09:05 17:59 SE 912 B787-10 JA-SXWJ 7 8:54h
Addis Abeba - Bole International (ADD)
Osaka - Kansai International (KIX) 10040km
21:50 08:56 SE 972 B787-8 JA-QBSG 2 11:06h
21:50 08:56 SE 972 B787-8 JA-RYYH 3 11:06h
21:50 08:56 SE 972 B787-8 JA-SOPJ 4 11:06h
21:50 08:56 SE 972 B787-8 JA-TUTV 5 11:06h
21:50 08:56 SE 972 B787-8 JA-UNYH 6 11:06h
21:50 08:56 SE 972 B787-8 JA-UXXN 7 11:06h
21:50 08:56 SE 972 B787-8 JA-ZPSB 1 11:06h
Tokyo - Haneda (HND) 10417km
22:55 10:26 SE 970 B787-9 JA-ANVB 3 11:31h
22:55 10:26 SE 970 B787-9 JA-IBJW 4 11:31h
22:55 10:26 SE 970 B787-9 JA-JHAC 5 11:31h
22:55 10:26 SE 970 B787-9 JA-MHTO 6 11:31h
22:55 10:26 SE 970 B787-9 JA-NUIV 7 11:31h
22:55 10:26 SE 970 B787-9 JA-NVPO 1 11:31h
22:55 10:26 SE 970 B787-9 JA-OSTN 2 11:31h
Adelaide (ADL)
Osaka - Kansai International (KIX) 7731km
06:20 14:53 SE 062 B787-8 JA-HFSD 146 8:33h
06:20 14:53 SE 062 B787-8 JA-HLEL 2357 8:33h
Tokyo - Haneda (HND) 7849km
19:35 04:21 SE 060 B777-200ER JA-FXZK 47 8:46h
19:35 04:21 SE 060 B777-200ER JA-GDNC 15 8:46h
19:35 04:21 SE 060 B777-200ER JA-GGUC 236 8:46h
Ahmedabad - Sardar Vallabhbhai Patel International (AMD)
Fukuoka (FUK) 5713km
14:20 20:39 SE 7866 B787-9 JA-GOXH 1357 6:19h
Tokyo - Haneda (HND) 6541km
22:45 06:03 SE 7864 B777-200 JA-BEGF 1357 7:18h
22:45 06:03 SE 7864 B777-200 JA-ILWL 246 7:18h
Akita (AXT)
Fukuoka (FUK) 1100km
15:39 16:59 SE 1544 A320neo JA-OCTR Xe2 1:20h
Naha (OKA) 1897km
02:00 04:17 SE 1546 A320neo JA-PIIC X 2:17h
Osaka - Kansai International (KIX) 727km
02:00 02:53 SE 1518 A220-300 JA-RKZG X 0:53h
09:10 10:03 SE 1520 A320neo JA-IKYI X 0:53h
12:50 13:43 SE 1522 A220-300 JA-OFHN X 0:53h
15:45 16:38 SE 1524 A220-300 JA-OFHN X 0:53h
19:05 19:58 SE 1526 A320neo JA-IKYI X 0:53h
22:45 23:38 SE 1528 A320neo JA-IJAV X 0:53h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 373km
05:00 05:44 SE 1530 ATR72-600 JA-NDDN X 0:44h
09:30 10:14 SE 1532 ATR72-600 JA-XWQW X 0:44h
12:35 13:19 SE 1534 ATR72-600 JA-VVHO X 0:44h
15:40 16:07 SE 1536 A220-100 JA-PQIA X 0:27h
19:20 20:04 SE 1538 ATR72-600 JA-NDDN X 0:44h
21:25 21:52 SE 1540 A220-100 JA-PQIA X 0:27h
23:43 00:10 SE 1542 A321neo JA-OOQY X 0:27h
Tokyo - Haneda (HND) 454km
01:45 02:18 SE 1502 A321neo JA-KFZT X 0:33h
05:15 05:48 SE 1504 A320neo JA-DFQQ X 0:33h
08:35 09:08 SE 1506 A321neo JA-GCGK X 0:33h
11:15 11:48 SE 1508 A320neo JA-DFQQ X 0:33h
13:45 14:18 SE 1510 A321neo JA-KFZT X 0:33h
17:15 17:48 SE 1512 A320neo JA-DGGO X 0:33h
20:35 21:08 SE 1514 A321neo JA-GCGK X 0:33h
23:15 23:48 SE 1516 A320neo JA-DFQQ X 0:33h
Alice Springs (ASP)
Fukuoka (FUK) 6400km
10:35 18:19 SE 124 A321neo JA-FMYP 1357 7:44h
Naha (OKA) 5607km
06:15 13:01 SE 126 A320neo JA-UTKF X 6:46h
Osaka - Kansai International (KIX) 6484km
08:20 16:10 SE 122 A321neo JA-AVFU 1357 7:50h
08:20 16:10 SE 122 A321neo JA-BBFG 246 7:50h
Tokyo - Haneda (HND) 6637km
13:45 21:33 SE 120 B767-300 JA-WTDW 357 7:48h
13:45 21:33 SE 120 B767-300 JA-WVIF 1246 7:48h
Almaty International (ALA)
Osaka - Kansai International (KIX) 5036km
09:00 15:05 SE 944 A320neo JA-HZIW 246 6:05h
09:00 15:05 SE 944 A320neo JA-ILZS 357 6:05h
Tokyo - Haneda (HND) 5335km
23:35 06:02 SE 942 A321neo JA-UYQG X 6:27h
Amami (ASJ)
Fukuoka (FUK) 578km
01:10 02:18 SE 4050 ATR72-600 JA-KUYA Xe3 1:08h
06:00 06:42 SE 4052 A220-100 JA-QCZG X 0:42h
09:35 10:43 SE 4054 ATR72-600 JA-KUYA X 1:08h
12:30 13:12 SE 4056 A220-300 JA-UVSI X 0:42h
15:05 16:13 SE 4058 ATR72-600 JA-KUYA X 1:08h
18:05 18:47 SE 4060 A220-100 JA-QCZG X 0:42h
23:00 23:42 SE 4062 A220-100 JA-QCZG X 0:42h
Naha (OKA) 322km
00:50 01:28 SE 4064 ATR72-600 JA-EVJJ X 0:38h
03:05 03:28 SE 4066 A220-100 JA-GEFU Xe7 0:23h
06:30 06:53 SE 4068 A220-100 JA-GEFU X 0:23h
09:55 10:18 SE 4070 A220-100 JA-GEFU X 0:23h
13:20 13:43 SE 4072 A220-100 JA-GEFU X 0:23h
15:35 16:13 SE 4074 ATR72-600 JA-EVJJ X 0:38h
16:45 17:08 SE 4076 A220-100 JA-GEFU X 0:23h
20:10 20:33 SE 4078 A220-100 JA-GEFU X 0:23h
22:45 23:23 SE 4080 ATR72-600 JA-EVJJ X 0:38h
Osaka - Kansai International (KIX) 849km
04:20 05:21 SE 4042 A220-300 JA-OSPM Xe2 1:01h
10:20 11:21 SE 4044 A220-300 JA-PYYY Xe4 1:01h
22:20 23:21 SE 4046 A220-300 JA-KWQX Xe6 1:01h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1926km
11:20 13:39 SE 4048 A220-300 JA-RWCR X 2:19h
Tokyo - Haneda (HND) 1236km
11:00 12:29 SE 4036 A220-300 JA-IIWF X 1:29h
16:50 18:19 SE 4038 A220-300 JA-IIWF X 1:29h
22:40 00:09 SE 4040 A220-300 JA-IIWF Xe1 1:29h
Ambon - Pattimura (AMQ)
Naha (OKA) 3329km
03:30 07:31 SE 7758 A220-300 JA-MFEM X 4:01h
Amsterdam - Schiphol (AMS)
Fukuoka (FUK) 9119km
20:45 06:50 SE 754 B787-9 JA-NMSG 36 10:05h
20:45 06:50 SE 754 B787-9 JA-PEFR 47 10:05h
20:45 06:50 SE 754 B787-9 JA-QXNH 15 10:05h
Osaka - Kansai International (KIX) 9252km
11:10 21:30 SE 752 B777-200ER JA-OVXU 135 10:20h
11:10 21:30 SE 752 B777-200ER JA-RPPC 246 10:20h
21:25 07:45 SE 750 B777-200ER JA-FOBD 136 10:20h
21:25 07:45 SE 750 B777-200ER JA-IQYK 247 10:20h
Tokyo - Haneda (HND) 9327km
06:10 16:35 SE 748 B777-300ER JA-DVMD 25 10:25h
06:10 16:35 SE 748 B777-300ER JA-ECPW 36 10:25h
06:10 16:35 SE 748 B777-300ER JA-FBEG 47 10:25h
06:10 16:35 SE 748 B777-300ER JA-SUKL 1 10:25h
19:45 05:58 SE 744 B747-400 JA-MFBC 146 10:13h
19:45 05:58 SE 744 B747-400 JA-UTNM 257 10:13h
23:55 10:20 SE 746 B777-300ER JA-UDXE 47 10:25h
23:55 10:20 SE 746 B777-300ER JA-UWMA 15 10:25h
23:55 10:20 SE 746 B777-300ER JA-YCOW 26 10:25h
Anchorage - Ted Stevens International (ANC)
Osaka - Kansai International (KIX) 5916km
00:45 07:54 SE 392 A321neo JA-REGE 1246 7:09h
00:45 07:54 SE 392 A321neo JA-TNXN 357 7:09h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 4839km
13:07 18:58 SE 394 A321neo JA-LMOF 1246 5:51h
13:07 18:58 SE 394 A321neo JA-OWPY 357 5:51h
20:55 02:46 SE 396 A321neo JA-SBGY 246 5:51h
20:55 02:46 SE 396 A321neo JA-SSZL 357 5:51h
Tokyo - Haneda (HND) 5572km
08:45 15:18 SE 390 B767-300 JA-STBI 246 6:33h
08:45 15:18 SE 390 B767-300 JA-UCPA 357 6:33h
Aomori (AOJ)
Fukuoka (FUK) 1580km
04:25 06:19 SE 1494 A220-100 JA-ZYEK X 1:54h
09:50 11:44 SE 1496 A320neo JA-MVUX X 1:54h
18:10 20:04 SE 1498 A320neo JA-MVUX X 1:54h
Naha (OKA) 2434km
07:10 10:06 SE 1500 A321neo JA-SDIU X 2:56h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 303km
05:00 05:22 SE 1484 A220-100 JA-PQIA X 0:22h
10:00 10:22 SE 1486 A220-100 JA-PQIA X 0:22h
13:50 14:12 SE 1488 A220-100 JA-PQIA X 0:22h
17:30 17:52 SE 1490 A220-100 JA-PQIA X 0:22h
Tokyo - Haneda (HND) 1099km
02:51 04:11 SE 1458 A321neo JA-FLZF X 1:20h
07:06 08:26 SE 1460 A321neo JA-AMCB X 1:20h
10:40 12:00 SE 1462 A321neo JA-FLZF X 1:20h
14:45 16:05 SE 1464 A321neo JA-FLZF X 1:20h
18:50 20:10 SE 1466 A321neo JA-FLZF X 1:20h
22:51 00:11 SE 1468 A321neo JA-FLZF X 1:20h
Apia - Faleolo International (APW)
Tokyo - Haneda (HND) 7481km
21:05 05:21 SE 186 B787-9 JA-YKFL 5 8:16h
21:05 05:21 SE 186 B787-9 JA-YMXR 6 8:16h
21:05 05:21 SE 186 B787-9 JA-ZGXX 7 8:16h
Asahikawa (AKJ)
Fukuoka (FUK) 1529km
07:35 09:26 SE 2904 A320neo JA-NNYI X 1:51h
Osaka - Kansai International (KIX) 1202km
00:50 02:17 SE 2896 A320neo JA-FZBW Xe3 1:27h
09:15 10:42 SE 2898 A320neo JA-FYNW X 1:27h
12:50 14:17 SE 2900 A320neo JA-FZBW X 1:27h
21:15 22:42 SE 2902 A320neo JA-FYNW Xe4 1:27h
Tokyo - Haneda (HND) 932km
00:25 01:33 SE 2876 A320neo JA-CODC Xe7 1:08h
03:05 04:13 SE 2878 A320neo JA-CBWI Xe4 1:08h
06:25 07:31 SE 2880 B767-300 JA-OEGR X 1:06h
08:05 09:13 SE 2882 A320neo JA-CVYR X 1:08h
10:25 11:31 SE 2884 B767-300 JA-THFA X 1:06h
13:00 14:08 SE 2886 A320neo JA-CODC X 1:08h
16:10 17:18 SE 2888 A320neo JA-CSTR X 1:08h
18:25 19:31 SE 2890 B767-300 JA-OEGR X 1:06h
20:35 21:43 SE 2892 A320neo JA-BXJE Xe2 1:08h
22:25 23:31 SE 2894 B767-300 JA-THFA X 1:06h
Athens - Elefthérios Venizélos (ATH)
Osaka - Kansai International (KIX) 9308km
20:25 06:42 SE 846 B787-8 JA-QBSG 5 10:17h
20:25 06:42 SE 846 B787-8 JA-RYYH 6 10:17h
20:25 06:42 SE 846 B787-8 JA-SOPJ 7 10:17h
20:25 06:42 SE 846 B787-8 JA-TUTV 1 10:17h
20:25 06:42 SE 846 B787-8 JA-UNYH 2 10:17h
20:25 06:42 SE 846 B787-8 JA-UXXN 3 10:17h
20:25 06:42 SE 846 B787-8 JA-ZPSB 4 10:17h
Atlanta - Hartsfield-Jackson International (ATL)
Tokyo - Haneda (HND) 11067km
19:15 07:36 SE 678 B777-200ER JA-MBFD 136 12:21h
19:15 07:36 SE 678 B777-200ER JA-NRCL 247 12:21h
Auckland (AKL)
Fukuoka (FUK) 9105km
06:15 16:19 SE 158 B787-9 JA-RHPD 14 10:04h
06:15 16:19 SE 158 B787-9 JA-TTSE 25 10:04h
06:15 16:19 SE 158 B787-9 JA-TYIE 36 10:04h
Osaka - Kansai International (KIX) 8945km
16:40 02:39 SE 156 B777-300ER JA-MSCE 4 9:59h
16:40 02:39 SE 156 B777-300ER JA-NEIO 5 9:59h
16:40 02:39 SE 156 B777-300ER JA-OEXK 6 9:59h
16:40 02:39 SE 156 B777-300ER JA-OIGM 7 9:59h
16:40 02:39 SE 156 B777-300ER JA-SBJY 1 9:59h
16:40 02:39 SE 156 B777-300ER JA-VAKJ 2 9:59h
16:40 02:39 SE 156 B777-300ER JA-VPZZ 3 9:59h
Tokyo - Haneda (HND) 8851km
10:05 19:58 SE 154 B777-300ER JA-CGPI 47 9:53h
10:05 19:58 SE 154 B777-300ER JA-CGVI 15 9:53h
10:05 19:58 SE 154 B777-300ER JA-CZOV 26 9:53h
10:05 19:58 SE 154 B777-300ER JA-SUKL 3 9:53h
19:05 04:58 SE 152 B777-300ER JA-VHGW 247 9:53h
19:05 04:58 SE 152 B777-300ER JA-VRCD 135 9:53h
Austin - Bergstrom International (AUS)
Tokyo - Haneda (HND) 10568km
18:25 06:13 SE 602 B777-200ER JA-YTLU 26 11:48h
18:25 06:13 SE 602 B777-200ER JA-ZIGX 37 11:48h
18:25 06:13 SE 602 B777-200ER JA-ZTJQ 14 11:48h
Ayers Rock (AYQ)
Naha (OKA) 5731km
22:05 05:00 SE 128 A220-300 JA-NJKZ 246 6:55h
Bacolod-Silay (BCD)
Naha (OKA) 1801km
17:40 19:50 SE 7348 A220-300 JA-YPTS Xe6 2:10h
Balikpapan - Sepinggan International (BPN)
Fukuoka (FUK) 4132km
04:20 09:19 SE 7774 A220-300 JA-JJYY X 4:59h
Naha (OKA) 3269km
10:10 14:07 SE 7776 A220-300 JA-NJKZ Xe3 3:57h
Tokyo - Haneda (HND) 4739km
01:15 06:58 SE 7772 A320neo JA-VIMS X 5:43h
Bandar Seri Begawan - Brunei International (BWN)
Naha (OKA) 2726km
09:35 12:52 SE 7782 A220-100 JA-INNL X 3:17h
Osaka - Kansai International (KIX) 3894km
18:10 22:52 SE 7780 A320neo JA-ZRMX Xe5 4:42h
Tokyo - Haneda (HND) 4255km
13:15 18:23 SE 7778 A320neo JA-VIMS Xe3 5:08h
Bangalore - Kempegowda International (BLR)
Fukuoka (FUK) 5776km
21:25 04:24 SE 7846 A321neo JA-IRPI X 6:59h
Naha (OKA) 5396km
14:25 20:23 SE 7848 B787-8 JA-HVZL 246 5:58h
Osaka - Kansai International (KIX) 6227km
23:15 06:08 SE 7844 B787-8 JA-QGSD 135 6:53h
23:15 06:08 SE 7844 B787-8 JA-WADY 246 6:53h
Tokyo - Haneda (HND) 6652km
16:45 00:02 SE 7842 B747-400 JA-VLVA 136 7:17h
16:45 00:02 SE 7842 B747-400 JA-XDSX 2457 7:17h
Bangkok - Don Mueang International (DMK)
Fukuoka (FUK) 3723km
05:50 10:20 SE 7556 A321neo JA-IBWE X 4:30h
Naha (OKA) 3131km
01:05 04:52 SE 7558 A321neo JA-BWTI 357 3:47h
01:05 04:52 SE 7558 A321neo JA-CGDG 146 3:47h
Osaka - Kansai International (KIX) 4161km
07:40 12:33 SE 7552 B767-300 JA-HGPC 1357 4:53h
07:40 12:33 SE 7552 B767-300 JA-PQRB 246 4:53h
19:20 00:13 SE 7554 B767-300 JA-HGPC 246 4:53h
19:20 00:13 SE 7554 B767-300 JA-PQRB 1357 4:53h
Tokyo - Haneda (HND) 4590km
01:25 06:32 SE 8136 B777-300 JA-WFZX 357 5:07h
01:25 06:32 SE 8136 B777-300 JA-XKER 1246 5:07h
14:15 19:22 SE 8134 B777-300 JA-WFZX 1357 5:07h
14:15 19:22 SE 8134 B777-300 JA-XKER 246 5:07h
Bangkok - Suvarnabhumi International (BKK)
Fukuoka (FUK) 3729km
03:50 08:20 SE 7542 A321neo JA-FUTS X 4:30h
10:00 14:30 SE 7536 A321neo JA-EFOE X 4:30h
15:50 20:20 SE 7540 A321neo JA-FSWT X 4:30h
21:40 02:10 SE 7538 A321neo JA-DZOV X 4:30h
Naha (OKA) 3131km
02:20 06:07 SE 7546 A321neo JA-DERK X 3:47h
08:15 12:02 SE 7548 A320neo JA-NQEK X 3:47h
14:20 18:07 SE 7544 A321neo JA-ECBA X 3:47h
20:15 00:02 SE 7550 A320neo JA-STYP X 3:47h
Osaka - Kansai International (KIX) 4165km
03:30 08:09 SE 7526 B777-300 JA-DTBE 246 4:39h
03:30 08:09 SE 7526 B777-300 JA-GNSU 357 4:39h
07:45 12:24 SE 7528 B777-300 JA-HWMY 246 4:39h
07:45 12:24 SE 7528 B777-300 JA-LCXK 357 4:39h
15:20 19:59 SE 7524 B777-300 JA-DTBE 246 4:39h
15:20 19:59 SE 7524 B777-300 JA-GNSU 1357 4:39h
23:55 04:34 SE 7530 B777-300 JA-HWMY 246 4:39h
23:55 04:34 SE 7530 B777-300 JA-LCXK 1357 4:39h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 5079km
05:20 10:57 SE 7532 B787-9 JA-ADAB 357 5:37h
05:20 10:57 SE 7532 B787-9 JA-CFZP 1246 5:37h
16:45 22:22 SE 7534 B787-9 JA-CIPD 246 5:37h
16:45 22:22 SE 7534 B787-9 JA-EBNE 1357 5:37h
Tokyo - Haneda (HND) 4595km
01:10 06:12 SE 7500 B747-400 JA-MISI 136 5:02h
01:10 06:12 SE 7500 B747-400 JA-RJGB 247 5:02h
03:00 08:08 SE 7512 B777-300 JA-KVJF 357 5:08h
03:00 08:08 SE 7512 B777-300 JA-MDZE 146 5:08h
04:15 09:39 SE 8138 B767-300 JA-JMES X 5:24h
05:00 10:08 SE 7514 B777-300 JA-KVJF 1246 5:08h
05:00 10:08 SE 7514 B777-300 JA-MDZE 357 5:08h
06:50 11:58 SE 7504 B777-300 JA-MMQY 246 5:08h
06:50 11:58 SE 7504 B777-300 JA-UTFR 357 5:08h
08:50 13:58 SE 7506 B777-300 JA-MMQY 1357 5:08h
08:50 13:58 SE 7506 B777-300 JA-UTFR 246 5:08h
10:55 16:19 SE 7518 B767-300 JA-YENC X 5:24h
12:35 17:43 SE 7516 B777-300 JA-WFZX 246 5:08h
12:35 17:43 SE 7516 B777-300 JA-XKER 357 5:08h
14:40 19:42 SE 7502 B747-400 JA-GCDU 247 5:02h
14:40 19:42 SE 7502 B747-400 JA-ILJX 135 5:02h
15:55 21:03 SE 7508 B777-300 JA-KVJF 357 5:08h
15:55 21:03 SE 7508 B777-300 JA-MDZE 1246 5:08h
18:00 23:24 SE 6520 B767-300 JA-GDMB X 5:24h
19:40 00:48 SE 7510 B777-300 JA-MMQY 246 5:08h
19:40 00:48 SE 7510 B777-300 JA-UTFR 1357 5:08h
22:45 04:09 SE 7522 B767-300 JA-GPBZ X 5:24h
Baotou (BAV)
Fukuoka (FUK) 1970km
09:50 12:13 SE 6472 A220-100 JA-QHJI X 2:23h
Osaka - Kansai International (KIX) 2323km
09:30 12:18 SE 6470 A320neo JA-LZEW Xe3 2:48h
Barcelona - El Prat (BCN)
Tokyo - Haneda (HND) 10456km
19:10 06:50 SE 834 B777-300ER JA-CIRZ 246 11:40h
19:10 06:50 SE 834 B777-300ER JA-EPBK 357 11:40h
Batam - Hang Nadim International (BTH)
Naha (OKA) 3761km
13:15 17:47 SE 7750 A220-300 JA-MFEM X 4:32h
Beijing - Capital International (PEK)
Fukuoka (FUK) 1429km
01:40 03:24 SE 5374 A320neo JA-GVDI X 1:44h
06:35 08:19 SE 5370 A320neo JA-GVDI X 1:44h
08:40 10:24 SE 5376 A320neo JA-HKFO X 1:44h
11:30 13:05 SE 5382 B787-8 JA-KJHR 135 1:35h
11:30 13:05 SE 5382 B787-8 JA-QORQ 246 1:35h
13:35 15:19 SE 5378 A320neo JA-HKFO X 1:44h
18:10 19:45 SE 5368 B787-8 JA-MNGE X 1:35h
20:45 22:29 SE 5372 A320neo JA-GVDI X 1:44h
22:45 00:29 SE 5380 A320neo JA-HKFO X 1:44h
Naha (OKA) 1855km
03:50 06:04 SE 5394 A320neo JA-EVPE X 2:14h
06:55 09:09 SE 5384 A320neo JA-ETIX X 2:14h
12:50 15:04 SE 5386 A320neo JA-ETIX X 2:14h
16:00 18:14 SE 5390 A320neo JA-EVPE X 2:14h
18:45 20:59 SE 5388 A320neo JA-ETIX X 2:14h
21:55 00:09 SE 5392 A320neo JA-EVPE X 2:14h
Osaka - Kansai International (KIX) 1765km
01:30 03:34 SE 8120 B767-300 JA-HGPC 246 2:04h
01:30 03:34 SE 8120 B767-300 JA-PQRB 357 2:04h
02:53 05:01 SE 5344 A320neo JA-UVMF X 2:08h
04:50 06:48 SE 5334 B777-300 JA-DTBE 1357 1:58h
04:50 06:48 SE 5334 B777-300 JA-GNSU 246 1:58h
06:30 08:38 SE 5352 A321neo JA-VORM Xe6 2:08h
09:05 11:03 SE 5336 B777-300 JA-HWMY 1357 1:58h
09:05 11:03 SE 5336 B777-300 JA-LCXK 246 1:58h
10:35 12:43 SE 5338 A320neo JA-UKEE X 2:08h
13:03 15:11 SE 5342 A320neo JA-ULZW X 2:08h
15:25 17:33 SE 5348 A321neo JA-VMJD Xe3 2:08h
17:35 19:43 SE 5354 A321neo JA-VTAJ X 2:08h
19:25 21:33 SE 5340 A320neo JA-UKEE X 2:08h
21:25 23:33 SE 5350 A321neo JA-VMJD X 2:08h
23:15 01:23 SE 5346 A320neo JA-VYPE X 2:08h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 2109km
02:15 04:48 SE 5366 A320neo JA-WHHO X 2:33h
06:00 08:33 SE 5356 A321neo JA-RDPM X 2:33h
11:10 13:43 SE 5358 A321neo JA-RYBN X 2:33h
14:25 16:58 SE 5362 A320neo JA-WFXM X 2:33h
17:55 20:28 SE 5360 A321neo JA-RYBN X 2:33h
21:40 00:13 SE 5364 A321neo JA-SUVG X 2:33h
Tokyo - Haneda (HND) 2095km
01:30 03:58 SE 5318 B767-300 JA-DSKW X 2:28h
02:35 05:03 SE 5312 B767-300 JA-KASG X 2:28h
04:05 06:37 SE 5320 A321neo JA-AYBX X 2:32h
05:45 08:13 SE 5306 B767-300 JA-MVYD X 2:28h
06:55 09:27 SE 5322 A321neo JA-BTSA X 2:32h
09:05 11:33 SE 5314 B767-300 JA-EGOU X 2:28h
10:55 13:27 SE 5324 A321neo JA-AYBX X 2:32h
12:20 14:52 SE 5326 A321neo JA-DFLH X 2:32h
14:35 17:03 SE 5308 B767-300 JA-OEBK X 2:28h
15:55 18:27 SE 5328 A321neo JA-AQYA X 2:32h
17:25 19:53 SE 5310 B767-300 JA-QDGK X 2:28h
19:05 21:33 SE 5316 B767-300 JA-ECYB X 2:28h
20:45 23:17 SE 5330 A321neo JA-DJVS X 2:32h
22:45 01:17 SE 5332 A321neo JA-AQYA X 2:32h
Berlin Brandenburg - Willy Brandt (BER)
Fukuoka (FUK) 8685km
21:15 06:51 SE 780 B787-8 JA-ISAK 37 9:36h
21:15 06:51 SE 780 B787-8 JA-MJUQ 14 9:36h
21:15 06:51 SE 780 B787-8 JA-NBTU 25 9:36h
Osaka - Kansai International (KIX) 8847km
20:55 06:42 SE 776 B787-10 JA-QFHL 25 9:47h
20:55 06:42 SE 776 B787-10 JA-QKZQ 36 9:47h
20:55 06:42 SE 776 B787-10 JA-UAQN 14 9:47h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 8337km
19:15 04:28 SE 778 B787-8 JA-TJSB 357 9:13h
19:15 04:28 SE 778 B787-8 JA-UQVL 146 9:13h
Tokyo - Haneda (HND) 8952km
06:00 15:59 SE 774 B777-200ER JA-TNLG 136 9:59h
06:00 15:59 SE 774 B777-200ER JA-TYPY 247 9:59h
06:00 15:59 SE 774 B777-200ER JA-UZQJ 5 9:59h
Bethel (BET)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 4203km
23:25 04:29 SE 402 A220-100 JA-BDGV X 5:04h
Bhubaneswar - Biju Patnaik (BBI)
Fukuoka (FUK) 4633km
16:50 22:26 SE 7878 A320neo JA-GRED X 5:36h
Biak - Frans Kaisiepo (BIK)
Naha (OKA) 3181km
00:35 04:25 SE 7756 A220-100 JA-OMKW X 3:50h
Bishkek - Manas International (FRU)
Osaka - Kansai International (KIX) 5247km
06:30 12:50 SE 7926 A320neo JA-CAGQ X 6:20h
Boston - Logan International (BOS)
Osaka - Kansai International (KIX) 11081km
06:20 18:42 SE 644 B777-200ER JA-SLXQ 36 12:22h
06:20 18:42 SE 644 B777-200ER JA-SVSW 47 12:22h
06:20 18:42 SE 644 B777-200ER JA-UFZT 15 12:22h
Tokyo - Haneda (HND) 10816km
06:40 18:44 SE 642 B777-200ER JA-UZQJ 6 12:04h
06:40 18:44 SE 642 B777-200ER JA-VGJL 247 12:04h
06:40 18:44 SE 642 B777-200ER JA-XSDN 135 12:04h
19:00 07:04 SE 640 B777-200ER JA-UZQJ 1 12:04h
19:00 07:04 SE 640 B777-200ER JA-VYMF 25 12:04h
19:00 07:04 SE 640 B777-200ER JA-WMLY 36 12:04h
19:00 07:04 SE 640 B777-200ER JA-XNBE 47 12:04h
Brisbane International (BNE)
Fukuoka (FUK) 7197km
08:20 16:17 SE 036 B787-8 JA-NCMM 125 7:57h
08:20 16:17 SE 036 B787-8 JA-OGZL 36 7:57h
08:20 16:17 SE 036 B787-8 JA-PYOU 47 7:57h
20:35 04:32 SE 034 B787-8 JA-SIZC 147 7:57h
20:35 04:32 SE 034 B787-8 JA-TBSJ 25 7:57h
20:35 04:32 SE 034 B787-8 JA-VLEO 36 7:57h
Naha (OKA) 6559km
22:45 06:00 SE 038 B787-8 JA-HVZL 1357 7:15h
22:45 06:00 SE 038 B787-8 JA-IFVM 246 7:15h
Osaka - Kansai International (KIX) 7134km
07:30 15:28 SE 030 B777-200ER JA-SLXQ 125 7:58h
07:30 15:28 SE 030 B777-200ER JA-SVSW 36 7:58h
07:30 15:28 SE 030 B777-200ER JA-UFZT 47 7:58h
20:00 03:53 SE 028 B787-9 JA-JVWJ 147 7:53h
20:00 03:53 SE 028 B787-9 JA-KSXK 25 7:53h
20:00 03:53 SE 028 B787-9 JA-KXAN 36 7:53h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 7898km
19:25 04:09 SE 032 B787-9 JA-CIPD 1 8:44h
19:25 04:09 SE 032 B787-9 JA-ELJC 3 8:44h
19:25 04:09 SE 032 B787-9 JA-FOVA 5 8:44h
19:25 04:09 SE 032 B787-9 JA-GBWH 6 8:44h
Tokyo - Haneda (HND) 7145km
06:20 14:18 SE 026 B777-300ER JA-OPSN 125 7:58h
06:20 14:18 SE 026 B777-300ER JA-OQGY 36 7:58h
06:20 14:18 SE 026 B777-300ER JA-PGLH 47 7:58h
21:45 05:43 SE 024 B777-300ER JA-BDCS 47 7:58h
21:45 05:43 SE 024 B777-300ER JA-BQCP 15 7:58h
21:45 05:43 SE 024 B777-300ER JA-TYKU 236 7:58h
Broome (BME)
Naha (OKA) 4949km
02:00 07:58 SE 132 A220-100 JA-LUXU 246 5:58h
Brüssel (BRU)
Osaka - Kansai International (KIX) 9386km
22:05 08:27 SE 742 B787-8 JA-QBSG 3 10:22h
22:05 08:27 SE 742 B787-8 JA-RYYH 4 10:22h
22:05 08:27 SE 742 B787-8 JA-SOPJ 5 10:22h
22:05 08:27 SE 742 B787-8 JA-TUTV 6 10:22h
22:05 08:27 SE 742 B787-8 JA-UNYH 7 10:22h
22:05 08:27 SE 742 B787-8 JA-UXXN 1 10:22h
22:05 08:27 SE 742 B787-8 JA-ZPSB 2 10:22h
Tokyo - Haneda (HND) 9466km
10:55 21:23 SE 740 B787-10 JA-DABY 6 10:28h
10:55 21:23 SE 740 B787-10 JA-KUMI 7 10:28h
10:55 21:23 SE 740 B787-10 JA-LDZZ 1 10:28h
10:55 21:23 SE 740 B787-10 JA-LLVH 2 10:28h
10:55 21:23 SE 740 B787-10 JA-MJAK 3 10:28h
10:55 21:23 SE 740 B787-10 JA-RVRL 4 10:28h
10:55 21:23 SE 740 B787-10 JA-SXWJ 5 10:28h
Budapest - Liszt Ferenc (BUD)
Osaka - Kansai International (KIX) 8917km
12:10 22:01 SE 856 B787-8 JA-NAUB 135 9:51h
12:10 22:01 SE 856 B787-8 JA-XSTM 247 9:51h
Busan - Gimhae International (PUS)
Fukuoka (FUK) 225km
00:30 00:46 SE 6848 A320neo JA-HWKK X 0:16h
02:50 03:06 SE 6834 A320neo JA-GJHN X 0:16h
04:50 05:06 SE 6836 A320neo JA-GJHN X 0:16h
06:20 06:36 SE 6850 A320neo JA-IODR X 0:16h
08:00 08:16 SE 6858 A320neo JA-IPHB X 0:16h
09:45 10:01 SE 6838 A320neo JA-GJHN X 0:16h
11:45 12:01 SE 6840 A320neo JA-GJHN X 0:16h
13:35 13:51 SE 6852 A320neo JA-IODR X 0:16h
15:15 15:31 SE 6844 A320neo JA-HWKK X 0:16h
17:05 17:21 SE 6842 A320neo JA-HTEH X 0:16h
19:30 19:46 SE 6854 A320neo JA-IODR X 0:16h
21:30 21:46 SE 6856 A320neo JA-IODR X 0:16h
22:30 22:46 SE 6846 A320neo JA-HWKK X 0:16h
Naha (OKA) 1008km
02:50 04:03 SE 6860 A320neo JA-FLAI X 1:13h
08:55 10:08 SE 6864 A321neo JA-DERK Xe4 1:13h
14:50 16:03 SE 6862 A320neo JA-DEYO Xe2 1:13h
20:55 22:08 SE 6866 A321neo JA-ECBA Xe6 1:13h
Osaka - Kansai International (KIX) 582km
02:45 03:24 SE 6814 B777-200 JA-HGWS X 0:39h
05:40 06:22 SE 6816 A320neo JA-UEMK X 0:42h
08:35 09:17 SE 6818 A320neo JA-UEMK X 0:42h
11:30 12:12 SE 6820 A320neo JA-UEMK X 0:42h
14:25 15:07 SE 6822 A320neo JA-UEMK X 0:42h
17:20 18:02 SE 6824 A320neo JA-UEMK X 0:42h
20:15 20:57 SE 6826 A320neo JA-UEMK X 0:42h
23:10 23:52 SE 6828 A320neo JA-UEMK X 0:42h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1388km
11:45 13:26 SE 6830 A321neo JA-RDPM Xe3 1:41h
23:40 01:21 SE 6832 A321neo JA-RYBN Xe6 1:41h
Tokyo - Haneda (HND) 985km
01:50 03:01 SE 6808 A321neo JA-ULFB Xe2 1:11h
05:50 07:01 SE 6798 A321neo JA-ULFB X 1:11h
07:50 09:01 SE 6810 A320neo JA-CVDD Xe1 1:11h
09:50 11:01 SE 6800 A321neo JA-ULFB X 1:11h
13:50 15:01 SE 6802 A321neo JA-ULFB X 1:11h
17:50 19:01 SE 6804 A321neo JA-ULFB X 1:11h
19:50 21:01 SE 6812 A320neo JA-DJKP Xe3 1:11h
21:50 23:01 SE 6806 A321neo JA-ULFB X 1:11h
Cagayan de Oro (CGY)
Naha (OKA) 2005km
22:00 00:25 SE 7366 A220-300 JA-NQTQ X 2:25h
Cairns International (CNS)
Fukuoka (FUK) 5848km
07:25 14:29 SE 070 A321neo JA-JAUJ 246 7:04h
07:25 14:29 SE 070 A321neo JA-KEHW 357 7:04h
Naha (OKA) 5180km
13:25 19:40 SE 072 A321neo JA-BWTI 1246 6:15h
13:25 19:40 SE 072 A321neo JA-CGDG 357 6:15h
Osaka - Kansai International (KIX) 5819km
07:20 13:46 SE 066 B787-8 JA-QGSD 1357 6:26h
07:20 13:46 SE 066 B787-8 JA-WADY 246 6:26h
22:25 04:51 SE 068 B787-9 JA-WKYO 1357 6:26h
22:25 04:51 SE 068 B787-9 JA-WSOD 4 6:26h
22:25 04:51 SE 068 B787-9 JA-XDDN 6 6:26h
Tokyo - Haneda (HND) 5871km
16:00 22:29 SE 064 B787-9 JA-MDGX 1357 6:29h
16:00 22:29 SE 064 B787-9 JA-QRMO 246 6:29h
Cairo International (CAI)
Osaka - Kansai International (KIX) 9296km
18:50 05:06 SE 986 B787-10 JA-QLED 246 10:16h
18:50 05:06 SE 986 B787-10 JA-WODT 1357 10:16h
Tokyo - Haneda (HND) 9573km
23:05 09:40 SE 984 B787-10 JA-BOON 4 10:35h
23:05 09:40 SE 984 B787-10 JA-DUTY 5 10:35h
23:05 09:40 SE 984 B787-10 JA-FHUQ 6 10:35h
23:05 09:40 SE 984 B787-10 JA-GXEL 7 10:35h
23:05 09:40 SE 984 B787-10 JA-IEGJ 1 10:35h
23:05 09:40 SE 984 B787-10 JA-JENK 2 10:35h
23:05 09:40 SE 984 B787-10 JA-JPHE 3 10:35h
Calgary International (YYC)
Tokyo - Haneda (HND) 8008km
19:25 04:21 SE 368 B777-200ER JA-GIPO 257 8:56h
19:25 04:21 SE 368 B777-200ER JA-KOCE 136 8:56h
Cam Ranh International (CXR)
Naha (OKA) 2496km
02:45 05:46 SE 7434 A320neo JA-DEYO X 3:01h
Osaka - Kansai International (KIX) 3629km
01:30 05:53 SE 7432 A320neo JA-KHTI Xe7 4:23h
Tokyo - Haneda (HND) 4039km
12:50 17:43 SE 7430 A320neo JA-QBLQ 246 4:53h
12:50 17:43 SE 7430 A320neo JA-RDFG 357 4:53h
Canberra-Fairbairn (CBR)
Osaka - Kansai International (KIX) 7898km
07:45 16:29 SE 058 B787-8 JA-FOPV 7 8:44h
07:45 16:29 SE 058 B787-8 JA-GEMM 1 8:44h
07:45 16:29 SE 058 B787-8 JA-LFMM 2 8:44h
07:45 16:29 SE 058 B787-8 JA-MDJL 3 8:44h
07:45 16:29 SE 058 B787-8 JA-MIMH 4 8:44h
07:45 16:29 SE 058 B787-8 JA-OUAP 5 8:44h
07:45 16:29 SE 058 B787-8 JA-PGHY 6 8:44h
19:00 03:49 SE 056 B777-200ER JA-ALKA 7 8:49h
19:00 03:49 SE 056 B777-200ER JA-AMPM 1 8:49h
19:00 03:49 SE 056 B777-200ER JA-FOBD 4 8:49h
19:00 03:49 SE 056 B777-200ER JA-IQYK 5 8:49h
Tokyo - Haneda (HND) 7949km
06:50 15:37 SE 054 B787-10 JA-JHWU 1246 8:47h
06:50 15:37 SE 054 B787-10 JA-JUAW 357 8:47h
18:10 02:52 SE 052 B747-400 JA-GCDU 6 8:42h
18:10 02:52 SE 052 B747-400 JA-ILJX 7 8:42h
18:10 02:52 SE 052 B747-400 JA-JLDM 2 8:42h
18:10 02:52 SE 052 B747-400 JA-MFBC 3 8:42h
18:10 02:52 SE 052 B747-400 JA-VLVA 5 8:42h
Cape Town International (CPT)
Fukuoka (FUK) 13858km
14:15 05:34 SE 956 B787-9 JA-GOXH 246 15:19h
Casablanca - Mohammed V (CMN)
Osaka - Kansai International (KIX) 11552km
23:25 12:11 SE 982 B787-9 JA-JSRK 3 12:46h
23:25 12:11 SE 982 B787-9 JA-LLJI 4 12:46h
23:25 12:11 SE 982 B787-9 JA-LMNP 5 12:46h
23:25 12:11 SE 982 B787-9 JA-LVCL 6 12:46h
23:25 12:11 SE 982 B787-9 JA-MCCN 7 12:46h
23:25 12:11 SE 982 B787-9 JA-SUCS 1 12:46h
23:25 12:11 SE 982 B787-9 JA-UJLP 2 12:46h
Tokyo - Haneda (HND) 11647km
11:05 23:57 SE 980 B787-9 JA-ANVB 7 12:52h
11:05 23:57 SE 980 B787-9 JA-IBJW 1 12:52h
11:05 23:57 SE 980 B787-9 JA-JHAC 2 12:52h
11:05 23:57 SE 980 B787-9 JA-MHTO 3 12:52h
11:05 23:57 SE 980 B787-9 JA-NUIV 4 12:52h
11:05 23:57 SE 980 B787-9 JA-NVPO 5 12:52h
11:05 23:57 SE 980 B787-9 JA-OSTN 6 12:52h
Changbaishan (NBS)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1163km
23:40 01:04 SE 5900 A220-100 JA-FVHP X 1:24h
Changchun Longjia International (CGQ)
Fukuoka (FUK) 1230km
11:05 12:34 SE 5836 A320neo JA-GVDI Xe7 1:29h
18:05 19:34 SE 5838 A320neo JA-HKFO Xe3 1:29h
Naha (OKA) 1990km
09:15 11:39 SE 5840 A320neo JA-GDNF X 2:24h
Osaka - Kansai International (KIX) 1345km
05:15 06:52 SE 5824 A320neo JA-TXAK X 1:37h
17:15 18:52 SE 5826 A320neo JA-UEDH X 1:37h
23:10 00:47 SE 5828 A320neo JA-UHEM X 1:37h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1300km
03:05 04:39 SE 5832 A220-300 JA-UMYF X 1:34h
14:15 15:49 SE 5830 A320neo JA-SKLR Xe3 1:34h
19:45 21:19 SE 5834 A220-300 JA-UMYF X 1:34h
Tokyo - Haneda (HND) 1525km
10:25 12:16 SE 5818 A320neo JA-QYKU Xe4 1:51h
16:55 18:46 SE 5820 A321neo JA-IRHK Xe7 1:51h
22:15 00:06 SE 5822 A321neo JA-JCYG X 1:51h
Changsha - Huanghua International (CSX)
Fukuoka (FUK) 1750km
03:20 05:27 SE 6350 A320neo JA-QGZH X 2:07h
09:20 11:27 SE 6352 A320neo JA-PTHN X 2:07h
18:20 20:27 SE 6354 A320neo JA-PWYF X 2:07h
Naha (OKA) 1445km
03:05 04:50 SE 6358 A320neo JA-DEMF X 1:45h
07:05 08:50 SE 6356 A320neo JA-COVF X 1:45h
18:20 20:05 SE 6360 A320neo JA-DGIX X 1:45h
Osaka - Kansai International (KIX) 2201km
06:43 09:23 SE 6340 A320neo JA-ULZW X 2:40h
13:46 16:26 SE 6344 A320neo JA-UVMF X 2:40h
20:33 23:13 SE 6346 A320neo JA-UVMF X 2:40h
23:56 02:36 SE 6342 A320neo JA-ULZW X 2:40h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 3027km
13:30 17:09 SE 6348 A320neo JA-SEKD X 3:39h
Tokyo - Haneda (HND) 2632km
00:50 04:01 SE 6338 A321neo JA-JPRV Xe4 3:11h
05:15 08:09 SE 6332 B787-8 JA-APEK 246 2:54h
05:15 08:09 SE 6332 B787-8 JA-ATOI 357 2:54h
08:50 12:01 SE 6334 A321neo JA-JPRV X 3:11h
16:50 20:01 SE 6336 A321neo JA-JPRV X 3:11h
Changzhou - Benniu International (CZX)
Fukuoka (FUK) 1017km
02:40 04:30 SE 5296 ATR42-600 JA-NDMV Xe7 1:50h
Osaka - Kansai International (KIX) 1467km
14:05 15:51 SE 5294 A320neo JA-ISVB Xe5 1:46h
Charlotte-Douglas International (CLT)
Tokyo - Haneda (HND) 11099km
18:45 07:01 SE 676 B787-9 JA-ANVB 1 12:16h
18:45 07:01 SE 676 B787-9 JA-IBJW 2 12:16h
18:45 07:01 SE 676 B787-9 JA-JHAC 3 12:16h
18:45 07:01 SE 676 B787-9 JA-MHTO 4 12:16h
18:45 07:01 SE 676 B787-9 JA-NUIV 5 12:16h
18:45 07:01 SE 676 B787-9 JA-NVPO 6 12:16h
18:45 07:01 SE 676 B787-9 JA-OSTN 7 12:16h
Chengdu - Shuangliu International (CTU)
Fukuoka (FUK) 2515km
02:15 05:17 SE 6292 A320neo JA-JIVN X 3:02h
12:15 15:17 SE 6290 A320neo JA-JWCN X 3:02h
Naha (OKA) 2367km
04:15 07:07 SE 6294 A320neo JA-ESLV X 2:52h
14:15 17:07 SE 6296 A320neo JA-DTVQ X 2:52h
Osaka - Kansai International (KIX) 2958km
02:30 06:04 SE 8132 A321neo JA-ZLRE Xe1 3:34h
07:10 10:44 SE 6282 A321neo JA-JQXK X 3:34h
11:45 15:19 SE 6284 A321neo JA-FHFT Xe3 3:34h
17:05 20:39 SE 6286 A321neo JA-DOGD Xe5 3:34h
22:05 01:34 SE 6280 B767-300 JA-ORXQ 357 3:29h
22:05 01:34 SE 6280 B767-300 JA-OZDB 246 3:29h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 3597km
15:07 19:05 SE 6288 B787-9 JA-JWFT 247 3:58h
15:07 19:05 SE 6288 B787-9 JA-KPSE 136 3:58h
Tokyo - Haneda (HND) 3370km
05:55 09:53 SE 6274 B767-300 JA-GDMB Xe3 3:58h
10:40 14:38 SE 6276 B767-300 JA-GPBZ Xe5 3:58h
16:10 20:08 SE 6278 B767-300 JA-JMES Xe7 3:58h
22:50 02:48 SE 6272 B767-300 JA-YENC Xe1 3:58h
Chennai International (MAA)
Fukuoka (FUK) 5563km
04:50 11:33 SE 7852 A321neo JA-GHDS 357 6:43h
04:50 11:33 SE 7852 A321neo JA-GQRJ 1246 6:43h
Tokyo - Haneda (HND) 6442km
07:10 14:57 SE 7850 A321neo JA-XYHM 357 7:47h
07:10 14:57 SE 7850 A321neo JA-ZZHH 1246 7:47h
Cheongju International (CJJ)
Fukuoka (FUK) 440km
07:55 08:27 SE 6930 A220-100 JA-TWTF X 0:32h
14:45 15:17 SE 6932 A220-100 JA-TWTF X 0:32h
20:05 20:37 SE 6934 A220-100 JA-TWTF X 0:32h
Osaka - Kansai International (KIX) 746km
02:50 03:44 SE 6926 A320neo JA-UHEM X 0:54h
11:00 11:54 SE 6928 A320neo JA-UHIM X 0:54h
Chiang Mai International (CNX)
Fukuoka (FUK) 3532km
01:50 06:06 SE 7564 A220-100 JA-TWTF X 4:16h
Naha (OKA) 3057km
10:30 14:11 SE 7566 A320neo JA-SDLG X 3:41h
Osaka - Kansai International (KIX) 3981km
06:15 11:03 SE 7562 A320neo JA-ISVB X 4:48h
Tokyo - Haneda (HND) 4413km
07:05 12:25 SE 7560 A321neo JA-HPPJ X 5:20h
17:05 22:25 SE 8156 A321neo JA-SMFD 246 5:20h
17:05 22:25 SE 8156 A321neo JA-UKAD 357 5:20h
Chicago - O'Hare International (ORD)
Osaka - Kansai International (KIX) 10461km
05:15 16:55 SE 630 B777-300ER JA-ELUK 1 11:40h
05:15 16:55 SE 630 B777-300ER JA-ENPO 2 11:40h
05:15 16:55 SE 630 B777-300ER JA-ETAQ 3 11:40h
05:15 16:55 SE 630 B777-300ER JA-GIHA 4 11:40h
05:15 16:55 SE 630 B777-300ER JA-GQDZ 5 11:40h
05:15 16:55 SE 630 B777-300ER JA-IRAW 6 11:40h
05:15 16:55 SE 630 B777-300ER JA-JKSQ 7 11:40h
19:30 07:10 SE 628 B777-300ER JA-MSCE 1 11:40h
19:30 07:10 SE 628 B777-300ER JA-NEIO 2 11:40h
19:30 07:10 SE 628 B777-300ER JA-OEXK 3 11:40h
19:30 07:10 SE 628 B777-300ER JA-OIGM 4 11:40h
19:30 07:10 SE 628 B777-300ER JA-SBJY 5 11:40h
19:30 07:10 SE 628 B777-300ER JA-VAKJ 6 11:40h
19:30 07:10 SE 628 B777-300ER JA-VPZZ 7 11:40h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 9376km
08:00 18:22 SE 634 B787-9 JA-GGCN 246 10:22h
08:00 18:22 SE 634 B787-9 JA-JEHE 357 10:22h
21:50 08:12 SE 632 B787-9 JA-FOVA 247 10:22h
21:50 08:12 SE 632 B787-9 JA-GBWH 135 10:22h
Tokyo - Haneda (HND) 10135km
00:05 11:24 SE 624 B777-300ER JA-YNDM 135 11:19h
00:05 11:24 SE 624 B777-300ER JA-ZUSH 246 11:19h
05:50 17:09 SE 8144 B777-300ER JA-SAXP 136 11:19h
05:50 17:09 SE 8144 B777-300ER JA-SQUQ 247 11:19h
08:45 20:04 SE 626 B777-300ER JA-DVMD 37 11:19h
08:45 20:04 SE 626 B777-300ER JA-ECPW 14 11:19h
08:45 20:04 SE 626 B777-300ER JA-FBEG 25 11:19h
08:45 20:04 SE 626 B777-300ER JA-SUKL 6 11:19h
12:30 23:49 SE 620 B777-300ER JA-MMIG 135 11:19h
12:30 23:49 SE 620 B777-300ER JA-NFYB 246 11:19h
20:55 08:14 SE 622 B777-300ER JA-UDXE 26 11:19h
20:55 08:14 SE 622 B777-300ER JA-UWMA 37 11:19h
20:55 08:14 SE 622 B777-300ER JA-YCOW 14 11:19h
Chifeng - Yulong (CIF)
Osaka - Kansai International (KIX) 1666km
02:15 04:16 SE 5898 A220-100 JA-ARTI X 2:01h
Chittagong - Shah Amanat (CGP)
Osaka - Kansai International (KIX) 4429km
08:03 13:24 SE 7904 A320neo JA-JIIT Xe6 5:21h
Tokyo - Haneda (HND) 4852km
23:50 05:42 SE 7902 A320neo JA-NJHM 1357 5:52h
23:50 05:42 SE 7902 A320neo JA-NJZK 246 5:52h
Chongqing - Jiangbei International (CKG)
Fukuoka (FUK) 2292km
01:55 04:41 SE 6316 A320neo JA-MFUZ X 2:46h
13:55 16:41 SE 6314 A320neo JA-MRCY X 2:46h
Naha (OKA) 2099km
11:10 13:42 SE 6318 A320neo JA-ESLV X 2:32h
21:10 23:42 SE 6320 A320neo JA-DTVQ X 2:32h
Osaka - Kansai International (KIX) 2739km
06:10 09:28 SE 6308 A320neo JA-WRKU X 3:18h
12:15 15:33 SE 6310 A320neo JA-XFJH X 3:18h
18:20 21:38 SE 6306 A320neo JA-WAHH X 3:18h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 3434km
04:20 08:29 SE 6312 A320neo JA-SEKD X 4:09h
Tokyo - Haneda (HND) 3158km
00:05 03:48 SE 6300 B767-300 JA-WTDW 37 3:43h
00:05 03:48 SE 6300 B767-300 JA-WVIF 146 3:43h
04:40 08:09 SE 6302 B787-9 JA-MDGX 246 3:29h
04:40 08:09 SE 6302 B787-9 JA-QRMO 57 3:29h
09:35 13:24 SE 6304 A321neo JA-EYDT X 3:49h
15:20 19:03 SE 6298 B767-300 JA-AWPZ 357 3:43h
15:20 19:03 SE 6298 B767-300 JA-WGLR 246 3:43h
Christchurch International (CHC)
Osaka - Kansai International (KIX) 9463km
21:15 07:42 SE 162 B787-8 JA-QBSG 4 10:27h
21:15 07:42 SE 162 B787-8 JA-RYYH 5 10:27h
21:15 07:42 SE 162 B787-8 JA-SOPJ 6 10:27h
21:15 07:42 SE 162 B787-8 JA-TUTV 7 10:27h
21:15 07:42 SE 162 B787-8 JA-UNYH 1 10:27h
21:15 07:42 SE 162 B787-8 JA-UXXN 2 10:27h
21:15 07:42 SE 162 B787-8 JA-ZPSB 3 10:27h
Tokyo - Haneda (HND) 9404km
20:55 07:18 SE 160 B787-9 JA-MDGX 246 10:23h
20:55 07:18 SE 160 B787-9 JA-QRMO 1357 10:23h
Christmas Island International (XCH)
Naha (OKA) 4722km
01:55 07:37 SE 144 A220-100 JA-LEVO 357 5:42h
Chuuk (TKK)
Naha (OKA) 3303km
15:25 19:24 SE 216 A220-100 JA-PCBO X 3:59h
Tokyo - Haneda (HND) 3361km
00:10 04:13 SE 214 A220-100 JA-ZZDX X 4:03h
Clark Field (CRK)
Naha (OKA) 1430km
08:50 10:33 SE 7328 A220-100 JA-NFVZ Xe2 1:43h
Tokyo - Haneda (HND) 2967km
17:25 21:00 SE 7326 A220-300 JA-WZHE 246 3:35h
17:25 21:00 SE 7326 A220-300 JA-ZTIO 357 3:35h
Cochin International (COK)
Fukuoka (FUK) 6106km
13:05 20:27 SE 7854 A321neo JA-RGMS X 7:22h
Cocos Islands (CCK)
Naha (OKA) 5421km
12:40 19:12 SE 142 A220-100 JA-LEVO 246 6:32h
Cold Bay (CDB)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 4163km
10:30 15:31 SE 410 A220-100 JA-DVCD X 5:01h
Colombo - Bandaranaike International (CMB)
Fukuoka (FUK) 5961km
21:50 05:02 SE 7910 A320neo JA-QKOF X 7:12h
Naha (OKA) 5475km
14:15 20:18 SE 7912 B787-8 JA-IFVM 357 6:03h
Osaka - Kansai International (KIX) 6412km
08:08 15:53 SE 7908 A321neo JA-REGE 357 7:45h
08:08 15:53 SE 7908 A321neo JA-TNXN 1246 7:45h
Tokyo - Haneda (HND) 6844km
14:50 22:53 SE 7906 B767-300 JA-DJHK 246 8:03h
14:50 22:53 SE 7906 B767-300 JA-DOSZ 1357 8:03h
Colorado Springs (COS)
Tokyo - Haneda (HND) 9436km
17:55 04:21 SE 584 B787-8 JA-VJLY 247 10:26h
Da Lat - Lien Khuong International (DLI)
Naha (OKA) 2583km
02:00 05:07 SE 7436 A220-100 JA-LEVO 1246 3:07h
02:00 05:07 SE 7436 A220-100 JA-LUXU 357 3:07h
Da Nang International (DAD)
Fukuoka (FUK) 2965km
10:05 13:40 SE 7422 A320neo JA-QNQE Xe7 3:35h
Naha (OKA) 2310km
04:10 06:57 SE 7426 A320neo JA-STYP Xe1 2:47h
16:10 18:57 SE 7424 A320neo JA-NQEK Xe4 2:47h
Osaka - Kansai International (KIX) 3387km
06:25 10:30 SE 7418 A320neo JA-KLKM Xe7 4:05h
17:50 21:55 SE 7420 A320neo JA-LZEW X 4:05h
Tokyo - Haneda (HND) 3811km
01:20 05:56 SE 7414 A320neo JA-EPYE X 4:36h
07:10 11:46 SE 7416 A320neo JA-GSMN X 4:36h
13:20 17:56 SE 7412 A320neo JA-GDTT X 4:36h
Daegu International (TAE)
Fukuoka (FUK) 305km
05:30 05:52 SE 6876 A320neo JA-KPJA X 0:22h
13:30 13:52 SE 6878 A220-300 JA-AKOP X 0:22h
21:30 21:52 SE 6880 A220-300 JA-ARLQ X 0:22h
Naha (OKA) 1084km
01:25 03:33 SE 6884 ATR72-600 JA-RQUZ X 2:08h
13:05 14:23 SE 6882 A220-300 JA-YWDQ X 1:18h
Osaka - Kansai International (KIX) 621km
00:50 01:35 SE 9308 A320neo JA-FUGN X 0:45h
05:40 06:25 SE 6870 A320neo JA-UHEM X 0:45h
08:25 09:10 SE 6872 A320neo JA-UHEM X 0:45h
12:50 13:35 SE 9310 A320neo JA-FUGN X 0:45h
19:20 20:05 SE 6874 A320neo JA-UHEM X 0:45h
Tokyo - Haneda (HND) 1005km
16:25 17:36 SE 6868 B767-300 JA-GMLI Xe2 1:11h
Dakar - Blaise Diagne International (DSS)
Osaka - Kansai International (KIX) 13836km
22:20 13:37 SE 978 B787-9 JA-WKYO 246 15:17h
Tokyo - Haneda (HND) 13938km
07:35 22:59 SE 976 B787-9 JA-ABDI 3 15:24h
07:35 22:59 SE 976 B787-9 JA-CXKD 4 15:24h
07:35 22:59 SE 976 B787-9 JA-DCDP 5 15:24h
07:35 22:59 SE 976 B787-9 JA-EKLA 6 15:24h
07:35 22:59 SE 976 B787-9 JA-EXZE 7 15:24h
07:35 22:59 SE 976 B787-9 JA-GXDY 1 15:24h
07:35 22:59 SE 976 B787-9 JA-HELU 2 15:24h
Dali (DLU)
Fukuoka (FUK) 3035km
18:30 22:10 SE 6270 A220-300 JA-JJYY X 3:40h
Dalian - Zhoushuizi International (DLC)
Fukuoka (FUK) 998km
00:30 01:42 SE 5778 A320neo JA-IPHB Xe5 1:12h
08:35 09:47 SE 5774 A320neo JA-KPJA X 1:12h
16:00 17:12 SE 5776 A320neo JA-KPJA X 1:12h
Naha (OKA) 1532km
03:40 05:31 SE 5780 A320neo JA-FFHD Xe2 1:51h
15:40 17:31 SE 5782 A320neo JA-EXXQ Xe5 1:51h
Osaka - Kansai International (KIX) 1322km
05:20 06:56 SE 5760 A321neo JA-CTUC Xe3 1:36h
07:40 09:16 SE 5762 A321neo JA-BJEA Xe7 1:36h
11:30 13:06 SE 5764 A321neo JA-CMGA Xe1 1:36h
17:00 18:33 SE 8126 B767-300 JA-XEAD Xe3 1:33h
19:55 21:31 SE 5766 A321neo JA-DTWR Xe5 1:36h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1744km
04:55 07:01 SE 5768 A321neo JA-RYBN X 2:06h
15:25 17:31 SE 5770 A321neo JA-SUVG Xe2 2:06h
22:15 00:21 SE 5772 A321neo JA-SBGY 1357 2:06h
22:15 00:21 SE 5772 A321neo JA-SSZL 246 2:06h
Tokyo - Haneda (HND) 1657km
03:35 05:35 SE 5748 A321neo JA-MMQH X 2:00h
07:25 09:25 SE 5758 A321neo JA-UXDA Xe5 2:00h
11:10 13:07 SE 5750 B767-300 JA-GMLI X 1:57h
14:35 16:35 SE 5756 A321neo JA-LTJX X 2:00h
17:35 19:32 SE 5752 B767-300 JA-ANTD Xe6 1:57h
21:45 23:45 SE 5754 A321neo JA-AYBX X 2:00h
Dallas - Fort Worth International (DFW)
Osaka - Kansai International (KIX) 10765km
10:00 21:54 SE 594 B787-9 JA-JSRK 6 11:54h
10:00 21:54 SE 594 B787-9 JA-LLJI 7 11:54h
10:00 21:54 SE 594 B787-9 JA-LMNP 1 11:54h
10:00 21:54 SE 594 B787-9 JA-LVCL 2 11:54h
10:00 21:54 SE 594 B787-9 JA-MCCN 3 11:54h
10:00 21:54 SE 594 B787-9 JA-SUCS 4 11:54h
10:00 21:54 SE 594 B787-9 JA-UJLP 5 11:54h
Tokyo - Haneda (HND) 10390km
08:30 20:06 SE 592 B777-200ER JA-NUKZ 47 11:36h
08:30 20:06 SE 592 B777-200ER JA-PEXH 15 11:36h
08:30 20:06 SE 592 B777-200ER JA-QDDB 26 11:36h
20:55 08:31 SE 590 B777-200ER JA-FXZK 36 11:36h
20:55 08:31 SE 590 B777-200ER JA-GDNC 47 11:36h
20:55 08:31 SE 590 B777-200ER JA-GGUC 15 11:36h
21:10 08:46 SE 590 B777-200ER JA-UZQJ 2 11:36h
Dampier - Karratha (KTA)
Naha (OKA) 5352km
12:35 19:02 SE 134 A220-100 JA-LUXU 1357 6:27h
Darwin International (DRW)
Fukuoka (FUK) 5121km
05:10 11:21 SE 086 A321neo JA-EWSZ 357 6:11h
05:10 11:21 SE 086 A321neo JA-EYXX 1246 6:11h
15:35 21:46 SE 084 A321neo JA-EWSZ 246 6:11h
15:35 21:46 SE 084 A321neo JA-EYXX 357 6:11h
Naha (OKA) 4313km
02:40 07:53 SE 090 A320neo JA-EXLS X 5:13h
14:40 19:53 SE 088 A320neo JA-CGRY X 5:13h
Osaka - Kansai International (KIX) 5235km
06:50 13:09 SE 078 A320neo JA-YKBD X 6:19h
19:25 01:44 SE 080 A320neo JA-YHVZ X 6:19h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 6242km
13:50 21:22 SE 082 A321neo JA-TQMM 357 7:32h
13:50 21:22 SE 082 A321neo JA-ULZX 1246 7:32h
Tokyo - Haneda (HND) 5422km
07:35 14:08 SE 074 A320neo JA-VSAK X 6:33h
19:50 02:23 SE 076 A320neo JA-UGQU X 6:33h
Davao-Francisco Bangoy International (DVO)
Fukuoka (FUK) 2987km
09:40 13:16 SE 7360 A320neo JA-QKOF Xe6 3:36h
Naha (OKA) 2133km
02:45 05:19 SE 7364 A220-100 JA-INNL Xe4 2:34h
18:10 20:45 SE 7362 A321neo JA-CULX Xe7 2:35h
Osaka - Kansai International (KIX) 3195km
09:15 13:07 SE 7358 A320neo JA-PHEK X 3:52h
Tokyo - Haneda (HND) 3478km
08:10 12:22 SE 7356 A321neo JA-ZSLW 1357 4:12h
08:10 12:22 SE 7356 A321neo JA-ZWFC 246 4:12h
Dazhou - Heshi (DAX)
Osaka - Kansai International (KIX) 2621km
01:24 04:34 SE 6328 A220-300 JA-FWZT X 3:10h
Denpasar - Ngurah Rai International (DPS)
Fukuoka (FUK) 4982km
12:25 18:26 SE 7734 A321neo JA-GRTZ 357 6:01h
12:25 18:26 SE 7734 A321neo JA-HDGX 1246 6:01h
Naha (OKA) 4118km
00:50 05:48 SE 7736 A321neo JA-ANUZ X 4:58h
Osaka - Kansai International (KIX) 5252km
11:14 17:06 SE 7728 B777-200 JA-IPIW X 5:52h
23:14 05:06 SE 7730 B777-200 JA-HXIV X 5:52h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 6336km
07:15 14:15 SE 7732 B787-8 JA-LKAS 246 7:00h
07:15 14:15 SE 7732 B787-8 JA-WOQM 357 7:00h
Tokyo - Haneda (HND) 5567km
02:20 08:33 SE 7726 B777-200 JA-YJTG X 6:13h
14:05 20:18 SE 7724 B777-200 JA-ZFMI X 6:13h
Denver International (DEN)
Osaka - Kansai International (KIX) 9732km
06:30 17:22 SE 588 B777-200ER JA-JBVG 257 10:52h
06:30 17:22 SE 588 B777-200ER JA-OHMZ 136 10:52h
Tokyo - Haneda (HND) 9359km
00:30 10:57 SE 586 B777-300ER JA-GFZA 146 10:27h
00:30 10:57 SE 586 B777-300ER JA-GLNK 257 10:27h
Detroit - Metropolitan Wayne County (DTW)
Osaka - Kansai International (KIX) 10643km
18:35 06:21 SE 638 B787-9 JA-JSRK 1 11:46h
18:35 06:21 SE 638 B787-9 JA-LLJI 2 11:46h
18:35 06:21 SE 638 B787-9 JA-LMNP 3 11:46h
18:35 06:21 SE 638 B787-9 JA-LVCL 4 11:46h
18:35 06:21 SE 638 B787-9 JA-MCCN 5 11:46h
18:35 06:21 SE 638 B787-9 JA-SUCS 6 11:46h
18:35 06:21 SE 638 B787-9 JA-UJLP 7 11:46h
Tokyo - Haneda (HND) 10332km
00:20 11:45 SE 636 B787-9 JA-ANVB 5 11:25h
00:20 11:45 SE 636 B787-9 JA-IBJW 6 11:25h
00:20 11:45 SE 636 B787-9 JA-JHAC 7 11:25h
00:20 11:45 SE 636 B787-9 JA-MHTO 1 11:25h
00:20 11:45 SE 636 B787-9 JA-NUIV 2 11:25h
00:20 11:45 SE 636 B787-9 JA-NVPO 3 11:25h
00:20 11:45 SE 636 B787-9 JA-OSTN 4 11:25h
Dhaka - Zia International (DAC)
Fukuoka (FUK) 4031km
04:55 09:47 SE 7794 A220-300 JA-ELEP X 4:52h
Osaka - Kansai International (KIX) 4479km
01:44 07:09 SE 7792 A321neo JA-WOME X 5:25h
Tokyo - Haneda (HND) 4897km
05:05 11:00 SE 7790 A320neo JA-MRLC X 5:55h
09:50 15:35 SE 7788 B767-300 JA-EITV X 5:45h
Dili - Presidente Nicolau Lobato International (DIL)
Naha (OKA) 3874km
18:30 23:10 SE 7786 A220-100 JA-INNL 1357 4:40h
Tokyo - Haneda (HND) 5132km
15:25 21:36 SE 7784 A220-100 JA-YWHJ 1357 6:11h
15:25 21:36 SE 7784 A220-100 JA-ZHIV 246 6:11h
Doha - Hamad International (DOH)
Osaka - Kansai International (KIX) 7914km
13:20 22:05 SE 932 B787-8 JA-FOPV 4 8:45h
13:20 22:05 SE 932 B787-8 JA-GEMM 5 8:45h
13:20 22:05 SE 932 B787-8 JA-LFMM 6 8:45h
13:20 22:05 SE 932 B787-8 JA-MDJL 7 8:45h
13:20 22:05 SE 932 B787-8 JA-MIMH 1 8:45h
13:20 22:05 SE 932 B787-8 JA-OUAP 2 8:45h
13:20 22:05 SE 932 B787-8 JA-PGHY 3 8:45h
Tokyo - Haneda (HND) 8264km
23:35 08:43 SE 930 B787-9 JA-YKFL 37 9:08h
23:35 08:43 SE 930 B787-9 JA-YMXR 14 9:08h
23:35 08:43 SE 930 B787-9 JA-ZGXX 25 9:08h
Dubai International (DXB)
Fukuoka (FUK) 7185km
17:15 01:11 SE 908 B787-8 JA-CLSS 36 7:56h
17:15 01:11 SE 908 B787-8 JA-DDPP 47 7:56h
17:15 01:11 SE 908 B787-8 JA-HZPG 125 7:56h
Naha (OKA) 7146km
12:50 20:44 SE 910 B787-8 JA-HNUI 1246 7:54h
Osaka - Kansai International (KIX) 7586km
08:35 17:03 SE 904 B777-200ER JA-JBVG 4 8:28h
08:35 17:03 SE 904 B777-200ER JA-OHMZ 5 8:28h
08:35 17:03 SE 904 B777-200ER JA-OVXU 6 8:28h
08:35 17:03 SE 904 B777-200ER JA-RPPC 7 8:28h
08:35 17:03 SE 904 B777-200ER JA-SVSW 2 8:28h
08:35 17:03 SE 904 B777-200ER JA-UFZT 3 8:28h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 7859km
06:15 14:56 SE 906 B787-9 JA-GGCN 1 8:41h
06:15 14:56 SE 906 B787-9 JA-JEHE 2 8:41h
06:15 14:56 SE 906 B787-9 JA-JWFT 5 8:41h
Tokyo - Haneda (HND) 7944km
07:25 16:17 SE 8142 B777-300ER JA-CGPI 15 8:52h
07:25 16:17 SE 8142 B777-300ER JA-CGVI 26 8:52h
07:25 16:17 SE 8142 B777-300ER JA-CZOV 37 8:52h
07:25 16:17 SE 8142 B777-300ER JA-SUKL 4 8:52h
19:25 04:17 SE 902 B777-200ER JA-VYMF 47 8:52h
19:25 04:17 SE 902 B777-200ER JA-WMLY 15 8:52h
19:25 04:17 SE 902 B777-200ER JA-XNBE 26 8:52h
Dublin International (DUB)
Tokyo - Haneda (HND) 9605km
23:30 10:07 SE 726 B787-8 JA-GWUX 3 10:37h
23:30 10:07 SE 726 B787-8 JA-HLZI 4 10:37h
23:30 10:07 SE 726 B787-8 JA-HVQV 5 10:37h
23:30 10:07 SE 726 B787-8 JA-KKST 6 10:37h
23:30 10:07 SE 726 B787-8 JA-MQGJ 7 10:37h
23:30 10:07 SE 726 B787-8 JA-PNTY 1 10:37h
23:30 10:07 SE 726 B787-8 JA-TIOP 2 10:37h
Durban - King Shaka (DUR)
Osaka - Kansai International (KIX) 13028km
08:05 22:29 SE 958 B787-8 JA-EJJP 2 14:24h
08:05 22:29 SE 958 B787-8 JA-EPKE 4 14:24h
08:05 22:29 SE 958 B787-8 JA-EPKG 6 14:24h
Düsseldorf (DUS)
Osaka - Kansai International (KIX) 9251km
19:25 05:38 SE 784 B787-8 JA-QBSG 6 10:13h
19:25 05:38 SE 784 B787-8 JA-RYYH 7 10:13h
19:25 05:38 SE 784 B787-8 JA-SOPJ 1 10:13h
19:25 05:38 SE 784 B787-8 JA-TUTV 2 10:13h
19:25 05:38 SE 784 B787-8 JA-UNYH 3 10:13h
19:25 05:38 SE 784 B787-8 JA-UXXN 4 10:13h
19:25 05:38 SE 784 B787-8 JA-ZPSB 5 10:13h
Tokyo - Haneda (HND) 9338km
22:25 08:44 SE 782 B787-10 JA-BOON 5 10:19h
22:25 08:44 SE 782 B787-10 JA-DUTY 6 10:19h
22:25 08:44 SE 782 B787-10 JA-FHUQ 7 10:19h
22:25 08:44 SE 782 B787-10 JA-GXEL 1 10:19h
22:25 08:44 SE 782 B787-10 JA-IEGJ 2 10:19h
22:25 08:44 SE 782 B787-10 JA-JENK 3 10:19h
22:25 08:44 SE 782 B787-10 JA-JPHE 4 10:19h
Edmonton International (YEG)
Fukuoka (FUK) 8567km
21:20 06:48 SE 382 B787-8 JA-CLSS 15 9:28h
21:20 06:48 SE 382 B787-8 JA-DDPP 26 9:28h
21:20 06:48 SE 382 B787-8 JA-HZPG 47 9:28h
Osaka - Kansai International (KIX) 8240km
10:30 19:36 SE 376 B787-8 JA-HFSD 357 9:06h
10:30 19:36 SE 376 B787-8 JA-HLEL 146 9:06h
23:40 08:46 SE 378 B787-8 JA-AATL 246 9:06h
23:40 08:46 SE 378 B787-8 JA-EDUT 357 9:06h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 7162km
13:50 21:45 SE 380 B787-8 JA-CTFG 47 7:55h
13:50 21:45 SE 380 B787-8 JA-HQYS 15 7:55h
13:50 21:45 SE 380 B787-8 JA-QXNS 236 7:55h
Tokyo - Haneda (HND) 7894km
08:25 17:14 SE 374 B777-300ER JA-OQGY 1 8:49h
08:25 17:14 SE 374 B777-300ER JA-PGLH 2 8:49h
08:25 17:14 SE 374 B777-300ER JA-PNLL 3 8:49h
08:25 17:14 SE 374 B777-300ER JA-SAXP 4 8:49h
08:25 17:14 SE 374 B777-300ER JA-SQUQ 5 8:49h
08:25 17:14 SE 374 B777-300ER JA-SUKL 7 8:49h
15:00 23:43 SE 370 B787-9 JA-SLEK 147 8:43h
15:00 23:43 SE 370 B787-9 JA-TYAH 25 8:43h
15:00 23:43 SE 370 B787-9 JA-UKPD 36 8:43h
21:00 05:43 SE 372 B787-9 JA-KUIV 147 8:43h
21:00 05:43 SE 372 B787-9 JA-PCTZ 25 8:43h
21:00 05:43 SE 372 B787-9 JA-SEED 36 8:43h
Ekaterinburg - Koltsovo (SVX)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 5658km
22:15 05:05 SE 7952 A321neo JA-TQMM 246 6:50h
22:15 05:05 SE 7952 A321neo JA-ULZX 357 6:50h
Fairbanks International (FAI)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 4901km
07:30 13:25 SE 400 A321neo JA-SBGY 1246 5:55h
07:30 13:25 SE 400 A321neo JA-SSZL 357 5:55h
Tokyo - Haneda (HND) 5663km
23:20 06:10 SE 398 A321neo JA-RVDR X 6:50h
Frankfurt International (FRA)
Fukuoka (FUK) 9115km
07:45 17:49 SE 766 B787-9 JA-RHPD 37 10:04h
07:45 17:49 SE 766 B787-9 JA-TTSE 14 10:04h
07:45 17:49 SE 766 B787-9 JA-TYIE 25 10:04h
Osaka - Kansai International (KIX) 9272km
07:35 17:56 SE 764 B777-300ER JA-ELUK 5 10:21h
07:35 17:56 SE 764 B777-300ER JA-ENPO 6 10:21h
07:35 17:56 SE 764 B777-300ER JA-ETAQ 7 10:21h
07:35 17:56 SE 764 B777-300ER JA-GIHA 1 10:21h
07:35 17:56 SE 764 B777-300ER JA-GQDZ 2 10:21h
07:35 17:56 SE 764 B777-300ER JA-IRAW 3 10:21h
07:35 17:56 SE 764 B777-300ER JA-JKSQ 4 10:21h
23:25 09:46 SE 762 B777-300ER JA-AOBG 3 10:21h
23:25 09:46 SE 762 B777-300ER JA-AOXY 4 10:21h
23:25 09:46 SE 762 B777-300ER JA-AQKG 5 10:21h
23:25 09:46 SE 762 B777-300ER JA-ATJW 6 10:21h
23:25 09:46 SE 762 B777-300ER JA-BEHB 7 10:21h
23:25 09:46 SE 762 B777-300ER JA-BQGC 1 10:21h
23:25 09:46 SE 762 B777-300ER JA-DEEP 2 10:21h
Tokyo - Haneda (HND) 9372km
00:25 10:53 SE 758 B777-300ER JA-IYYA 135 10:28h
00:25 10:53 SE 758 B777-300ER JA-JAVO 246 10:28h
07:40 18:08 SE 756 B777-300ER JA-LOZN 247 10:28h
07:40 18:08 SE 756 B777-300ER JA-MLRN 135 10:28h
10:45 21:01 SE 760 B747-400 JA-XSAH 246 10:16h
10:45 21:01 SE 760 B747-400 JA-YDRY 357 10:16h
Fukuoka (FUK)
Ahmedabad - Sardar Vallabhbhai Patel International (AMD) 5713km
06:55 13:14 SE 7865 B787-9 JA-GOXH 1357 6:19h
Akita (AXT) 1100km
14:00 15:20 SE 1543 A320neo JA-OCTR Xe2 1:20h
Alice Springs (ASP) 6400km
02:25 10:09 SE 123 A321neo JA-FMYP 1357 7:44h
Amami (ASJ) 578km
04:55 05:37 SE 4049 A220-100 JA-QCZG X 0:42h
08:10 09:18 SE 4051 ATR72-600 JA-KUYA X 1:08h
11:25 12:07 SE 4053 A220-300 JA-UVSI X 0:42h
13:40 14:48 SE 4055 ATR72-600 JA-KUYA X 1:08h
17:00 17:42 SE 4057 A220-100 JA-QCZG X 0:42h
21:55 22:37 SE 4059 A220-100 JA-QCZG X 0:42h
23:45 00:53 SE 4061 ATR72-600 JA-KUYA Xe2 1:08h
Amsterdam - Schiphol (AMS) 9119km
09:25 19:30 SE 753 B787-9 JA-NMSG 36 10:05h
09:25 19:30 SE 753 B787-9 JA-PEFR 47 10:05h
09:25 19:30 SE 753 B787-9 JA-QXNH 15 10:05h
Aomori (AOJ) 1580km
02:10 04:04 SE 1493 A220-100 JA-ZYEK X 1:54h
07:35 09:29 SE 1495 A320neo JA-MVUX X 1:54h
15:55 17:49 SE 1497 A320neo JA-MVUX X 1:54h
Asahikawa (AKJ) 1529km
05:25 07:16 SE 2903 A320neo JA-NNYI X 1:51h
Auckland (AKL) 9105km
19:00 05:04 SE 157 B787-9 JA-RHPD 37 10:04h
19:00 05:04 SE 157 B787-9 JA-TTSE 14 10:04h
19:00 05:04 SE 157 B787-9 JA-TYIE 25 10:04h
Balikpapan - Sepinggan International (BPN) 4132km
23:00 03:59 SE 7773 A220-300 JA-JJYY X 4:59h
Bangalore - Kempegowda International (BLR) 5776km
13:35 20:34 SE 7845 A321neo JA-IRPI X 6:59h
Bangkok - Don Mueang International (DMK) 3723km
00:25 04:55 SE 7555 A321neo JA-IBWE X 4:30h
Bangkok - Suvarnabhumi International (BKK) 3729km
04:35 09:05 SE 7535 A321neo JA-EFOE X 4:30h
10:25 14:55 SE 7539 A321neo JA-FSWT X 4:30h
16:15 20:45 SE 7537 A321neo JA-DZOV X 4:30h
22:25 02:55 SE 7541 A321neo JA-FUTS X 4:30h
Baotou (BAV) 1970km
07:05 09:28 SE 6471 A220-100 JA-QHJI X 2:23h
Beijing - Capital International (PEK) 1429km
04:05 05:49 SE 5369 A320neo JA-GVDI X 1:44h
06:10 07:54 SE 5375 A320neo JA-HKFO X 1:44h
08:35 10:10 SE 5381 B787-8 JA-KJHR 135 1:35h
08:35 10:10 SE 5381 B787-8 JA-QORQ 246 1:35h
11:05 12:49 SE 5377 A320neo JA-HKFO X 1:44h
15:15 16:50 SE 5367 B787-8 JA-MNGE X 1:35h
18:15 19:59 SE 5371 A320neo JA-GVDI X 1:44h
20:15 21:59 SE 5379 A320neo JA-HKFO X 1:44h
23:10 00:54 SE 5373 A320neo JA-GVDI X 1:44h
Berlin Brandenburg - Willy Brandt (BER) 8685km
10:35 20:11 SE 779 B787-8 JA-ISAK 37 9:36h
10:35 20:11 SE 779 B787-8 JA-MJUQ 14 9:36h
10:35 20:11 SE 779 B787-8 JA-NBTU 25 9:36h
Bhubaneswar - Biju Patnaik (BBI) 4633km
10:50 16:26 SE 7877 A320neo JA-GRED X 5:36h
Brisbane International (BNE) 7197km
11:30 19:27 SE 033 B787-8 JA-SIZC 147 7:57h
11:30 19:27 SE 033 B787-8 JA-TBSJ 25 7:57h
11:30 19:27 SE 033 B787-8 JA-VLEO 36 7:57h
23:15 07:12 SE 035 B787-8 JA-NCMM 147 7:57h
23:15 07:12 SE 035 B787-8 JA-OGZL 25 7:57h
23:15 07:12 SE 035 B787-8 JA-PYOU 36 7:57h
Busan - Gimhae International (PUS) 225km
01:50 02:06 SE 6833 A320neo JA-GJHN X 0:16h
03:50 04:06 SE 6835 A320neo JA-GJHN X 0:16h
05:20 05:36 SE 6849 A320neo JA-IODR X 0:16h
07:00 07:16 SE 6857 A320neo JA-IPHB X 0:16h
08:45 09:01 SE 6837 A320neo JA-GJHN X 0:16h
10:45 11:01 SE 6839 A320neo JA-GJHN X 0:16h
12:35 12:51 SE 6851 A320neo JA-IODR X 0:16h
14:15 14:31 SE 6843 A320neo JA-HWKK X 0:16h
16:05 16:21 SE 6841 A320neo JA-HTEH X 0:16h
18:30 18:46 SE 6853 A320neo JA-IODR X 0:16h
20:30 20:46 SE 6855 A320neo JA-IODR X 0:16h
21:30 21:46 SE 6845 A320neo JA-HWKK X 0:16h
23:30 23:46 SE 6847 A320neo JA-HWKK X 0:16h
Cairns International (CNS) 5848km
23:45 06:49 SE 069 A321neo JA-JAUJ 135 7:04h
23:45 06:49 SE 069 A321neo JA-KEHW 246 7:04h
Cape Town International (CPT) 13858km
21:50 13:09 SE 955 B787-9 JA-GOXH 135 15:19h
Changchun Longjia International (CGQ) 1230km
09:00 10:29 SE 5835 A320neo JA-GVDI Xe7 1:29h
16:00 17:29 SE 5837 A320neo JA-HKFO Xe3 1:29h
Changsha - Huanghua International (CSX) 1750km
00:30 02:37 SE 6349 A320neo JA-QGZH X 2:07h
06:30 08:37 SE 6351 A320neo JA-PTHN X 2:07h
15:30 17:37 SE 6353 A320neo JA-PWYF X 2:07h
Changzhou - Benniu International (CZX) 1017km
00:30 02:20 SE 5295 ATR42-600 JA-NDMV Xe7 1:50h
Chengdu - Shuangliu International (CTU) 2515km
08:25 11:27 SE 6289 A320neo JA-JWCN X 3:02h
22:25 01:27 SE 6291 A320neo JA-JIVN X 3:02h
Chennai International (MAA) 5563km
21:20 04:03 SE 7851 A321neo JA-GHDS 246 6:43h
21:20 04:03 SE 7851 A321neo JA-GQRJ 1357 6:43h
Cheongju International (CJJ) 440km
07:00 07:32 SE 6929 A220-100 JA-TWTF X 0:32h
13:50 14:22 SE 6931 A220-100 JA-TWTF X 0:32h
19:10 19:42 SE 6933 A220-100 JA-TWTF X 0:32h
Chiang Mai International (CNX) 3532km
21:15 01:31 SE 7563 A220-100 JA-TWTF X 4:16h
Chongqing - Jiangbei International (CKG) 2292km
10:20 13:06 SE 6313 A320neo JA-MRCY X 2:46h
22:20 01:06 SE 6315 A320neo JA-MFUZ X 2:46h
Cochin International (COK) 6106km
05:00 12:22 SE 7853 A321neo JA-RGMS X 7:22h
Colombo - Bandaranaike International (CMB) 5961km
14:00 21:12 SE 7909 A320neo JA-QKOF X 7:12h
Da Nang International (DAD) 2965km
05:50 09:25 SE 7421 A320neo JA-QNQE Xe7 3:35h
Daegu International (TAE) 305km
04:40 05:02 SE 6875 A320neo JA-KPJA X 0:22h
12:40 13:02 SE 6877 A220-300 JA-AKOP X 0:22h
20:40 21:02 SE 6879 A220-300 JA-ARLQ X 0:22h
Dali (DLU) 3035km
14:30 18:10 SE 6269 A220-300 JA-JJYY X 3:40h
Dalian - Zhoushuizi International (DLC) 998km
06:40 07:52 SE 5773 A320neo JA-KPJA X 1:12h
14:05 15:17 SE 5775 A320neo JA-KPJA X 1:12h
22:35 23:47 SE 5777 A320neo JA-IPHB Xe4 1:12h
Darwin International (DRW) 5121km
08:55 15:06 SE 083 A321neo JA-EWSZ 246 6:11h
08:55 15:06 SE 083 A321neo JA-EYXX 357 6:11h
22:30 04:41 SE 085 A321neo JA-EWSZ 246 6:11h
22:30 04:41 SE 085 A321neo JA-EYXX 1357 6:11h
Davao-Francisco Bangoy International (DVO) 2987km
05:45 09:21 SE 7359 A320neo JA-QKOF Xe6 3:36h
Denpasar - Ngurah Rai International (DPS) 4982km
05:40 11:41 SE 7733 A321neo JA-GRTZ 357 6:01h
05:40 11:41 SE 7733 A321neo JA-HDGX 1246 6:01h
Dhaka - Zia International (DAC) 4031km
23:35 04:27 SE 7793 A220-300 JA-ELEP X 4:52h
Dubai International (DXB) 7185km
08:00 15:56 SE 907 B787-8 JA-CLSS 36 7:56h
08:00 15:56 SE 907 B787-8 JA-DDPP 47 7:56h
08:00 15:56 SE 907 B787-8 JA-HZPG 125 7:56h
Edmonton International (YEG) 8567km
11:00 20:28 SE 381 B787-8 JA-CLSS 15 9:28h
11:00 20:28 SE 381 B787-8 JA-DDPP 26 9:28h
11:00 20:28 SE 381 B787-8 JA-HZPG 47 9:28h
Frankfurt International (FRA) 9115km
20:25 06:29 SE 765 B787-9 JA-RHPD 26 10:04h
20:25 06:29 SE 765 B787-9 JA-TTSE 37 10:04h
20:25 06:29 SE 765 B787-9 JA-TYIE 14 10:04h
Fuzhou - Changle International (FOC) 1345km
10:05 11:42 SE 6081 A320neo JA-MDIK X 1:37h
15:20 16:57 SE 6085 A320neo JA-MFDA Xe5 1:37h
23:05 00:42 SE 6083 A320neo JA-LIKI X 1:37h
Ganzhou - Huangjin (KOW) 1740km
14:45 16:51 SE 6191 A220-100 JA-RAWZ X 2:06h
Guangzhou - Baiyun International (CAN) 2021km
03:35 06:01 SE 5683 A321neo JA-FSWT X 2:26h
09:05 11:31 SE 5685 A321neo JA-FUTS X 2:26h
12:20 14:46 SE 5689 A321neo JA-GHDS 1357 2:26h
12:20 14:46 SE 5689 A321neo JA-GQRJ 246 2:26h
15:35 18:01 SE 5687 A321neo JA-FUTS Xe5 2:26h
21:05 23:31 SE 5681 A321neo JA-FSWT Xe2 2:26h
Gunsan (KUV) 435km
04:25 05:12 SE 6951 ATR42-600 JA-AJPR X 0:47h
16:25 17:12 SE 6953 ATR42-600 JA-AJPR X 0:47h
22:30 23:21 SE 6949 ATR72-600 JA-WISK X 0:51h
Guwahati - Lokpriya Gopinath Bordoloi International (GAU) 3821km
06:30 11:07 SE 7897 A320neo JA-OGZP X 4:37h
Gwangju (KWJ) 376km
05:45 06:12 SE 6959 A220-100 JA-RAWZ X 0:27h
12:50 13:17 SE 6961 A220-100 JA-RAWZ X 0:27h
19:55 20:22 SE 6963 A220-100 JA-RAWZ X 0:27h
Hachijojima (HAC) 869km
17:40 18:43 SE 2583 A220-300 JA-UVSI Xe3 1:03h
Hagåtña - Antonio B. Won Pat International (GUM) 2667km
01:45 04:58 SE 257 A320neo JA-HNLV X 3:13h
08:00 11:13 SE 261 A320neo JA-NBKO X 3:13h
15:14 18:27 SE 259 A321neo JA-HSGY X 3:13h
21:20 00:33 SE 263 A321neo JA-RGMS Xe6 3:13h
Hakodate (HKD) 1288km
05:30 07:03 SE 2865 A320neo JA-MSFF X 1:33h
15:25 16:58 SE 2867 A321neo JA-KSJB Xe3 1:33h
21:55 23:28 SE 2869 A320neo JA-MRHQ X 1:33h
Hanamaki (HNA) 1155km
06:25 08:41 SE 1645 ATR72-600 JA-AWXG Xe1 2:16h
Hangzhou - Xiaoshan International (HGH) 1017km
02:35 03:49 SE 5215 A320neo JA-OGZP Xe5 1:14h
08:35 09:49 SE 5213 A320neo JA-OBSI X 1:14h
14:35 15:49 SE 5211 A320neo JA-IODR X 1:14h
20:35 21:49 SE 5217 A320neo JA-PJIZ Xe2 1:14h
Hanoi - Noi Bai International (HAN) 2787km
05:10 08:32 SE 7401 A321neo JA-IRPI Xe6 3:22h
16:00 19:22 SE 7403 A321neo JA-IBWE X 3:22h
Harbin - Taiping International (HRB) 1387km
01:40 03:21 SE 5885 A320neo JA-PTHN Xe1 1:41h
05:40 07:21 SE 5881 A320neo JA-PJIZ X 1:41h
10:40 12:21 SE 5887 A320neo JA-PWYF Xe3 1:41h
15:40 17:21 SE 5883 A320neo JA-PJIZ X 1:41h
19:40 21:21 SE 5889 A320neo JA-QGZH Xe5 1:41h
Hefei-Luogang (HFE) 1248km
04:25 05:55 SE 6041 A220-300 JA-AKOP X 1:30h
10:30 12:00 SE 6045 A220-300 JA-ELEP X 1:30h
16:30 18:00 SE 6047 A220-300 JA-GWBE Xe5 1:30h
22:35 00:05 SE 6043 A220-300 JA-ARLQ X 1:30h
Helsinki - Vantaa (HEL) 7599km
09:00 17:24 SE 815 B787-8 JA-CLSS 2 8:24h
09:00 17:24 SE 815 B787-8 JA-DDPP 3 8:24h
09:00 17:24 SE 815 B787-8 JA-ISAK 4 8:24h
09:00 17:24 SE 815 B787-8 JA-KJHR 7 8:24h
09:00 17:24 SE 815 B787-8 JA-MJUQ 5 8:24h
09:00 17:24 SE 815 B787-8 JA-NBTU 6 8:24h
09:00 17:24 SE 815 B787-8 JA-QORQ 1 8:24h
Hiroshima (HIJ) 247km
01:40 01:58 SE 2097 A220-100 JA-VCYM X 0:18h
04:50 05:08 SE 2099 A220-100 JA-VCYM X 0:18h
08:25 08:43 SE 2101 A220-100 JA-ZYEK X 0:18h
11:30 11:48 SE 2103 A220-100 JA-ZYEK X 0:18h
14:20 14:49 SE 2105 ATR72-600 JA-AWXG X 0:29h
17:45 18:14 SE 2107 ATR72-600 JA-AWXG X 0:29h
21:10 21:39 SE 2109 ATR72-600 JA-AWXG X 0:29h
22:55 23:24 SE 2111 ATR72-600 JA-AWXG X 0:29h
Ho Chi Minh City - Tan Son Nhat International (SGN) 3508km
00:50 05:04 SE 7459 A321neo JA-KHZL Xe2 4:14h
12:50 17:04 SE 7461 A321neo JA-KVNC Xe4 4:14h
Hobart (HBA) 8683km
14:15 23:51 SE 117 B787-8 JA-KJHR 135 9:36h
14:15 23:51 SE 117 B787-8 JA-QORQ 246 9:36h
Hohhot - Baita International (HET) 1834km
02:50 05:03 SE 5455 A220-300 JA-FPUN Xe3 2:13h
08:35 10:48 SE 5457 A220-300 JA-FPUN X 2:13h
14:45 16:58 SE 5451 A220-300 JA-ELEP X 2:13h
21:05 23:18 SE 5453 A220-300 JA-FPUN X 2:13h
Hong Kong International (HKG) 2050km
00:35 02:51 SE 5525 B787-8 JA-MNGE X 2:16h
03:05 05:34 SE 5531 A321neo JA-DZOV Xe1 2:29h
06:35 08:51 SE 5527 B787-9 JA-NMSG 15 2:16h
06:35 08:51 SE 5527 B787-9 JA-PEFR 26 2:16h
06:35 08:51 SE 5527 B787-9 JA-QXNH 37 2:16h
09:40 12:09 SE 5533 A321neo JA-DZOV X 2:29h
12:25 14:54 SE 5539 A321neo JA-EWSZ 1357 2:29h
12:25 14:54 SE 5539 A321neo JA-EYXX 246 2:29h
15:15 17:44 SE 5535 A321neo JA-EFOE X 2:29h
17:45 20:01 SE 5529 B787-9 JA-RHPD 15 2:16h
17:45 20:01 SE 5529 B787-9 JA-TTSE 26 2:16h
17:45 20:01 SE 5529 B787-9 JA-TYIE 37 2:16h
19:50 22:19 SE 5541 A321neo JA-FMYP Xe7 2:29h
22:00 00:29 SE 5537 A321neo JA-EFOE Xe6 2:29h
Honolulu - Daniel K. Inouye International (HNL) 7072km
05:25 13:14 SE 449 B787-8 JA-NCMM 47 7:49h
05:25 13:14 SE 449 B787-8 JA-OGZL 15 7:49h
05:25 13:14 SE 449 B787-8 JA-PYOU 236 7:49h
14:35 22:24 SE 451 B787-9 JA-IJUP 1357 7:49h
14:35 22:24 SE 451 B787-9 JA-MZPL 246 7:49h
20:35 04:24 SE 453 B787-9 JA-IJUP 246 7:49h
20:35 04:24 SE 453 B787-9 JA-MZPL 1357 7:49h
Huai'an - Lianshui (HIA) 1049km
03:30 04:46 SE 6015 A220-100 JA-QHJI Xe2 1:16h
Hyderabad - Rajiv Gandhi International (HYD) 5475km
15:15 21:52 SE 7859 A321neo JA-JAUJ 246 6:37h
15:15 21:52 SE 7859 A321neo JA-KEHW 1357 6:37h
Ishigaki - Painushima (ISG) 1195km
05:00 06:27 SE 3943 A220-300 JA-SSPB Xe2 1:27h
10:45 12:12 SE 3945 A220-300 JA-SSPB X 1:27h
16:30 17:57 SE 3947 A220-300 JA-SSPB X 1:27h
23:15 00:42 SE 3949 A220-300 JA-SSPB X 1:27h
Izumo (IZO) 302km
06:10 06:46 SE 2263 ATR72-600 JA-KUYA X 0:36h
12:10 12:46 SE 2265 ATR72-600 JA-MVUT X 0:36h
16:25 17:01 SE 2267 ATR72-600 JA-MVUT X 0:36h
21:45 22:21 SE 2269 ATR72-600 JA-KUYA X 0:36h
Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK) 5084km
07:25 13:33 SE 7703 A321neo JA-GHDS 246 6:08h
07:25 13:33 SE 7703 A321neo JA-GQRJ 357 6:08h
19:00 01:08 SE 7701 A321neo JA-EWSZ 1357 6:08h
19:00 01:08 SE 7701 A321neo JA-EYXX 246 6:08h
Jeju International (CJU) 368km
02:55 03:22 SE 6911 A320neo JA-IODR X 0:27h
06:30 06:57 SE 6915 A320neo JA-JCEU X 0:27h
10:10 10:37 SE 6913 A320neo JA-IODR X 0:27h
13:40 14:07 SE 6905 A320neo JA-HTEH X 0:27h
19:05 19:32 SE 6909 A320neo JA-HWKK X 0:27h
22:30 22:57 SE 6907 A320neo JA-HTEH X 0:27h
Jinan - Yaoqiang International (TNA) 1256km
18:10 19:41 SE 5941 A320neo JA-IPHB X 1:31h
Kagoshima (KOJ) 200km
00:25 00:39 SE 3315 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
03:25 03:39 SE 3317 A220-100 JA-HHQV Xe2 0:14h
06:25 06:39 SE 3319 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
07:55 08:09 SE 3321 A220-100 JA-VCYM X 0:14h
09:25 09:39 SE 3323 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
12:25 12:39 SE 3325 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
15:25 15:39 SE 3327 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
18:25 18:39 SE 3329 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
19:55 20:09 SE 3331 A220-100 JA-VCYM X 0:14h
21:25 21:39 SE 3333 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
Kaohsiung International (KHH) 1575km
00:55 02:49 SE 7199 A320neo JA-MFDA X 1:54h
10:25 12:19 SE 7201 A320neo JA-MFDA X 1:54h
20:00 21:54 SE 7203 A320neo JA-MFDA X 1:54h
Kathmandu - Tribhuvan International (KTM) 4335km
03:35 08:49 SE 7805 A321neo JA-HSGY X 5:14h
Kikai (KKX) 588km
02:55 03:59 SE 4137 ATR42-600 JA-GTDW X 1:04h
09:15 10:19 SE 4139 ATR42-600 JA-GTDW X 1:04h
Kinmen (KNH) 1555km
09:05 10:58 SE 7263 A220-100 JA-TWTF X 1:53h
21:50 23:43 SE 7265 A220-100 JA-RAWZ X 1:53h
Kobe (UKB) 455km
02:30 03:03 SE 1321 A320neo JA-EHPB X 0:33h
04:30 05:03 SE 1323 A320neo JA-FCPJ X 0:33h
08:30 09:03 SE 1325 A320neo JA-EHPB X 0:33h
10:30 11:03 SE 1327 A320neo JA-FCPJ X 0:33h
14:30 15:03 SE 1329 A320neo JA-EHPB X 0:33h
16:30 17:03 SE 1331 A320neo JA-FCPJ X 0:33h
20:30 21:03 SE 1333 A320neo JA-EHPB X 0:33h
22:30 23:03 SE 1335 A320neo JA-FCPJ X 0:33h
Kochi (KCZ) 299km
03:10 03:32 SE 2475 A220-300 JA-SSPB X 0:22h
08:55 09:17 SE 2477 A220-300 JA-SSPB X 0:22h
12:40 13:02 SE 2479 A220-100 JA-QCZG Xe4 0:22h
14:40 15:02 SE 2481 A220-300 JA-SSPB X 0:22h
18:25 18:47 SE 2483 A220-100 JA-QYWI X 0:22h
20:55 21:17 SE 2485 A220-300 JA-UVSI X 0:22h
Kolkata - Netaji Subhash Chandra Bose International (CCU) 4268km
08:35 13:18 SE 7889 B787-9 JA-IJUP 246 4:43h
08:35 13:18 SE 7889 B787-9 JA-MZPL 357 4:43h
23:10 04:19 SE 7891 A320neo JA-GRED Xe4 5:09h
Komatsu (KMQ) 627km
02:30 03:15 SE 1909 A220-300 JA-UVSI X 0:45h
08:50 09:35 SE 1911 A220-300 JA-UVSI X 0:45h
14:30 15:15 SE 1913 A220-100 JA-QCZG Xe4 0:45h
19:25 20:10 SE 1915 A220-100 JA-QCZG X 0:45h
Kuala Lumpur International (KUL) 4551km
06:00 11:30 SE 7609 A321neo JA-HOPY X 5:30h
19:10 00:40 SE 7611 A321neo JA-GRTZ 1357 5:30h
19:10 00:40 SE 7611 A321neo JA-HDGX 246 5:30h
Kuching International (KCH) 4143km
18:40 23:40 SE 7621 A321neo JA-HOPY Xe6 5:00h
Kumejima (UEO) 881km
00:50 01:54 SE 4209 A220-100 JA-QYWI Xe1 1:04h
07:55 09:39 SE 4211 ATR72-600 JA-MVUT X 1:44h
12:50 13:54 SE 4213 A220-100 JA-RFVO Xe3 1:04h
18:50 20:25 SE 4215 ATR42-600 JA-EYTR X 1:35h
Kunming - Changshui (KMG) 2822km
03:15 06:40 SE 6241 A320neo JA-OBAC X 3:25h
06:25 09:50 SE 6233 A320neo JA-NMRP X 3:25h
09:45 13:10 SE 6237 A320neo JA-NYXE X 3:25h
15:15 18:40 SE 6243 A320neo JA-OBAC X 3:25h
18:20 21:45 SE 6235 A320neo JA-NMRP X 3:25h
21:45 01:10 SE 6239 A320neo JA-NYXE X 3:25h
Lhasa - Gonggar (LXA) 3763km
00:25 04:58 SE 6515 A320neo JA-OGAF X 4:33h
Lijiang (LJG) 2996km
02:20 05:57 SE 6261 A320neo JA-OWRS X 3:37h
London - Heathrow (LHR) 9425km
20:30 06:55 SE 719 B787-9 JA-XBZS Xe4 10:25h
Lucknow - Chaudhary Charan Singh (LKO) 4785km
09:15 15:02 SE 7869 A320neo JA-HNLV X 5:47h
Macau International (MFM) 2086km
06:10 08:41 SE 5723 A320neo JA-QGZH X 2:31h
12:10 14:41 SE 5725 A320neo JA-PTHN X 2:31h
21:10 23:41 SE 5727 A320neo JA-PWYF X 2:31h
Mactan - Cebu International (CEB) 2674km
14:35 17:49 SE 7341 A321neo JA-KGQW Xe3 3:14h
Magong (MZG) 1535km
12:45 14:36 SE 7251 A220-300 JA-KSJY Xe7 1:51h
Malé International (MLE) 6724km
06:05 14:12 SE 7915 A321neo JA-JAUJ 1357 8:07h
06:05 14:12 SE 7915 A321neo JA-KEHW 246 8:07h
Mangshi (LUM) 3256km
07:30 11:26 SE 6263 A220-300 JA-GWBE X 3:56h
Manila - Ninoy Aquino International (MNL) 2327km
05:40 08:14 SE 7313 B787-8 JA-SIZC 25 2:34h
05:40 08:14 SE 7313 B787-8 JA-TBSJ 36 2:34h
05:40 08:14 SE 7313 B787-8 JA-VLEO 47 2:34h
10:05 12:54 SE 7315 A320neo JA-JIVN X 2:49h
20:05 22:54 SE 7317 A320neo JA-JWCN X 2:49h
Matsumoto (MMJ) 740km
10:00 10:54 SE 2015 A220-100 JA-RFVO X 0:54h
22:55 23:49 SE 2017 A220-100 JA-VCYM X 0:54h
Matsuyama (MYJ) 210km
00:40 00:55 SE 2547 A220-100 JA-ZYEK X 0:15h
03:15 03:30 SE 2549 A220-100 JA-VCYM X 0:15h
06:55 07:10 SE 2551 A220-100 JA-ZYEK X 0:15h
10:00 10:15 SE 2553 A220-100 JA-ZYEK X 0:15h
16:05 16:30 SE 2555 ATR72-600 JA-AWXG X 0:25h
19:30 19:55 SE 2557 ATR72-600 JA-AWXG X 0:25h
Meixan (MXZ) 1738km
07:40 09:46 SE 6167 A220-100 JA-RAWZ X 2:06h
Melbourne - Tullamarine (MEL) 8071km
14:50 23:45 SE 047 B787-8 JA-CLSS 47 8:55h
14:50 23:45 SE 047 B787-8 JA-DDPP 15 8:55h
14:50 23:45 SE 047 B787-8 JA-HZPG 36 8:55h
Mianyang - Nanjiao (MIG) 2420km
02:55 05:50 SE 6325 A220-300 JA-ARLQ X 2:55h
Minneapolis - Saint Paul International (MSP) 10253km
09:25 20:45 SE 617 B787-8 JA-ISAK 26 11:20h
09:25 20:45 SE 617 B787-8 JA-MJUQ 37 11:20h
09:25 20:45 SE 617 B787-8 JA-NBTU 14 11:20h
Miyako (MMY) 1100km
05:05 06:25 SE 4001 A220-300 JA-UVSI X 1:20h
13:55 15:15 SE 4003 A220-300 JA-UVSI X 1:20h
22:45 00:05 SE 4005 A220-300 JA-UVSI X 1:20h
Miyazaki (KMI) 212km
01:55 02:10 SE 3495 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
04:55 05:10 SE 3497 A220-100 JA-HHQV Xe2 0:15h
06:25 06:40 SE 3499 A220-100 JA-VCYM X 0:15h
07:55 08:10 SE 3501 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
09:25 09:40 SE 3503 A220-100 JA-VCYM X 0:15h
10:55 11:10 SE 3505 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
13:55 14:10 SE 3507 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
16:55 17:10 SE 3509 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
18:25 18:40 SE 3511 A220-100 JA-VCYM X 0:15h
19:55 20:10 SE 3513 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
21:25 21:40 SE 3515 A220-100 JA-VCYM X 0:15h
22:55 23:10 SE 3517 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
Moscow - Domodedovo International (DME) 7153km
11:15 19:09 SE 879 B787-8 JA-NCMM 36 7:54h
11:15 19:09 SE 879 B787-8 JA-OGZL 47 7:54h
11:15 19:09 SE 879 B787-8 JA-PYOU 15 7:54h
17:20 01:14 SE 881 B787-8 JA-SIZC 36 7:54h
17:20 01:14 SE 881 B787-8 JA-TBSJ 47 7:54h
17:20 01:14 SE 881 B787-8 JA-VLEO 125 7:54h
Muan International (MWX) 406km
02:56 03:44 SE 6969 ATR72-600 JA-WISK X 0:48h
09:25 10:09 SE 6973 ATR42-600 JA-NDMV X 0:44h
14:35 15:23 SE 6971 ATR72-600 JA-WISK X 0:48h
20:45 21:29 SE 6975 ATR42-600 JA-NDMV X 0:44h
Mumbai - Chhatrapati Shivaji International (BOM) 5891km
01:50 08:21 SE 7837 B787-8 JA-SIZC 36 6:31h
01:50 08:21 SE 7837 B787-8 JA-TBSJ 47 6:31h
01:50 08:21 SE 7837 B787-8 JA-VLEO 15 6:31h
Nadi International (NAN) 7585km
00:30 08:53 SE 167 B787-8 JA-OGZL 2 8:23h
00:30 08:53 SE 167 B787-8 JA-WMVW Xe2 8:23h
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 602km
01:20 02:04 SE 1791 A321neo JA-KSJB X 0:44h
03:30 04:10 SE 1793 B787-8 JA-RSNV X 0:40h
05:35 06:19 SE 1795 A320neo JA-MRHQ X 0:44h
06:55 07:39 SE 1797 A321neo JA-KSJB X 0:44h
09:50 10:34 SE 1799 A321neo JA-KSJB X 0:44h
11:50 12:34 SE 1801 A320neo JA-MRHQ X 0:44h
13:15 13:59 SE 1803 A320neo JA-MSFF X 0:44h
16:00 16:44 SE 1805 A320neo JA-MSFF X 0:44h
17:40 18:20 SE 1807 B787-8 JA-TBRV X 0:40h
19:45 20:29 SE 1809 A321neo JA-KSJB X 0:44h
21:15 21:55 SE 1811 B787-8 JA-TBRV X 0:40h
23:55 00:35 SE 1813 B787-8 JA-RSNV X 0:40h
Nagoya Hikojo (NKM) 622km
02:10 03:23 SE 1855 ATR72-600 JA-OCCT X 1:13h
05:25 06:38 SE 1857 ATR72-600 JA-OCCT X 1:13h
10:55 12:08 SE 1859 ATR72-600 JA-OCCT X 1:13h
14:10 15:23 SE 1861 ATR72-600 JA-OCCT X 1:13h
17:25 18:38 SE 1863 ATR72-600 JA-OCCT X 1:13h
22:55 00:08 SE 1865 ATR72-600 JA-OCCT Xe6 1:13h
Nagpur - Dr. Babasaheb Ambedkar International (NAG) 5215km
23:05 05:22 SE 7871 A220-300 JA-KSJY X 6:17h
Naha (OKA) 866km
01:00 01:57 SE 3859 B787-8 JA-TBRV Xe2 0:57h
02:05 03:08 SE 3861 A320neo JA-MRHQ Xe2 1:03h
03:05 04:08 SE 3863 A320neo JA-MMNT X 1:03h
04:05 05:08 SE 3865 A320neo JA-MVUX Xe4 1:03h
05:10 06:07 SE 3867 B787-8 JA-TBRV X 0:57h
06:10 07:13 SE 3869 A320neo JA-NJYB X 1:03h
07:15 08:12 SE 3871 B787-8 JA-RSNV Xe7 0:57h
08:20 09:23 SE 3873 A320neo JA-MRHQ X 1:03h
09:20 10:17 SE 3875 B787-8 JA-TBRV X 0:57h
10:20 11:23 SE 3877 A320neo JA-MMNT X 1:03h
11:25 12:22 SE 3879 B787-8 JA-RSNV X 0:57h
12:25 13:28 SE 3881 A320neo JA-MVUX X 1:03h
13:30 14:27 SE 3883 B787-8 JA-TBRV X 0:57h
14:35 15:38 SE 3885 A320neo JA-MRHQ X 1:03h
15:35 16:32 SE 3887 B787-8 JA-RSNV X 0:57h
16:35 17:38 SE 3889 A320neo JA-NJYB X 1:03h
17:35 18:38 SE 3891 A320neo JA-MMNT X 1:03h
18:45 19:48 SE 3893 A320neo JA-MSFF X 1:03h
19:45 20:42 SE 3895 B787-8 JA-RSNV X 0:57h
20:45 21:48 SE 3897 A320neo JA-MVUX X 1:03h
22:15 23:18 SE 3899 A320neo JA-MSFF X 1:03h
23:35 00:38 SE 3901 A320neo JA-NJYB Xe6 1:03h
Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) 10427km
08:05 19:36 SE 963 B787-8 JA-ISAK 15 11:31h
08:05 19:36 SE 963 B787-8 JA-MJUQ 26 11:31h
08:05 19:36 SE 963 B787-8 JA-NBTU 37 11:31h
Nanchang - Changbei International (KHN) 1528km
05:05 06:56 SE 6369 A320neo JA-KBUT Xe5 1:51h
Nanjing - Lukou International (NKG) 1105km
00:55 02:15 SE 8109 A320neo JA-HTEH X 1:20h
07:10 08:30 SE 5181 A320neo JA-HWKK Xe6 1:20h
12:45 14:05 SE 5179 A320neo JA-GJHN Xe3 1:20h
17:40 19:00 SE 9509 A320neo JA-OCTR X 1:20h
Nanki-Shirahama (SHM) 455km
00:40 01:34 SE 2027 ATR72-600 JA-MVUT X 0:54h
06:10 06:59 SE 2029 ATR42-600 JA-EYTR X 0:49h
11:45 12:39 SE 2031 ATR72-600 JA-AWXG X 0:54h
19:10 20:04 SE 2033 ATR72-600 JA-KUYA X 0:54h
New Delhi - Indira Gandhi International (DEL) 5062km
10:55 17:02 SE 7821 A321neo JA-KHZL X 6:07h
22:55 05:02 SE 7823 A321neo JA-KVNC X 6:07h
Niigata (KIJ) 921km
06:45 07:52 SE 1587 A220-100 JA-RFVO X 1:07h
15:55 17:02 SE 1589 A220-100 JA-RFVO X 1:07h
23:45 00:52 SE 1591 A320neo JA-MMNT Xe1 1:07h
Ningbo - Lishe International (NGB) 948km
06:45 07:54 SE 5237 A320neo JA-OSIJ Xe4 1:09h
14:45 15:54 SE 5235 A320neo JA-NMRP Xe2 1:09h
22:45 23:54 SE 5239 A320neo JA-OWRS Xe6 1:09h
Obyan - Saipan International (SPN) 2567km
03:25 06:31 SE 293 A320neo JA-PWYF X 3:06h
12:25 15:31 SE 295 A320neo JA-QGZH X 3:06h
18:25 21:31 SE 297 A320neo JA-PTHN X 3:06h
Okayama (OKJ) 340km
03:05 03:30 SE 2145 A220-100 JA-QCZG X 0:25h
07:35 08:00 SE 2147 A220-100 JA-QYWI X 0:25h
12:05 12:30 SE 2149 A320neo JA-OCTR X 0:25h
16:35 17:00 SE 2151 A220-100 JA-QYWI X 0:25h
22:10 22:35 SE 2153 A320neo JA-NNYI X 0:25h
Oki (OKI) 390km
03:55 04:37 SE 2599 ATR42-600 JA-EYTR X 0:42h
15:35 16:17 SE 2601 ATR42-600 JA-GTDW X 0:42h
Okinoerabu (OKE) 705km
08:30 09:46 SE 4181 ATR42-600 JA-EYTR X 1:16h
13:40 14:56 SE 4183 ATR42-600 JA-EYTR X 1:16h
18:15 19:31 SE 4185 ATR42-600 JA-GTDW Xe5 1:16h
22:45 00:01 SE 4187 ATR42-600 JA-EYTR Xe1 1:16h
Ordos - Ejin Horo (DSN) 1950km
12:50 15:11 SE 6475 A220-100 JA-QHJI X 2:21h
Osaka - Kansai International (KIX) 452km
00:45 01:18 SE 3140 A320neo JA-FYNW X 0:33h
01:50 02:20 SE 3142 B787-8 JA-LEOA X 0:30h
02:20 02:53 SE 3144 A321neo JA-HSTC X 0:33h
03:05 03:38 SE 3146 A321neo JA-APUK X 0:33h
03:40 04:13 SE 3148 A320neo JA-FUGN X 0:33h
04:20 04:53 SE 3150 A320neo JA-FZBW X 0:33h
05:20 05:50 SE 3152 B787-8 JA-LEOA X 0:30h
05:50 06:23 SE 3154 A321neo JA-APUK X 0:33h
06:55 07:28 SE 3156 A320neo JA-FZBW X 0:33h
07:50 08:20 SE 3158 B787-8 JA-KVHS X 0:30h
08:20 08:53 SE 3160 A321neo JA-FCVR X 0:33h
09:05 09:38 SE 3162 A321neo JA-HCQH X 0:33h
09:40 10:13 SE 3164 A320neo JA-FZBW X 0:33h
10:20 10:53 SE 3166 A320neo JA-FUGN X 0:33h
11:20 11:50 SE 3168 B787-8 JA-KVHS X 0:30h
11:50 12:23 SE 3170 A321neo JA-HCQH X 0:33h
12:45 13:18 SE 3172 A320neo JA-FYNW X 0:33h
13:50 14:20 SE 3174 B787-8 JA-LEOA X 0:30h
14:20 14:53 SE 3176 A321neo JA-HSTC X 0:33h
15:05 15:38 SE 3178 A321neo JA-APUK X 0:33h
15:40 16:13 SE 3180 A320neo JA-FUGN X 0:33h
16:20 16:53 SE 3182 A320neo JA-FZBW X 0:33h
17:20 17:50 SE 3184 B787-8 JA-LEOA X 0:30h
17:50 18:23 SE 3186 A321neo JA-APUK X 0:33h
18:55 19:28 SE 3188 A320neo JA-FZBW X 0:33h
19:50 20:20 SE 3190 B787-8 JA-KVHS X 0:30h
20:20 20:53 SE 3192 A321neo JA-FCVR X 0:33h
21:05 21:38 SE 3194 A321neo JA-HCQH X 0:33h
21:40 22:13 SE 3196 A320neo JA-FZBW X 0:33h
22:20 22:53 SE 3198 A320neo JA-FUGN X 0:33h
23:20 23:50 SE 3200 B787-8 JA-KVHS X 0:30h
23:50 00:23 SE 3202 A321neo JA-HCQH X 0:33h
Osaka International (ITM) 478km
00:05 00:40 SE 1249 A320neo JA-NNYI X 0:35h
02:45 03:20 SE 1251 A320neo JA-NNYI X 0:35h
04:15 04:50 SE 1253 A321neo JA-KSJB X 0:35h
06:00 06:35 SE 1255 A321neo JA-PIFX X 0:35h
08:40 09:15 SE 1257 A321neo JA-PIFX X 0:35h
09:40 10:15 SE 1259 A320neo JA-NJYB X 0:35h
12:45 13:20 SE 1261 A321neo JA-KSJB X 0:35h
15:20 15:55 SE 1263 A321neo JA-PIFX X 0:35h
16:50 17:25 SE 1265 A320neo JA-NNYI X 0:35h
19:30 20:05 SE 1267 A320neo JA-NNYI X 0:35h
21:05 21:40 SE 1269 A320neo JA-MMNT X 0:35h
22:40 23:15 SE 1271 A321neo JA-KSJB X 0:35h
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 9496km
09:25 19:55 SE 737 B787-9 JA-ZXYA Xe1 10:30h
Paro (PBH) 3970km
20:50 01:37 SE 7799 A220-300 JA-GWBE X 4:47h
Patna - Jay Prakash Narayan (PAT) 4445km
10:45 16:07 SE 7875 A320neo JA-OWRS X 5:22h
Perth (PER) 7451km
18:15 02:29 SE 105 B787-9 JA-IURP 7 8:14h
18:15 02:29 SE 105 B787-9 JA-NMSG 1 8:14h
18:15 02:29 SE 105 B787-9 JA-PEFR 2 8:14h
18:15 02:29 SE 105 B787-9 JA-QXNH 3 8:14h
18:15 02:29 SE 105 B787-9 JA-RHPD 4 8:14h
18:15 02:29 SE 105 B787-9 JA-TTSE 5 8:14h
18:15 02:29 SE 105 B787-9 JA-TYIE 6 8:14h
Phnom Penh International (PNH) 3578km
16:55 21:14 SE 7493 A320neo JA-OGZP X 4:19h
Pohang (KPO) 284km
07:40 08:11 SE 6943 ATR42-600 JA-NDMV X 0:31h
19:00 19:31 SE 6945 ATR42-600 JA-NDMV X 0:31h
Port Blair - Veer Savarkar International (IXZ) 4542km
06:30 11:59 SE 7899 A220-300 JA-HYYD X 5:29h
Pune (PNQ) 5821km
14:25 21:27 SE 7861 A320neo JA-QNQE X 7:02h
Pyongyang-Sunan (FNJ) 760km
00:55 02:17 SE 7023 ATR42-600 JA-AJPR Xe5 1:22h
07:05 08:34 SE 7019 ATR72-600 JA-WISK Xe2 1:29h
12:55 14:17 SE 7025 ATR42-600 JA-AJPR X 1:22h
18:45 20:14 SE 7021 ATR72-600 JA-WISK X 1:29h
Qingdao - Liuting International (TAO) 966km
02:40 03:50 SE 5969 A320neo JA-NMRP X 1:10h
10:40 11:50 SE 5973 A320neo JA-OGAF Xe6 1:10h
20:40 21:50 SE 5971 A320neo JA-OBSI Xe3 1:10h
Quanzhou Jinjiang (JJN) 1510km
14:40 16:29 SE 6099 A320neo JA-MVFZ Xe2 1:49h
Rangoon-Mingaladon (RGN) 3896km
19:20 00:02 SE 7591 A320neo JA-NCYB X 4:42h
Rockhampton (ROK) 6688km
02:25 10:30 SE 137 A321neo JA-FMYP 246 8:05h
Roma - Fiumicino (FCO) 9538km
18:00 04:32 SE 841 B787-9 JA-IURP Xe7 10:32h
Roman Tmetuchl International (ROR) 2949km
00:25 03:59 SE 197 A320neo JA-OBSI X 3:34h
12:30 16:04 SE 199 A320neo JA-OBSI X 3:34h
Rota International (ROP) 2627km
12:10 15:20 SE 319 A220-100 JA-QAXV X 3:10h
Sacheon (HIN) 275km
11:05 11:35 SE 6937 ATR42-600 JA-AJPR X 0:30h
23:05 23:35 SE 6939 ATR42-600 JA-AJPR X 0:30h
San Francisco International (SFO) 9105km
08:00 18:04 SE 551 B787-9 JA-NMSG 47 10:04h
08:00 18:04 SE 551 B787-9 JA-PEFR 15 10:04h
08:00 18:04 SE 551 B787-9 JA-QXNH 26 10:04h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1417km
02:35 04:18 SE 3204 A321neo JA-KGSD X 1:43h
05:00 06:34 SE 3206 B787-8 JA-FNDT X 1:34h
07:40 09:14 SE 3208 B787-8 JA-REYF X 1:34h
09:20 11:03 SE 3210 A321neo JA-ACBN X 1:43h
11:25 13:08 SE 3212 A321neo JA-KGSD X 1:43h
13:00 14:34 SE 3214 B787-8 JA-REYF X 1:34h
15:20 16:54 SE 3216 B787-8 JA-WOOW X 1:34h
16:25 18:08 SE 3218 A321neo JA-KGSD X 1:43h
18:00 19:43 SE 3220 A321neo JA-KXWJ X 1:43h
19:30 21:13 SE 3222 A321neo JA-ACBN X 1:43h
21:20 22:54 SE 3224 B787-8 JA-EHIS X 1:34h
23:40 01:14 SE 3226 B787-8 JA-FNDT X 1:34h
Seattle - Tacoma International (SEA) 8470km
11:20 20:42 SE 521 B787-8 JA-KJHR 246 9:22h
11:20 20:42 SE 521 B787-8 JA-QORQ 357 9:22h
Sendai-Miyagi (SDJ) 1071km
02:00 03:18 SE 1437 A321neo JA-PIFX Xe5 1:18h
04:50 06:08 SE 1439 A320neo JA-NPID Xe7 1:18h
08:35 09:53 SE 1441 A320neo JA-NPID X 1:18h
11:20 12:38 SE 1443 A321neo JA-PIFX X 1:18h
18:00 19:18 SE 1445 A321neo JA-PIFX X 1:18h
22:00 23:18 SE 1447 A321neo JA-PIFX X 1:18h
Seoul - Gimpo International (GMP) 552km
01:30 02:10 SE 6779 A320neo JA-HWKK X 0:40h
04:20 05:00 SE 6781 A320neo JA-HWKK X 0:40h
07:20 08:00 SE 6787 A320neo JA-IODR X 0:40h
11:25 12:05 SE 6783 A320neo JA-HWKK X 0:40h
16:15 16:55 SE 6785 A320neo JA-HWKK X 0:40h
20:50 21:30 SE 6789 A320neo JA-KBUT X 0:40h
Seoul - Incheon International (ICN) 564km
00:55 01:36 SE 6687 A321neo JA-DWAB X 0:41h
01:40 02:21 SE 9505 A320neo JA-OCTR X 0:41h
03:05 03:46 SE 9601 A320neo JA-NJYB X 0:41h
03:55 04:36 SE 6689 A321neo JA-DWAB Xe2 0:41h
05:50 06:31 SE 6709 A320neo JA-GJHN X 0:41h
06:55 07:36 SE 6691 A321neo JA-DWAB X 0:41h
07:55 08:32 SE 6703 B787-8 JA-MNGE Xe4 0:37h
09:55 10:36 SE 6693 A321neo JA-DWAB X 0:41h
11:35 12:12 SE 6705 B787-8 JA-MNGE X 0:37h
12:55 13:36 SE 6695 A321neo JA-DWAB X 0:41h
13:55 14:36 SE 9503 A320neo JA-NNYI X 0:41h
15:55 16:36 SE 6697 A321neo JA-DWAB X 0:41h
17:00 17:41 SE 6711 A320neo JA-GJHN X 0:41h
18:55 19:36 SE 6699 A321neo JA-DWAB X 0:41h
19:55 20:36 SE 6713 A320neo JA-GJHN X 0:41h
20:55 21:32 SE 6707 B787-8 JA-MNGE X 0:37h
21:55 22:36 SE 6701 A321neo JA-DWAB X 0:41h
22:55 23:36 SE 6715 A320neo JA-GJHN X 0:41h
Shanghai - Hongqiao International (SHA) 897km
06:05 07:10 SE 5147 A320neo JA-NYXE Xe1 1:05h
11:35 12:40 SE 5151 A320neo JA-OBAC X 1:05h
18:05 19:10 SE 5149 A320neo JA-NYXE X 1:05h
23:35 00:40 SE 5153 A320neo JA-OBAC Xe4 1:05h
Shanghai - Pudong International (PVG) 857km
01:05 02:07 SE 5101 A320neo JA-KPJA X 1:02h
02:50 03:52 SE 5099 A320neo JA-JCEU X 1:02h
06:30 07:32 SE 5109 A320neo JA-MDIK Xe4 1:02h
08:55 09:57 SE 5089 A320neo JA-JCEU X 1:02h
10:30 11:32 SE 5103 A320neo JA-KPJA X 1:02h
12:30 13:32 SE 5091 A320neo JA-JCEU X 1:02h
14:15 15:17 SE 8111 A320neo JA-LIKI Xe2 1:02h
16:05 17:07 SE 5093 A320neo JA-JCEU X 1:02h
17:55 18:57 SE 5105 A320neo JA-KPJA X 1:02h
19:40 20:42 SE 5095 A320neo JA-JCEU X 1:02h
21:30 22:32 SE 5107 A320neo JA-KPJA Xe7 1:02h
23:15 00:17 SE 5097 A320neo JA-JCEU Xe4 1:02h
Shenyang - Taoxian International (SHE) 1086km
05:50 07:09 SE 5807 A320neo JA-NCYB Xe7 1:19h
11:50 13:09 SE 5809 A320neo JA-MFUZ Xe1 1:19h
23:50 01:09 SE 5811 A320neo JA-MRCY Xe3 1:19h
Shenzhen - Bao'an International (SZX) 2034km
01:50 04:17 SE 5631 A320neo JA-MVFZ X 2:27h
03:55 06:22 SE 5623 A320neo JA-MRCY X 2:27h
05:25 07:52 SE 5617 A320neo JA-MFUZ X 2:27h
07:25 09:52 SE 5625 A320neo JA-MSRS X 2:27h
13:50 16:17 SE 5627 A320neo JA-MSRS X 2:27h
15:55 18:22 SE 5619 A320neo JA-MFUZ X 2:27h
17:25 19:52 SE 5621 A320neo JA-MRCY X 2:27h
19:25 21:52 SE 5629 A320neo JA-MVFZ X 2:27h
Shijiazhuang Zhengding International (SJW) 1511km
01:10 02:59 SE 5923 A320neo JA-HKFO X 1:49h
13:15 15:04 SE 5925 A320neo JA-GVDI X 1:49h
Shiyan - Wudangshan (WDS) 1824km
18:30 20:42 SE 6449 A220-100 JA-QHJI X 2:12h
Shizuoka (FSZ) 725km
00:20 01:12 SE 1975 A220-100 JA-QCZG X 0:52h
07:20 08:12 SE 1977 A220-100 JA-QCZG X 0:52h
13:50 14:42 SE 1979 A220-100 JA-QYWI X 0:52h
20:25 21:17 SE 1981 A220-300 JA-SSPB X 0:52h
Siem Reap - Angkor International (REP) 3507km
09:50 14:04 SE 7483 A320neo JA-NCYB X 4:14h
Singapore - Changi (SIN) 4526km
02:20 07:20 SE 7665 B787-8 JA-CLSS 47 5:00h
02:20 07:20 SE 7665 B787-8 JA-DDPP 15 5:00h
02:20 07:20 SE 7665 B787-8 JA-HZPG 36 5:00h
02:20 07:20 SE 7665 B787-8 JA-WMVW 2 5:00h
07:50 13:18 SE 7671 A321neo JA-GRTZ 246 5:28h
07:50 13:18 SE 7671 A321neo JA-HDGX 357 5:28h
13:20 18:20 SE 7669 B787-8 JA-SIZC 25 5:00h
13:20 18:20 SE 7669 B787-8 JA-TBSJ 36 5:00h
13:20 18:20 SE 7669 B787-8 JA-VLEO 47 5:00h
18:50 00:18 SE 7663 A321neo JA-GHDS 1357 5:28h
18:50 00:18 SE 7663 A321neo JA-GQRJ 246 5:28h
22:45 03:45 SE 7667 B787-8 JA-NCMM 25 5:00h
22:45 03:45 SE 7667 B787-8 JA-OGZL 36 5:00h
22:45 03:45 SE 7667 B787-8 JA-PYOU 47 5:00h
22:45 03:45 SE 7667 B787-8 JA-TBSJ 1 5:00h
Srinagar - Sheikh ul-Alam International (SXR) 5085km
22:55 05:03 SE 7867 A220-100 JA-QAXV X 6:08h
Sukagawa - Fukushima (FKS) 991km
09:40 10:52 SE 1613 A320neo JA-MSFF Xe3 1:12h
20:05 21:17 SE 1615 A320neo JA-NJYB X 1:12h
Surabaya - Juanda International (SUB) 4927km
16:35 22:32 SE 7719 A320neo JA-QRVK X 5:57h
Sydney - Kingsford Smith (SYD) 7824km
00:40 09:19 SE 017 B787-9 JA-RHPD 26 8:39h
00:40 09:19 SE 017 B787-9 JA-TTSE 37 8:39h
00:40 09:19 SE 017 B787-9 JA-TYIE 14 8:39h
00:40 09:19 SE 017 B787-9 JA-XBZS 5 8:39h
13:40 22:19 SE 019 B787-9 JA-NMSG 25 8:39h
13:40 22:19 SE 019 B787-9 JA-PEFR 36 8:39h
13:40 22:19 SE 019 B787-9 JA-QXNH 47 8:39h
13:40 22:19 SE 019 B787-9 JA-ZXYA 1 8:39h
Tada U-Mandalay (MDL) 3627km
14:30 18:53 SE 7581 A320neo JA-OGAF X 4:23h
Taichung Ching Chuan Kang (RMQ) 1411km
10:00 11:42 SE 7217 A220-300 JA-JJYY Xe5 1:42h
Taipei - Songshan (TSA) 1281km
05:10 06:43 SE 8103 A320neo JA-HTEH X 1:33h
09:25 10:58 SE 8105 A320neo JA-HTEH X 1:33h
12:20 13:53 SE 7161 A320neo JA-NJYB X 1:33h
18:15 19:48 SE 8107 A320neo JA-HTEH Xe2 1:33h
Taipei - Taiwan Taoyuan International (TPE) 1302km
02:25 03:59 SE 7105 A320neo JA-IPHB X 1:34h
05:50 07:24 SE 7111 A320neo JA-MFDA X 1:34h
09:00 10:34 SE 7107 A320neo JA-IPHB X 1:34h
11:15 12:49 SE 7113 A321neo JA-IBWE Xe6 1:34h
13:35 15:09 SE 7109 A320neo JA-IPHB X 1:34h
17:25 18:51 SE 7101 B787-8 JA-NCMM 25 1:26h
17:25 18:51 SE 7101 B787-8 JA-OGZL 36 1:26h
17:25 18:51 SE 7101 B787-8 JA-PYOU 47 1:26h
17:25 18:51 SE 7101 B787-8 JA-TBSJ 1 1:26h
19:15 20:41 SE 7103 B787-8 JA-WMVW X 1:26h
22:50 00:24 SE 7115 A321neo JA-HSGY Xe4 1:34h
Taiyuan - Wusu International (TYN) 1674km
15:25 17:26 SE 6465 A320neo JA-KBUT X 2:01h
23:40 01:41 SE 6467 A320neo JA-KBUT X 2:01h
Taizhou - Luqiao (HYN) 1026km
19:30 20:44 SE 6059 A220-100 JA-QAXV Xe1 1:14h
Takamatsu (TAK) 337km
00:35 00:59 SE 2431 A220-100 JA-RFVO X 0:24h
05:00 05:24 SE 2433 A220-100 JA-RFVO X 0:24h
09:25 09:49 SE 2435 A220-100 JA-QYWI X 0:24h
13:05 13:29 SE 2437 A220-100 JA-ZYEK X 0:24h
16:35 16:59 SE 2439 A220-100 JA-ZYEK X 0:24h
21:05 21:29 SE 2441 A220-100 JA-RFVO X 0:24h
Tanegashima (TNE) 336km
02:00 02:36 SE 4087 ATR42-600 JA-EYTR X 0:36h
11:45 12:21 SE 4089 ATR42-600 JA-EYTR X 0:36h
16:55 17:31 SE 4091 ATR42-600 JA-EYTR X 0:36h
21:30 22:06 SE 4093 ATR42-600 JA-GTDW X 0:36h
Tianjin - Binhai International (TSN) 1325km
02:40 04:16 SE 5415 A320neo JA-MSRS Xe3 1:36h
15:30 17:06 SE 5417 A320neo JA-NBKO Xe5 1:36h
Tinian International (TIQ) 2572km
10:20 13:26 SE 309 A320neo JA-OSIJ X 3:06h
Tokunoshima (TKN) 658km
02:50 04:07 SE 4159 ATR72-600 JA-KUYA X 1:17h
10:05 10:53 SE 4161 A220-100 JA-QCZG X 0:48h
18:25 19:42 SE 4163 ATR72-600 JA-MVUT Xe5 1:17h
Tokushima (TKS) 389km
03:55 04:23 SE 2377 A220-100 JA-QYWI X 0:28h
10:55 11:23 SE 2379 A220-100 JA-VCYM X 0:28h
16:30 16:58 SE 2381 A220-100 JA-VCYM X 0:28h
19:10 19:38 SE 2383 A220-100 JA-RFVO X 0:28h
22:55 23:23 SE 2385 A220-100 JA-QYWI X 0:28h
Tokyo - Haneda (HND) 882km
00:20 01:19 SE 3052 B777-200 JA-EXTC X 0:59h
00:45 01:49 SE 3134 A320neo JA-FCPJ Xe5 1:04h
01:25 02:24 SE 3054 B777-200 JA-TOVH Xe7 0:59h
01:50 02:48 SE 3056 B787-8 JA-FHHI X 0:58h
02:25 03:24 SE 3058 B777-200 JA-PYBW X 0:59h
03:25 04:24 SE 3062 B777-200 JA-ZUXT Xe1 0:59h
03:50 04:48 SE 3064 B787-8 JA-FKGK X 0:58h
04:20 05:19 SE 3066 B777-200 JA-HPHV X 0:59h
04:45 05:49 SE 3060 A320neo JA-EHPB X 1:04h
05:25 06:24 SE 3070 B777-200 JA-CXMY Xe2 0:59h
05:50 06:48 SE 3072 B787-8 JA-RVVN X 0:58h
06:25 07:24 SE 3074 B777-200 JA-QZRA X 0:59h
06:45 07:49 SE 3068 A320neo JA-FCPJ X 1:04h
07:25 08:24 SE 3076 B777-200 JA-HIWS Xe3 0:59h
07:50 08:48 SE 3078 B787-8 JA-AFLM X 0:58h
08:30 09:29 SE 3080 B777-200 JA-EUQL X 0:59h
09:25 10:24 SE 3084 B777-200 JA-NCXM Xe4 0:59h
09:50 10:48 SE 3086 B787-8 JA-COJD X 0:58h
10:25 11:24 SE 3088 B777-200 JA-TSJW X 0:59h
10:45 11:49 SE 3082 A320neo JA-EHPB X 1:04h
11:25 12:24 SE 3092 B777-200 JA-CMTL X 0:59h
11:50 12:48 SE 3094 B787-8 JA-DZRO X 0:58h
12:30 13:29 SE 3096 B777-200 JA-EXTC X 0:59h
12:45 13:49 SE 3090 A320neo JA-FCPJ X 1:04h
13:25 14:24 SE 3098 B777-200 JA-TOVH X 0:59h
13:50 14:48 SE 3100 B787-8 JA-FHHI X 0:58h
14:25 15:24 SE 3102 B777-200 JA-ZUDH X 0:59h
15:25 16:24 SE 3106 B777-200 JA-ZUXT X 0:59h
15:50 16:48 SE 3108 B787-8 JA-FKGK X 0:58h
16:30 17:29 SE 3110 B777-200 JA-HPHV X 0:59h
16:45 17:49 SE 3104 A320neo JA-EHPB X 1:04h
17:25 18:24 SE 3114 B777-200 JA-CXMY X 0:59h
17:50 18:48 SE 3116 B787-8 JA-RVVN X 0:58h
18:25 19:24 SE 3118 B777-200 JA-ZYJF X 0:59h
18:45 19:49 SE 3112 A320neo JA-FCPJ X 1:04h
19:25 20:24 SE 3120 B777-200 JA-HIWS X 0:59h
19:50 20:48 SE 3122 B787-8 JA-AFLM X 0:58h
20:20 21:19 SE 3124 B777-200 JA-EUQL X 0:59h
21:25 22:24 SE 3128 B777-200 JA-NCXM X 0:59h
21:50 22:48 SE 3130 B787-8 JA-COJD X 0:58h
22:25 23:24 SE 3132 B777-200 JA-OTET X 0:59h
22:45 23:49 SE 3126 A320neo JA-EHPB Xe2 1:04h
23:25 00:24 SE 3136 B777-200 JA-CMTL Xe5 0:59h
23:50 00:48 SE 3138 B787-8 JA-DZRO X 0:58h
Tokyo - Narita (NRT) 941km
00:15 01:23 SE 1059 A320neo JA-MVUX X 1:08h
01:45 02:53 SE 1061 A320neo JA-MSFF X 1:08h
04:35 05:43 SE 1063 A320neo JA-OCTR X 1:08h
06:35 07:43 SE 1065 A320neo JA-MMNT X 1:08h
08:20 09:28 SE 1067 A320neo JA-OCTR X 1:08h
10:10 11:18 SE 1069 A320neo JA-NNYI Xe5 1:08h
12:20 13:28 SE 1071 A320neo JA-NPID X 1:08h
13:50 14:58 SE 1073 A320neo JA-MMNT X 1:08h
16:05 17:13 SE 1075 A320neo JA-NPID X 1:08h
18:05 19:13 SE 1077 A320neo JA-MRHQ X 1:08h
19:50 20:58 SE 1079 A320neo JA-NPID X 1:08h
21:55 23:03 SE 1081 A320neo JA-OCTR X 1:08h
Tottori (TTJ) 403km
05:30 06:17 SE 2329 ATR72-600 JA-MVUT X 0:47h
11:15 12:02 SE 2331 ATR72-600 JA-KUYA X 0:47h
16:45 17:32 SE 2333 ATR72-600 JA-KUYA X 0:47h
22:15 23:02 SE 2335 ATR72-600 JA-MVUT X 0:47h
Townsville (TSV) 6132km
22:35 05:59 SE 113 A321neo JA-KGQW X 7:24h
Toyama (TOY) 702km
02:20 03:11 SE 1947 A220-100 JA-RFVO X 0:51h
11:10 12:01 SE 1949 A220-100 JA-QYWI X 0:51h
18:20 19:11 SE 1951 A220-100 JA-ZYEK X 0:51h
Ujung Pandang - Sultan Hasanuddin International (UPG) 4453km
20:10 01:33 SE 7765 A320neo JA-NBKO X 5:23h
Ulaanbaatar - Chinggis Khaan (ULN) 2534km
13:30 16:33 SE 7281 A220-300 JA-ARLQ X 3:03h
Ulsan (USN) 245km
05:20 05:49 SE 6993 ATR72-600 JA-WISK X 0:29h
10:50 11:19 SE 6995 ATR72-600 JA-WISK X 0:29h
17:00 17:29 SE 6997 ATR72-600 JA-WISK X 0:29h
22:55 23:21 SE 6999 ATR42-600 JA-NDMV X 0:26h
Ürümqi - Diwopu International (URC) 3856km
05:55 10:34 SE 6531 A320neo JA-QRVK Xe1 4:39h
Viang Chan-Wattay (VTE) 3274km
20:25 00:22 SE 7475 A321neo JA-GRTZ 246 3:57h
20:25 00:22 SE 7475 A321neo JA-HDGX 357 3:57h
Visakhapatnam (VTZ) 5008km
17:35 23:38 SE 7873 A320neo JA-OSIJ X 6:03h
Wajima-Noto (NTQ) 720km
20:10 21:02 SE 2001 A220-100 JA-QYWI X 0:52h
Weihai - Dashuibo (WEH) 847km
20:30 21:31 SE 6013 A220-300 JA-ELEP Xe4 1:01h
Wenzhou - Longwan International (WNZ) 1114km
06:00 07:21 SE 5259 A320neo JA-JIVN Xe7 1:21h
16:00 17:21 SE 5261 A320neo JA-JWCN Xe5 1:21h
22:30 23:51 SE 5257 A320neo JA-IODR Xe3 1:21h
Wladiwostok (VVO) 1102km
11:40 13:39 SE 8025 ATR42-600 JA-NDMV X 1:59h
22:00 23:20 SE 8027 A320neo JA-HNLV Xe4 1:20h
Wonju (WJU) 485km
08:35 09:27 SE 7001 ATR42-600 JA-AJPR X 0:52h
20:35 21:27 SE 7003 ATR42-600 JA-AJPR X 0:52h
Wuhan - Tianhe International (WUH) 1560km
00:30 02:23 SE 6389 A320neo JA-PJIZ X 1:53h
10:30 12:23 SE 6391 A320neo JA-PJIZ X 1:53h
Wuxi (WUX) 968km
09:55 11:05 SE 5281 A220-300 JA-ARLQ Xe2 1:10h
18:00 19:10 SE 5279 A220-300 JA-AKOP X 1:10h
Xi'an - Xianyang International (XIY) 2001km
08:15 10:40 SE 6415 A320neo JA-MVFZ X 2:25h
20:14 22:39 SE 6417 A320neo JA-MSRS X 2:25h
Xiamen - Gaoqi International (XMN) 1563km
01:15 03:08 SE 6145 A320neo JA-MDIK X 1:53h
03:45 05:38 SE 6139 A320neo JA-LIKI X 1:53h
09:00 10:53 SE 6141 A320neo JA-LIKI X 1:53h
14:45 16:38 SE 6147 A320neo JA-MDIK X 1:53h
17:50 19:43 SE 6143 A320neo JA-LIKI X 1:53h
20:00 21:53 SE 6149 A320neo JA-MDIK X 1:53h
23:35 01:28 SE 9511 A320neo JA-NPID X 1:53h
Yakushima (KUM) 357km
03:15 03:57 SE 4119 ATR72-600 JA-MVUT X 0:42h
08:40 09:22 SE 4121 ATR72-600 JA-OCCT X 0:42h
14:10 14:52 SE 4123 ATR72-600 JA-MVUT X 0:42h
20:40 21:22 SE 4125 ATR72-600 JA-OCCT X 0:42h
Yancheng - Nanyang (YNZ) 951km
15:55 17:04 SE 6019 A220-100 JA-TWTF Xe4 1:09h
Yangyang International (YNY) 524km
05:00 05:57 SE 7005 ATR42-600 JA-NDMV X 0:57h
16:20 17:17 SE 7007 ATR42-600 JA-NDMV X 0:57h
Yantai Laishan International (YNT) 925km
01:00 02:07 SE 6001 A220-300 JA-AKOP Xe1 1:07h
08:45 09:52 SE 6003 A220-300 JA-AKOP X 1:07h
14:35 15:42 SE 5997 A220-300 JA-AKOP X 1:07h
21:35 22:42 SE 5999 A220-300 JA-AKOP X 1:07h
Yeosu (RSU) 296km
01:00 01:35 SE 6981 ATR72-600 JA-WISK X 0:35h
06:45 07:17 SE 6985 ATR42-600 JA-AJPR X 0:32h
12:35 13:10 SE 6983 ATR72-600 JA-WISK X 0:35h
18:45 19:17 SE 6987 ATR42-600 JA-AJPR X 0:32h
Yichang Sanxia (YIH) 1818km
17:30 19:42 SE 6329 A220-300 JA-KSJY X 2:12h
Yinchuan Hedong International (INC) 2224km
14:20 17:01 SE 6485 A220-300 JA-FPUN X 2:41h
23:50 02:31 SE 6487 A220-300 JA-HYYD X 2:41h
Yiwu (YIW) 1095km
23:55 01:14 SE 5303 A220-100 JA-QHJI X 1:19h
Yonago (YGJ) 332km
05:50 06:14 SE 2225 A220-100 JA-QYWI X 0:24h
14:50 15:14 SE 2227 A220-100 JA-ZYEK X 0:24h
22:50 23:14 SE 2229 A220-100 JA-RFVO X 0:24h
Yonaguni Jima (OGN) 1248km
00:40 03:07 SE 4247 ATR72-600 JA-AWXG X 2:27h
Yoron (RJN) 754km
05:45 07:07 SE 4191 ATR42-600 JA-GTDW X 1:22h
12:05 13:27 SE 4193 ATR42-600 JA-GTDW X 1:22h
23:25 00:47 SE 4195 ATR42-600 JA-GTDW X 1:22h
Yuncheng - Guangong (YCU) 1789km
18:30 20:40 SE 6451 A220-300 JA-HYYD Xe6 2:10h
Zhengzhou - Xinzheng (CGO) 1534km
03:10 05:01 SE 6439 A320neo JA-JWCN X 1:51h
10:10 12:01 SE 6443 A320neo JA-KBUT X 1:51h
17:10 19:01 SE 6441 A320neo JA-JIVN X 1:51h
Zhoushan - Putuoshan (HSN) 866km
02:35 03:38 SE 5297 A220-100 JA-RAWZ Xe3 1:03h
Fuzhou - Changle International (FOC)
Fukuoka (FUK) 1345km
01:25 03:02 SE 6084 A320neo JA-LIKI X 1:37h
12:25 14:02 SE 6082 A320neo JA-MDIK X 1:37h
17:40 19:17 SE 6086 A320neo JA-MFDA Xe5 1:37h
Naha (OKA) 799km
01:35 02:33 SE 6092 A320neo JA-DGIX X 0:58h
07:15 08:13 SE 6088 A320neo JA-DEMF X 0:58h
14:10 15:08 SE 6090 A320neo JA-DGIX X 0:58h
Osaka - Kansai International (KIX) 1769km
03:05 05:13 SE 6072 A321neo JA-XEWH X 2:08h
10:25 12:33 SE 6074 A321neo JA-XIJR X 2:08h
15:55 18:03 SE 6076 A321neo JA-XMVU X 2:08h
22:40 00:48 SE 6078 A321neo JA-XANF X 2:08h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 2743km
17:20 20:39 SE 6080 A321neo JA-RMTE X 3:19h
Tokyo - Haneda (HND) 2196km
00:10 02:49 SE 6070 A321neo JA-JYTH X 2:39h
09:30 12:05 SE 6066 B767-300 JA-OAYW Xe7 2:35h
16:30 19:09 SE 6068 A321neo JA-MMQH X 2:39h
Ganzhou - Huangjin (KOW)
Fukuoka (FUK) 1740km
17:10 19:16 SE 6192 A220-100 JA-RAWZ X 2:06h
General Santos International (GES)
Osaka - Kansai International (KIX) 3321km
12:35 16:36 SE 8130 A321neo JA-NSBP 246 4:01h
Geneva - Cointrin International (GVA)
Tokyo - Haneda (HND) 9819km
10:50 21:41 SE 794 B787-10 JA-DABY 7 10:51h
10:50 21:41 SE 794 B787-10 JA-KUMI 1 10:51h
10:50 21:41 SE 794 B787-10 JA-LDZZ 2 10:51h
10:50 21:41 SE 794 B787-10 JA-LLVH 3 10:51h
10:50 21:41 SE 794 B787-10 JA-MJAK 4 10:51h
10:50 21:41 SE 794 B787-10 JA-RVRL 5 10:51h
10:50 21:41 SE 794 B787-10 JA-SXWJ 6 10:51h
Glasgow International (GLA)
Tokyo - Haneda (HND) 9309km
18:05 04:22 SE 724 B787-8 JA-WQWO 135 10:17h
Gold Coast (OOL)
Naha (OKA) 6654km
06:15 14:17 SE 096 A321neo JA-CULX 1246 8:02h
Osaka - Kansai International (KIX) 7228km
07:30 16:00 SE 094 B767-300 JA-ORXQ 357 8:30h
07:30 16:00 SE 094 B767-300 JA-OZDB 1246 8:30h
Tokyo - Haneda (HND) 7238km
05:00 13:05 SE 092 B777-200 JA-BEGF 357 8:05h
05:00 13:05 SE 092 B777-200 JA-ILWL 1246 8:05h
Goton - Fukue (FUJ)
Naha (OKA) 729km
01:30 02:56 SE 2636 ATR72-600 JA-TORW X 1:26h
06:40 08:06 SE 2638 ATR72-600 JA-EVJJ X 1:26h
17:05 17:58 SE 2640 A220-100 JA-HFMC X 0:53h
Osaka - Kansai International (KIX) 626km
01:15 02:00 SE 2628 A220-100 JA-KUKR X 0:45h
07:00 08:08 SE 2630 ATR42-600 JA-JJBY Xe7 1:08h
12:10 12:55 SE 2632 A220-100 JA-KUKR X 0:45h
18:35 19:43 SE 2634 ATR42-600 JA-JJBY X 1:08h
Tokyo - Haneda (HND) 1058km
02:10 03:27 SE 2624 A220-100 JA-CDVL Xe5 1:17h
14:00 15:17 SE 2626 A220-100 JA-CDVL X 1:17h
Guangzhou - Baiyun International (CAN)
Fukuoka (FUK) 2021km
00:25 02:51 SE 5682 A321neo JA-FSWT Xe3 2:26h
06:55 09:21 SE 5684 A321neo JA-FSWT X 2:26h
12:25 14:51 SE 5686 A321neo JA-FUTS X 2:26h
15:40 18:06 SE 5690 A321neo JA-GHDS 1357 2:26h
15:40 18:06 SE 5690 A321neo JA-GQRJ 246 2:26h
18:55 21:21 SE 5688 A321neo JA-FUTS Xe5 2:26h
Naha (OKA) 1482km
03:10 04:57 SE 5692 A320neo JA-DHLQ X 1:47h
07:15 09:02 SE 5698 A320neo JA-DMWO X 1:47h
08:15 10:02 SE 5694 A320neo JA-DHLQ X 1:47h
12:25 14:12 SE 5700 A320neo JA-DMWO X 1:47h
17:30 19:17 SE 5702 A320neo JA-DMWO X 1:47h
22:05 23:52 SE 5696 A320neo JA-DHLQ X 1:47h
Osaka - Kansai International (KIX) 2458km
05:20 08:18 SE 5670 A321neo JA-CMGA X 2:58h
09:00 11:53 SE 5668 B767-300 JA-HGPC 246 2:53h
09:00 11:53 SE 5668 B767-300 JA-PQRB 137 2:53h
09:55 12:53 SE 5672 A321neo JA-DTWR X 2:58h
15:30 18:28 SE 5674 A321neo JA-CTUC X 2:58h
18:00 20:53 SE 5666 B767-300 JA-HGPC 135 2:53h
18:00 20:53 SE 5666 B767-300 JA-PQRB 246 2:53h
21:40 00:38 SE 5676 A321neo JA-BJEA X 2:58h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 3387km
04:15 08:20 SE 5680 A321neo JA-VARR 1246 4:05h
04:15 08:20 SE 5680 A321neo JA-VFAQ 357 4:05h
08:30 12:35 SE 5678 A321neo JA-VARR 357 4:05h
08:30 12:35 SE 5678 A321neo JA-VFAQ 1246 4:05h
Tokyo - Haneda (HND) 2888km
00:25 03:49 SE 5652 B767-300 JA-XLRR X 3:24h
03:55 07:19 SE 5664 B767-300 JA-YERV X 3:24h
06:10 09:34 SE 5654 B767-300 JA-OEBK X 3:24h
09:00 12:24 SE 5656 B767-300 JA-QDGK X 3:24h
11:55 15:19 SE 5650 B767-300 JA-XVVP X 3:24h
16:20 19:44 SE 5662 B767-300 JA-QMHN X 3:24h
18:10 21:34 SE 5658 B767-300 JA-KASG X 3:24h
21:20 00:44 SE 5660 B767-300 JA-MVYD X 3:24h
Guilin-Liangjiang (KWL)
Naha (OKA) 1768km
14:55 17:03 SE 6200 A320neo JA-GDNF X 2:08h
Osaka - Kansai International (KIX) 2632km
02:22 05:33 SE 6198 A320neo JA-LZEW X 3:11h
Tokyo - Haneda (HND) 3064km
06:10 09:52 SE 6194 A320neo JA-WNZM X 3:42h
18:10 21:52 SE 6196 A320neo JA-VWBP X 3:42h
Guiyang - Longdongbao International (KWE)
Osaka - Kansai International (KIX) 2855km
02:35 06:02 SE 6206 A320neo JA-WAHH X 3:27h
14:25 17:52 SE 6204 A320neo JA-WRKU X 3:27h
Tokyo - Haneda (HND) 3284km
11:40 15:38 SE 6202 A321neo JA-UYQG Xe3 3:58h
Gunsan (KUV)
Fukuoka (FUK) 435km
05:30 06:17 SE 6952 ATR42-600 JA-AJPR X 0:47h
17:30 18:17 SE 6954 ATR42-600 JA-AJPR X 0:47h
23:35 00:26 SE 6950 ATR72-600 JA-WISK X 0:51h
Osaka - Kansai International (KIX) 802km
20:10 21:08 SE 6948 A220-300 JA-FWZT Xe2 0:58h
Guwahati - Lokpriya Gopinath Bordoloi International (GAU)
Fukuoka (FUK) 3821km
11:35 16:12 SE 7898 A320neo JA-OGZP X 4:37h
Gwangju (KWJ)
Fukuoka (FUK) 376km
06:35 07:02 SE 6960 A220-100 JA-RAWZ X 0:27h
13:40 14:07 SE 6962 A220-100 JA-RAWZ X 0:27h
20:45 21:12 SE 6964 A220-100 JA-RAWZ X 0:27h
Osaka - Kansai International (KIX) 775km
03:10 04:06 SE 6956 A320neo JA-UHIM Xe4 0:56h
14:45 15:41 SE 6958 A320neo JA-UKEE Xe7 0:56h
Hachijojima (HAC)
Fukuoka (FUK) 869km
19:05 20:08 SE 2584 A220-300 JA-UVSI Xe3 1:03h
Osaka - Kansai International (KIX) 445km
07:10 07:42 SE 2580 A220-300 JA-OSPM X 0:32h
23:40 00:12 SE 2582 A220-300 JA-OSPM X 0:32h
Tokyo - Haneda (HND) 272km
02:25 02:45 SE 2572 A220-300 JA-HDLL X 0:20h
08:25 08:45 SE 2574 A220-300 JA-GVMI X 0:20h
14:25 14:45 SE 2576 A220-300 JA-HTSQ X 0:20h
20:25 20:45 SE 2578 A220-300 JA-GDFC X 0:20h
Hagåtña - Antonio B. Won Pat International (GUM)
Fukuoka (FUK) 2667km
01:00 04:13 SE 264 A321neo JA-RGMS Xe7 3:13h
05:20 08:33 SE 258 A320neo JA-HNLV X 3:13h
11:35 14:48 SE 262 A320neo JA-NBKO X 3:13h
18:53 22:06 SE 260 A321neo JA-HSGY X 3:13h
Naha (OKA) 2282km
00:50 03:35 SE 272 A320neo JA-DRUS X 2:45h
07:25 10:10 SE 266 A320neo JA-DRUS X 2:45h
11:10 13:55 SE 268 A320neo JA-EKRQ X 2:45h
17:45 20:30 SE 270 A320neo JA-EKRQ X 2:45h
Osaka - Kansai International (KIX) 2523km
03:25 06:28 SE 246 A321neo JA-XMVU X 3:03h
06:55 09:58 SE 248 A321neo JA-YASN X 3:03h
10:10 13:13 SE 240 A321neo JA-XANF X 3:03h
11:40 14:27 SE 238 B787-10 JA-GNVC 246 2:47h
11:40 14:27 SE 238 B787-10 JA-SKBA 357 2:47h
14:35 17:38 SE 242 A321neo JA-XEWH X 3:03h
21:55 00:58 SE 244 A321neo JA-XIJR X 3:03h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 3275km
05:35 09:32 SE 250 A320neo JA-QZLW Xe2 3:57h
09:16 13:13 SE 252 A320neo JA-RTTJ X 3:57h
18:11 22:08 SE 254 A320neo JA-RTTJ X 3:57h
23:50 03:47 SE 256 A320neo JA-RVPR X 3:57h
Tokyo - Haneda (HND) 2508km
00:45 03:42 SE 226 B767-300 JA-QMHN X 2:57h
03:05 06:07 SE 236 A321neo JA-LTJX X 3:02h
06:40 09:37 SE 230 B767-300 JA-KDHU X 2:57h
09:20 12:17 SE 232 B767-300 JA-MXHO X 2:57h
12:00 15:02 SE 234 A321neo JA-JYTH X 3:02h
14:45 17:31 SE 228 B787-10 JA-VZYT 246 2:46h
14:45 17:31 SE 228 B787-10 JA-YYZA 357 2:46h
19:00 21:57 SE 224 B767-300 JA-YERV X 2:57h
20:40 23:26 SE 222 B787-10 JA-JHWU 246 2:46h
20:40 23:26 SE 222 B787-10 JA-JUAW 357 2:46h
Hai Phong - Cat Bi International (HPH)
Naha (OKA) 2215km
05:00 07:40 SE 7410 A220-300 JA-YPTS X 2:40h
Haikou - Meilan International (HAK)
Naha (OKA) 1891km
11:40 13:57 SE 6178 A220-300 JA-YSMK X 2:17h
Osaka - Kansai International (KIX) 2924km
13:55 17:27 SE 6174 A321neo JA-VORM X 3:32h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 3869km
03:45 08:25 SE 6176 A320neo JA-RECL X 4:40h
Tokyo - Haneda (HND) 3352km
05:20 09:23 SE 6170 A320neo JA-ORWK Xe6 4:03h
17:20 21:23 SE 6172 A320neo JA-GSMN X 4:03h
Hakodate (HKD)
Fukuoka (FUK) 1288km
07:25 08:58 SE 2866 A320neo JA-MSFF X 1:33h
17:25 18:58 SE 2868 A321neo JA-KSJB Xe3 1:33h
23:50 01:23 SE 2870 A320neo JA-MRHQ X 1:33h
Naha (OKA) 2112km
07:55 10:28 SE 2872 A320neo JA-PIIC X 2:33h
18:20 20:53 SE 2874 A320neo JA-PDKN X 2:33h
Osaka - Kansai International (KIX) 952km
02:00 03:09 SE 2856 A320neo JA-GDUP Xe3 1:09h
06:45 07:54 SE 2858 A321neo JA-GSCJ Xe2 1:09h
12:15 13:24 SE 2860 A320neo JA-GDUP X 1:09h
15:40 16:49 SE 2862 A320neo JA-GDUP X 1:09h
21:20 22:29 SE 2864 A321neo JA-GVUV X 1:09h
Tokyo - Haneda (HND) 698km
01:25 02:14 SE 2832 B767-300 JA-DPYO X 0:49h
03:25 04:16 SE 2834 A320neo JA-ACID X 0:51h
05:25 06:14 SE 2836 B767-300 JA-JQDS X 0:49h
07:30 08:21 SE 2838 A320neo JA-AGOO X 0:51h
09:25 10:14 SE 2840 B767-300 JA-DPYO X 0:49h
11:25 12:16 SE 2842 A320neo JA-AXWE X 0:51h
13:25 14:14 SE 2844 B767-300 JA-JQDS X 0:49h
15:25 16:16 SE 2846 A320neo JA-ACID X 0:51h
17:25 18:14 SE 2848 B767-300 JA-DPYO X 0:49h
19:30 20:21 SE 2850 A320neo JA-AGOO X 0:51h
21:25 22:14 SE 2852 B767-300 JA-JQDS X 0:49h
23:25 00:16 SE 2854 A320neo JA-AXWE X 0:51h
Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM)
Osaka - Kansai International (KIX) 8911km
09:30 19:21 SE 788 B787-8 JA-EJJP 6 9:51h
09:30 19:21 SE 788 B787-8 JA-EPKE 1 9:51h
09:30 19:21 SE 788 B787-8 JA-EPKG 3 9:51h
Tokyo - Haneda (HND) 8998km
21:45 07:42 SE 786 B787-8 JA-GWUX 5 9:57h
21:45 07:42 SE 786 B787-8 JA-HLZI 6 9:57h
21:45 07:42 SE 786 B787-8 JA-HVQV 7 9:57h
21:45 07:42 SE 786 B787-8 JA-KKST 1 9:57h
21:45 07:42 SE 786 B787-8 JA-MQGJ 2 9:57h
21:45 07:42 SE 786 B787-8 JA-PNTY 3 9:57h
21:45 07:42 SE 786 B787-8 JA-TIOP 4 9:57h
Hanamaki (HNA)
Fukuoka (FUK) 1155km
08:55 11:11 SE 1646 ATR72-600 JA-AWXG Xe1 2:16h
Osaka - Kansai International (KIX) 764km
04:25 05:20 SE 1624 A220-300 JA-OFHN Xe1 0:55h
12:50 13:45 SE 1626 A220-100 JA-IQVA X 0:55h
15:55 16:50 SE 1628 A220-100 JA-IGFZ X 0:55h
22:35 23:30 SE 1630 A220-100 JA-KKWY X 0:55h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 376km
02:20 03:04 SE 1632 ATR72-600 JA-VVHO X 0:44h
05:50 06:34 SE 1634 ATR72-600 JA-YLJR X 0:44h
09:45 10:29 SE 1636 ATR72-600 JA-YLJR X 0:44h
13:45 14:29 SE 1638 ATR72-600 JA-YLJR X 0:44h
16:25 17:09 SE 1640 ATR72-600 JA-XWQW Xe3 0:44h
18:30 19:14 SE 1642 ATR72-600 JA-VVHO X 0:44h
22:06 22:33 SE 1644 A320neo JA-JWOP X 0:27h
Tokyo - Haneda (HND) 447km
00:20 00:52 SE 1618 A220-100 JA-AWJZ X 0:32h
06:00 06:32 SE 1620 A220-100 JA-AWJZ X 0:32h
15:10 15:42 SE 1622 A220-100 JA-AWJZ X 0:32h
Hangzhou - Xiaoshan International (HGH)
Fukuoka (FUK) 1017km
04:35 05:49 SE 5216 A320neo JA-OGZP Xe5 1:14h
10:35 11:49 SE 5214 A320neo JA-OBSI X 1:14h
16:35 17:49 SE 5212 A320neo JA-IODR X 1:14h
22:35 23:49 SE 5218 A320neo JA-PJIZ Xe2 1:14h
Naha (OKA) 838km
03:00 04:01 SE 5220 A320neo JA-EKRQ X 1:01h
12:45 13:46 SE 5222 A320neo JA-DRUS X 1:01h
19:55 20:56 SE 5224 A320neo JA-FLAI X 1:01h
Osaka - Kansai International (KIX) 1468km
05:05 06:51 SE 5200 A320neo JA-YHVZ X 1:46h
10:35 12:21 SE 5204 A320neo JA-ZBYN Xe2 1:46h
16:30 18:16 SE 5202 A320neo JA-YKBD X 1:46h
22:35 00:21 SE 5206 A320neo JA-ZCXU Xe6 1:46h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 2349km
09:40 12:16 SE 5208 B787-8 JA-XPYD 1246 2:36h
09:40 12:16 SE 5208 B787-8 JA-XYDF 357 2:36h
23:00 01:50 SE 5210 A321neo JA-RDPM X 2:50h
Tokyo - Haneda (HND) 1899km
03:20 05:38 SE 5190 A321neo JA-VZGZ X 2:18h
07:55 10:13 SE 5192 A321neo JA-XXKO X 2:18h
09:40 11:58 SE 5196 A321neo JA-VZGZ X 2:18h
12:20 14:38 SE 5194 A321neo JA-RFYK Xe2 2:18h
20:45 23:03 SE 5198 A321neo JA-XXKO X 2:18h
Hanoi - Noi Bai International (HAN)
Fukuoka (FUK) 2787km
09:25 12:47 SE 7402 A321neo JA-IRPI Xe6 3:22h
20:15 23:37 SE 7404 A321neo JA-IBWE X 3:22h
Naha (OKA) 2291km
03:05 05:51 SE 7408 A321neo JA-BWTI 1246 2:46h
03:05 05:51 SE 7408 A321neo JA-CGDG 357 2:46h
15:35 18:21 SE 7406 A321neo JA-ANUZ X 2:46h
Osaka - Kansai International (KIX) 3233km
03:20 07:14 SE 7396 A321neo JA-NSBP X 3:54h
12:45 16:39 SE 7392 A321neo JA-MBLM X 3:54h
22:15 02:09 SE 7394 A321neo JA-MBLM X 3:54h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 4102km
06:50 11:47 SE 7400 A321neo JA-SUVG X 4:57h
Tokyo - Haneda (HND) 3665km
00:55 05:00 SE 7388 B777-200 JA-XWGN X 4:05h
04:25 08:30 SE 7390 B777-200 JA-ZETX X 4:05h
09:15 13:33 SE 7380 B767-300 JA-YJVI Xe7 4:18h
11:45 15:50 SE 7384 B777-200 JA-JLLT X 4:05h
16:25 20:30 SE 7386 B777-200 JA-UGLQ X 4:05h
20:55 01:13 SE 7382 B767-300 JA-XWTD Xe4 4:18h
Harbin - Taiping International (HRB)
Fukuoka (FUK) 1387km
04:05 05:46 SE 5886 A320neo JA-PTHN Xe1 1:41h
08:05 09:46 SE 5882 A320neo JA-PJIZ X 1:41h
13:05 14:46 SE 5888 A320neo JA-PWYF Xe3 1:41h
18:05 19:46 SE 5884 A320neo JA-PJIZ X 1:41h
22:05 23:46 SE 5890 A320neo JA-QGZH Xe5 1:41h
Naha (OKA) 2166km
04:25 07:02 SE 5892 A320neo JA-JTMY X 2:37h
11:25 14:02 SE 5894 A320neo JA-IBLU X 2:37h
21:25 00:02 SE 5896 A320neo JA-HAOP X 2:37h
Osaka - Kansai International (KIX) 1461km
02:05 03:51 SE 5868 A320neo JA-YKWR Xe1 1:46h
06:10 07:56 SE 5858 A320neo JA-YETR X 1:46h
10:10 11:56 SE 5862 A320neo JA-YHVZ Xe1 1:46h
14:20 16:06 SE 5866 A320neo JA-YKUJ Xe2 1:46h
18:10 19:56 SE 5860 A320neo JA-YETR Xe6 1:46h
21:35 23:21 SE 5864 A320neo JA-YKBD Xe3 1:46h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1270km
00:30 02:02 SE 5880 A320neo JA-QSSV Xe5 1:32h
04:20 05:52 SE 5870 A320neo JA-WFXM Xe3 1:32h
08:50 10:22 SE 5872 A320neo JA-WFXM X 1:32h
12:30 14:02 SE 5878 A320neo JA-QSAT Xe1 1:32h
16:10 17:42 SE 5874 A320neo JA-WHHO X 1:32h
20:40 22:12 SE 5876 A320neo JA-WHHO Xe6 1:32h
Tokyo - Haneda (HND) 1597km
04:00 05:56 SE 5842 A320neo JA-DOQL X 1:56h
06:00 07:56 SE 5844 A320neo JA-JXDL Xe1 1:56h
09:00 10:56 SE 5846 A320neo JA-IGXJ X 1:56h
12:35 14:31 SE 5848 A320neo JA-NFMP Xe1 1:56h
15:30 17:26 SE 5850 A320neo JA-HGIY X 1:56h
17:55 19:51 SE 5852 A320neo JA-JXDL X 1:56h
23:15 01:11 SE 5854 A320neo JA-IGXJ X 1:56h
Havana - José Martí International (HAV)
Tokyo - Haneda (HND) 12150km
22:30 11:56 SE 688 B787-9 JA-YKFL 26 13:26h
22:30 11:56 SE 688 B787-9 JA-YMXR 37 13:26h
22:30 11:56 SE 688 B787-9 JA-ZGXX 14 13:26h
Hefei-Luogang (HFE)
Fukuoka (FUK) 1248km
00:40 02:10 SE 6044 A220-300 JA-ARLQ X 1:30h
06:30 08:00 SE 6042 A220-300 JA-AKOP X 1:30h
12:34 14:04 SE 6046 A220-300 JA-ELEP X 1:30h
18:35 20:05 SE 6048 A220-300 JA-GWBE Xe5 1:30h
Naha (OKA) 1183km
00:25 01:51 SE 6050 A220-300 JA-YWDQ Xe6 1:26h
04:45 06:11 SE 6056 A220-300 JA-BTMU Xe2 1:26h
09:10 10:36 SE 6054 A220-300 JA-YWDQ X 1:26h
17:20 18:46 SE 6052 A220-300 JA-YWDQ X 1:26h
Osaka - Kansai International (KIX) 1697km
02:35 04:38 SE 6036 A320neo JA-DCTV X 2:03h
08:25 10:28 SE 6030 A320neo JA-FSUL X 2:03h
16:30 18:33 SE 6032 A320neo JA-ABQO X 2:03h
22:25 00:28 SE 6034 A320neo JA-BBPH X 2:03h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 2470km
06:20 09:19 SE 6038 A320neo JA-QSSV X 2:59h
18:35 21:34 SE 6040 A320neo JA-QSSV X 2:59h
Tokyo - Haneda (HND) 2120km
04:35 07:09 SE 6022 A320neo JA-QYKU X 2:34h
11:55 14:29 SE 6024 A320neo JA-JXDL X 2:34h
15:00 17:34 SE 6026 A320neo JA-MRLC X 2:34h
23:55 02:29 SE 6028 A320neo JA-JXDL X 2:34h
Helsinki - Vantaa (HEL)
Fukuoka (FUK) 7599km
18:25 02:49 SE 816 B787-8 JA-CLSS 2 8:24h
18:25 02:49 SE 816 B787-8 JA-DDPP 3 8:24h
18:25 02:49 SE 816 B787-8 JA-ISAK 4 8:24h
18:25 02:49 SE 816 B787-8 JA-KJHR 7 8:24h
18:25 02:49 SE 816 B787-8 JA-MJUQ 5 8:24h
18:25 02:49 SE 816 B787-8 JA-NBTU 6 8:24h
18:25 02:49 SE 816 B787-8 JA-QORQ 1 8:24h
Osaka - Kansai International (KIX) 7741km
00:10 08:43 SE 812 B787-10 JA-QFHL 25 8:33h
00:10 08:43 SE 812 B787-10 JA-QKZQ 36 8:33h
00:10 08:43 SE 812 B787-10 JA-UAQN 147 8:33h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 7208km
01:55 09:53 SE 814 B787-8 JA-CTFG 36 7:58h
01:55 09:53 SE 814 B787-8 JA-HQYS 47 7:58h
01:55 09:53 SE 814 B787-8 JA-QXNS 15 7:58h
Tokyo - Haneda (HND) 7833km
07:10 15:55 SE 810 B777-200ER JA-NUKZ 2 8:45h
07:10 15:55 SE 810 B777-200ER JA-PEXH 3 8:45h
07:10 15:55 SE 810 B777-200ER JA-TNLG 4 8:45h
07:10 15:55 SE 810 B777-200ER JA-TYPY 5 8:45h
07:10 15:55 SE 810 B777-200ER JA-VGJL 6 8:45h
07:10 15:55 SE 810 B777-200ER JA-XSDN 7 8:45h
07:10 15:55 SE 810 B777-200ER JA-YEIM 1 8:45h
19:35 04:20 SE 808 B777-200ER JA-FXZK 1 8:45h
19:35 04:20 SE 808 B777-200ER JA-GDNC 2 8:45h
19:35 04:20 SE 808 B777-200ER JA-GIPO 3 8:45h
19:35 04:20 SE 808 B777-200ER JA-KOCE 4 8:45h
19:35 04:20 SE 808 B777-200ER JA-MBFD 5 8:45h
19:35 04:20 SE 808 B777-200ER JA-NRCL 6 8:45h
19:35 04:20 SE 808 B777-200ER JA-NSRL 7 8:45h
Henderson Field (MDY)
Tokyo - Haneda (HND) 4099km
14:55 19:52 SE 182 A220-100 JA-XZHH X 4:57h
Hilo International (ITO)
Osaka - Kansai International (KIX) 6970km
04:50 13:01 SE 492 B767-300 JA-XEAD X 8:11h
14:30 22:41 SE 490 B767-300 JA-LDRO X 8:11h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 6380km
06:25 14:07 SE 494 A321neo JA-TQMM 1246 7:42h
06:25 14:07 SE 494 A321neo JA-ULZX 357 7:42h
Tokyo - Haneda (HND) 6548km
05:30 13:12 SE 488 B767-300 JA-ANTD X 7:42h
13:40 21:22 SE 484 B767-300 JA-IXXB 1357 7:42h
13:40 21:22 SE 484 B767-300 JA-REHY 246 7:42h
21:00 04:42 SE 486 B767-300 JA-TTYI 1357 7:42h
21:00 04:42 SE 486 B767-300 JA-WEGZ 246 7:42h
Hiroshima (HIJ)
Fukuoka (FUK) 247km
02:20 02:38 SE 2098 A220-100 JA-VCYM X 0:18h
05:30 05:48 SE 2100 A220-100 JA-VCYM X 0:18h
09:05 09:23 SE 2102 A220-100 JA-ZYEK X 0:18h
12:10 12:28 SE 2104 A220-100 JA-ZYEK X 0:18h
15:05 15:34 SE 2106 ATR72-600 JA-AWXG X 0:29h
18:30 18:59 SE 2108 ATR72-600 JA-AWXG X 0:29h
21:55 22:24 SE 2110 ATR72-600 JA-AWXG X 0:29h
23:40 00:09 SE 2112 ATR72-600 JA-AWXG X 0:29h
Naha (OKA) 1048km
01:40 02:56 SE 2114 A321neo JA-SDIU X 1:16h
08:00 09:16 SE 2116 A320neo JA-OILU Xe4 1:16h
16:30 17:46 SE 2118 A321neo JA-SDIU X 1:16h
19:00 20:16 SE 2120 A320neo JA-OILU X 1:16h
Osaka - Kansai International (KIX) 213km
03:05 03:20 SE 2074 A220-300 JA-CAGM X 0:15h
05:50 06:05 SE 2076 A321neo JA-FCVR X 0:15h
08:15 08:30 SE 2078 A220-300 JA-CAGM X 0:15h
11:40 11:55 SE 2080 A220-300 JA-CAGM X 0:15h
15:05 15:20 SE 2082 A220-300 JA-CAGM X 0:15h
17:50 18:05 SE 2084 A321neo JA-FCVR X 0:15h
20:15 20:30 SE 2086 A220-300 JA-CAGM X 0:15h
23:40 23:55 SE 2088 A220-300 JA-CAGM X 0:15h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1200km
03:50 05:17 SE 2090 A321neo JA-ZPYS X 1:27h
09:55 11:22 SE 2092 A320neo JA-JRHD X 1:27h
18:00 19:27 SE 2094 A320neo JA-JRHD X 1:27h
22:50 00:17 SE 2096 A320neo JA-MFDZ X 1:27h
Tokyo - Haneda (HND) 638km
00:25 01:10 SE 2042 B767-300 JA-CMMX X 0:45h
02:25 03:10 SE 2044 B767-300 JA-DRME X 0:45h
04:25 05:10 SE 2046 B767-300 JA-HJGI X 0:45h
06:25 07:10 SE 2048 B767-300 JA-BDVV X 0:45h
07:00 07:46 SE 2050 A320neo JA-CSTR X 0:46h
08:25 09:10 SE 2052 B767-300 JA-CMMX X 0:45h
10:25 11:10 SE 2054 B767-300 JA-DRME X 0:45h
12:25 13:10 SE 2056 B767-300 JA-HJGI X 0:45h
13:05 13:51 SE 2058 A320neo JA-CSTR X 0:46h
14:25 15:10 SE 2060 B767-300 JA-BDVV X 0:45h
16:25 17:10 SE 2062 B767-300 JA-CMMX X 0:45h
18:25 19:10 SE 2064 B767-300 JA-DRME X 0:45h
19:15 20:01 SE 2066 A320neo JA-CSTR X 0:46h
20:25 21:10 SE 2068 B767-300 JA-HJGI X 0:45h
22:25 23:10 SE 2070 B767-300 JA-BDVV X 0:45h
22:40 23:26 SE 2072 A320neo JA-CJXB X 0:46h
Ho Chi Minh City - Tan Son Nhat International (SGN)
Fukuoka (FUK) 3508km
05:55 10:09 SE 7460 A321neo JA-KHZL Xe2 4:14h
17:55 22:09 SE 7462 A321neo JA-KVNC Xe4 4:14h
Naha (OKA) 2792km
06:45 10:07 SE 7464 A321neo JA-BVKJ X 3:22h
11:00 14:22 SE 7466 A321neo JA-BNDQ Xe6 3:22h
Osaka - Kansai International (KIX) 3915km
05:00 09:20 SE 7458 B787-8 JA-ZKPT X 4:20h
09:50 14:34 SE 7452 A321neo JA-AVFU 246 4:44h
09:50 14:34 SE 7452 A321neo JA-BBFG 1357 4:44h
16:20 20:40 SE 7454 B787-8 JA-ZKPT Xe3 4:20h
22:40 03:24 SE 7456 A321neo JA-AVFU 135 4:44h
22:40 03:24 SE 7456 A321neo JA-BBFG 246 4:44h
Tokyo - Haneda (HND) 4329km
01:30 06:35 SE 7448 B767-300 JA-QZTR X 5:05h
05:05 10:10 SE 7450 B767-300 JA-GAHQ X 5:05h
08:55 14:00 SE 7440 B767-300 JA-XWTD X 5:05h
13:25 18:15 SE 7442 B777-200 JA-BEGF 246 4:50h
13:25 18:15 SE 7442 B777-200 JA-ILWL 357 4:50h
17:00 22:05 SE 7444 B767-300 JA-JHSS X 5:05h
21:15 02:20 SE 7446 B767-300 JA-YJVI X 5:05h
Hobart (HBA)
Fukuoka (FUK) 8683km
00:35 10:11 SE 118 B787-8 JA-KJHR 246 9:36h
00:35 10:11 SE 118 B787-8 JA-QORQ 357 9:36h
Hohhot - Baita International (HET)
Fukuoka (FUK) 1834km
05:40 07:53 SE 5456 A220-300 JA-FPUN Xe3 2:13h
11:25 13:38 SE 5458 A220-300 JA-FPUN X 2:13h
17:35 19:48 SE 5452 A220-300 JA-ELEP X 2:13h
23:55 02:08 SE 5454 A220-300 JA-FPUN X 2:13h
Naha (OKA) 2188km
10:10 12:48 SE 5460 A220-300 JA-BTMU X 2:38h
16:45 19:23 SE 5462 A220-300 JA-BTMU X 2:38h
23:20 01:58 SE 5464 A220-300 JA-BTMU X 2:38h
Osaka - Kansai International (KIX) 2177km
04:30 07:08 SE 5440 A320neo JA-BBPH X 2:38h
08:40 11:18 SE 5442 A320neo JA-DCTV X 2:38h
14:30 17:08 SE 5444 A320neo JA-FSUL X 2:38h
22:35 01:13 SE 5446 A320neo JA-ABQO X 2:38h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 2474km
01:45 04:44 SE 5450 A320neo JA-SBLD Xe7 2:59h
18:30 21:29 SE 5448 A320neo JA-SBLD X 2:59h
Tokyo - Haneda (HND) 2504km
05:20 08:21 SE 5422 A320neo JA-EKXG X 3:01h
10:30 13:31 SE 5424 A320neo JA-EPYE X 3:01h
15:45 18:46 SE 5426 A320neo JA-EKNY X 3:01h
22:30 01:31 SE 5428 A320neo JA-GDTT X 3:01h
Hong Kong International (HKG)
Fukuoka (FUK) 2050km
01:20 03:49 SE 5538 A321neo JA-EFOE Xe7 2:29h
04:10 06:26 SE 5526 B787-8 JA-MNGE X 2:16h
06:25 08:54 SE 5532 A321neo JA-DZOV Xe1 2:29h
10:05 12:21 SE 5528 B787-9 JA-NMSG 15 2:16h
10:05 12:21 SE 5528 B787-9 JA-PEFR 26 2:16h
10:05 12:21 SE 5528 B787-9 JA-QXNH 37 2:16h
13:00 15:29 SE 5534 A321neo JA-DZOV X 2:29h
15:45 18:14 SE 5540 A321neo JA-EWSZ 1357 2:29h
15:45 18:14 SE 5540 A321neo JA-EYXX 246 2:29h
18:35 21:04 SE 5536 A321neo JA-EFOE X 2:29h
21:15 23:31 SE 5530 B787-9 JA-RHPD 15 2:16h
21:15 23:31 SE 5530 B787-9 JA-TTSE 26 2:16h
21:15 23:31 SE 5530 B787-9 JA-TYIE 37 2:16h
23:10 01:39 SE 5542 A321neo JA-FMYP Xe7 2:29h
Naha (OKA) 1458km
00:00 01:46 SE 5550 A321neo JA-BVKJ Xe6 1:46h
02:05 03:51 SE 5560 A320neo JA-AMGM X 1:46h
05:10 06:56 SE 5554 A321neo JA-BQRI X 1:46h
07:10 08:56 SE 5556 A320neo JA-AMGM X 1:46h
09:25 11:11 SE 5552 A321neo JA-ANUZ Xe6 1:46h
09:25 11:11 SE 5552 A321neo JA-BNDQ 6 1:46h
11:25 13:02 SE 5544 B787-9 JA-FKLI Xe4 1:37h
12:15 14:01 SE 5562 A320neo JA-AMRO X 1:46h
13:40 15:26 SE 5546 A321neo JA-BVKJ X 1:46h
17:20 19:06 SE 5564 A320neo JA-AMRO X 1:46h
18:50 20:36 SE 5548 A321neo JA-BVKJ X 1:46h
21:00 22:46 SE 5558 A320neo JA-AMGM X 1:46h
22:25 00:11 SE 5566 A320neo JA-AMRO X 1:46h
Osaka - Kansai International (KIX) 2478km
01:15 04:01 SE 5508 B777-300 JA-DOIP Xe5 2:46h
03:15 06:01 SE 5020 B777-200 JA-CBCN X 2:46h
05:15 08:01 SE 5498 B777-300 JA-AYLE Xe2 2:46h
07:15 10:01 SE 5510 B777-200 JA-BLHV Xe6 2:46h
09:15 12:01 SE 5504 B777-300 JA-DOIP X 2:46h
11:15 14:01 SE 5016 B777-200 JA-CBCN X 2:46h
13:15 16:01 SE 5500 B777-300 JA-AYLE X 2:46h
15:15 18:01 SE 5512 B777-200 JA-BLHV X 2:46h
17:15 20:01 SE 5506 B777-300 JA-DOIP X 2:46h
19:15 22:01 SE 5018 B777-200 JA-CBCN Xe7 2:46h
21:15 00:01 SE 5502 B777-300 JA-AYLE X 2:46h
23:15 02:01 SE 5514 B777-200 JA-BLHV X 2:46h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 3433km
01:50 05:38 SE 5524 B787-10 JA-QDDC 2 3:48h
01:50 05:38 SE 5524 B787-10 JA-QXLA 357 3:48h
01:50 05:38 SE 5524 B787-10 JA-RIXF 146 3:48h
18:45 22:33 SE 5522 B787-10 JA-PONL 36 3:48h
18:45 22:33 SE 5522 B787-10 JA-QDDC 47 3:48h
18:45 22:33 SE 5522 B787-10 JA-QMJV 15 3:48h
Tokyo - Haneda (HND) 2906km
01:10 04:25 SE 5494 B777-300 JA-WFZX 246 3:15h
01:10 04:25 SE 5494 B777-300 JA-XKER 357 3:15h
02:10 05:25 SE 5478 B777-200 JA-ZFMI Xe7 3:15h
03:45 06:56 SE 5484 B747-400 JA-VLVA 135 3:11h
03:45 06:56 SE 5484 B747-400 JA-XDSX 247 3:11h
05:00 08:15 SE 5488 B777-300 JA-DSLI 246 3:15h
05:00 08:15 SE 5488 B777-300 JA-HZUP 357 3:15h
06:30 09:55 SE 5496 B767-300 JA-HJSQ X 3:25h
07:30 10:45 SE 5486 B777-300 JA-AYDO 246 3:15h
07:30 10:45 SE 5486 B777-300 JA-BHCH 357 3:15h
10:20 13:45 SE 5468 B767-300 JA-RHME X 3:25h
11:40 14:51 SE 5480 B747-400 JA-MFBC 257 3:11h
11:40 14:51 SE 5480 B747-400 JA-UTNM 136 3:11h
12:50 16:05 SE 5472 B777-300 JA-XDNB Xe1 3:15h
14:25 17:40 SE 5476 B777-200 JA-YJTG Xe2 3:15h
16:05 19:20 SE 5490 B777-300 JA-KVJF 246 3:15h
16:05 19:20 SE 5490 B777-300 JA-MDZE 357 3:15h
17:15 20:40 SE 8140 B767-300 JA-HPWS X 3:25h
17:45 20:56 SE 5482 B747-400 JA-FBOL 246 3:11h
17:45 20:56 SE 5482 B747-400 JA-FFIJ 135 3:11h
18:45 21:56 SE 5466 B747-400 JA-XSAH 135 3:11h
18:45 21:56 SE 5466 B747-400 JA-YDRY 246 3:11h
19:55 23:10 SE 5492 B777-300 JA-MMQY 135 3:15h
19:55 23:10 SE 5492 B777-300 JA-UTFR 246 3:15h
22:20 01:45 SE 5470 B767-300 JA-PAIH X 3:25h
23:55 03:10 SE 5474 B777-300 JA-YADP Xe4 3:15h
Honiara International (HIR)
Naha (OKA) 5292km
15:30 21:53 SE 178 A220-100 JA-LEVO 1357 6:23h
15:30 21:53 SE 178 A220-100 JA-LUXU 246 6:23h
Tokyo - Haneda (HND) 5441km
17:10 23:44 SE 176 A320neo JA-ORWK X 6:34h
Honolulu - Daniel K. Inouye International (HNL)
Fukuoka (FUK) 7072km
05:35 13:24 SE 454 B787-9 JA-IJUP 357 7:49h
05:35 13:24 SE 454 B787-9 JA-MZPL 1246 7:49h
14:20 22:09 SE 450 B787-8 JA-NCMM 47 7:49h
14:20 22:09 SE 450 B787-8 JA-OGZL 15 7:49h
14:20 22:09 SE 450 B787-8 JA-PYOU 236 7:49h
23:35 07:24 SE 452 B787-9 JA-IJUP 1357 7:49h
23:35 07:24 SE 452 B787-9 JA-MZPL 246 7:49h
Naha (OKA) 7500km
07:35 15:52 SE 458 B787-8 JA-GYPU 1246 8:17h
07:35 15:52 SE 458 B787-8 JA-HNUI 357 8:17h
19:40 03:57 SE 456 B787-8 JA-AGRT 1357 8:17h
19:40 03:57 SE 456 B787-8 JA-DTPI 246 8:17h
Osaka - Kansai International (KIX) 6622km
00:30 07:49 SE 440 B787-10 JA-HCGT 25 7:19h
00:30 07:49 SE 440 B787-10 JA-JCUU 367 7:19h
00:30 07:49 SE 440 B787-10 JA-ORJX 14 7:19h
05:55 13:14 SE 442 B787-10 JA-ORJX 7 7:19h
05:55 13:14 SE 442 B787-10 JA-QFHL 14 7:19h
05:55 13:14 SE 442 B787-10 JA-QKZQ 25 7:19h
05:55 13:14 SE 442 B787-10 JA-UAQN 36 7:19h
10:40 17:59 SE 436 B787-10 JA-HCGT 37 7:19h
10:40 17:59 SE 436 B787-10 JA-JCUU 14 7:19h
10:40 17:59 SE 436 B787-10 JA-ORJX 25 7:19h
14:25 21:40 SE 432 B747-400 JA-AEJM 1357 7:15h
14:25 21:40 SE 432 B747-400 JA-AUCN 246 7:15h
17:35 00:54 SE 438 B787-10 JA-HCGT 256 7:19h
17:35 00:54 SE 438 B787-10 JA-JCUU 37 7:19h
17:35 00:54 SE 438 B787-10 JA-ORJX 14 7:19h
20:40 03:55 SE 434 B747-400 JA-AEJM 246 7:15h
20:40 03:55 SE 434 B747-400 JA-AUCN 1357 7:15h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 6035km
06:30 13:10 SE 448 B787-10 JA-QXLA 1246 6:40h
06:30 13:10 SE 448 B787-10 JA-RIXF 357 6:40h
14:45 21:25 SE 444 B787-10 JA-QXLA 357 6:40h
14:45 21:25 SE 444 B787-10 JA-RIXF 1246 6:40h
22:35 05:15 SE 446 B787-10 JA-PONL 25 6:40h
22:35 05:15 SE 446 B787-10 JA-QDDC 36 6:40h
22:35 05:15 SE 446 B787-10 JA-QMJV 47 6:40h
Tokyo - Haneda (HND) 6199km
00:05 06:52 SE 418 B747-400 JA-MFBC 136 6:47h
00:05 06:52 SE 418 B747-400 JA-UTNM 2457 6:47h
03:40 10:57 SE 428 B767-300 JA-TTYI 357 7:17h
03:40 10:57 SE 428 B767-300 JA-WEGZ 1246 7:17h
06:15 13:02 SE 412 B747-400 JA-XSAH 1357 6:47h
06:15 13:02 SE 412 B747-400 JA-YDRY 246 6:47h
08:35 15:52 SE 430 B767-300 JA-DJHK 1357 7:17h
08:35 15:52 SE 430 B767-300 JA-DOSZ 246 7:17h
09:50 16:45 SE 420 B777-300 JA-DSLI 1357 6:55h
09:50 16:45 SE 420 B777-300 JA-HZUP 246 6:55h
12:20 19:15 SE 422 B777-300 JA-AYDO 1357 6:55h
12:20 19:15 SE 422 B777-300 JA-BHCH 246 6:55h
14:20 21:15 SE 414 B777-300 JA-TUAY 1357 6:55h
14:20 21:15 SE 414 B777-300 JA-XAUA 246 6:55h
17:35 00:30 SE 424 B777-300 JA-DSLI 246 6:55h
17:35 00:30 SE 424 B777-300 JA-HZUP 1357 6:55h
20:05 03:00 SE 426 B777-300 JA-AYDO 246 6:55h
20:05 03:00 SE 426 B777-300 JA-BHCH 1357 6:55h
22:05 05:00 SE 416 B777-300 JA-TUAY 246 6:55h
22:05 05:00 SE 416 B777-300 JA-XAUA 1357 6:55h
Houston - George Bush Intercontinental (IAH)
Osaka - Kansai International (KIX) 11116km
01:26 13:43 SE 600 B787-9 JA-WSOD 14 12:17h
01:26 13:43 SE 600 B787-9 JA-XDDN 36 12:17h
01:26 13:43 SE 600 B787-9 JA-XIJC 25 12:17h
Tokyo - Haneda (HND) 10738km
06:25 18:24 SE 598 B777-200ER JA-NUKZ 36 11:59h
06:25 18:24 SE 598 B777-200ER JA-PEXH 47 11:59h
06:25 18:24 SE 598 B777-200ER JA-QDDB 15 11:59h
18:50 06:49 SE 596 B777-200ER JA-FXZK 25 11:59h
18:50 06:49 SE 596 B777-200ER JA-GDNC 36 11:59h
18:50 06:49 SE 596 B777-200ER JA-GGUC 47 11:59h
Huai'an - Lianshui (HIA)
Fukuoka (FUK) 1049km
05:05 06:21 SE 6016 A220-100 JA-QHJI Xe2 1:16h
Hualien (HUN)
Naha (OKA) 654km
02:25 03:42 SE 7232 ATR72-600 JA-QHBI Xe6 1:17h
08:40 09:27 SE 7228 A220-300 JA-NQTQ X 0:47h
15:45 17:02 SE 9806 ATR72-600 JA-TORW X 1:17h
17:40 18:57 SE 7230 ATR72-600 JA-QHBI X 1:17h
Tokyo - Haneda (HND) 2168km
10:05 12:42 SE 7226 A220-300 JA-WZHE 1246 2:37h
10:05 12:42 SE 7226 A220-300 JA-ZTIO 357 2:37h
Hue - Phu Bai International (HUI)
Naha (OKA) 2334km
09:05 11:54 SE 7428 A220-100 JA-OIHT X 2:49h
Osaka - Kansai International (KIX) 3400km
12:37 16:43 SE 7398 A321neo JA-NSBP 1357 4:06h
Hulunbuir - Hailar (HLD)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1828km
15:00 17:12 SE 5916 A220-300 JA-OPXW X 2:12h
Hyderabad - Rajiv Gandhi International (HYD)
Fukuoka (FUK) 5475km
22:40 05:17 SE 7860 A321neo JA-JAUJ 246 6:37h
22:40 05:17 SE 7860 A321neo JA-KEHW 1357 6:37h
Osaka - Kansai International (KIX) 5924km
07:35 14:44 SE 7858 A320neo JA-GFFV X 7:09h
Tokyo - Haneda (HND) 6343km
00:15 07:55 SE 7856 A321neo JA-XYHM 1246 7:40h
00:15 07:55 SE 7856 A321neo JA-ZZHH 357 7:40h
Ibarki (IBR)
Osaka - Kansai International (KIX) 509km
04:10 05:05 SE 1102 ATR42-600 JA-JJBY X 0:55h
11:55 12:50 SE 1104 ATR42-600 JA-FDVF X 0:55h
22:25 23:20 SE 1106 ATR42-600 JA-FDVF X 0:55h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 743km
09:36 11:03 SE 1108 ATR72-600 JA-VVHO Xe6 1:27h
16:20 17:47 SE 1110 ATR72-600 JA-NDDN X 1:27h
22:20 23:47 SE 1112 ATR72-600 JA-NDDN Xe2 1:27h
Ignatyevo (BQS)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1381km
02:16 04:58 SE 7980 ATR72-600 JA-ZBEJ X 2:42h
11:01 13:43 SE 7978 ATR72-600 JA-ZBEJ X 2:42h
Tokyo - Haneda (HND) 1932km
07:34 09:54 SE 7976 A220-100 JA-ZZDX Xe3 2:20h
Iloilo (ILO)
Naha (OKA) 1805km
23:05 01:16 SE 7354 A220-300 JA-YPTS X 2:11h
Irkutsk (IKT)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 2957km
09:00 12:34 SE 7966 A220-100 JA-BDGV X 3:34h
Tokyo - Haneda (HND) 3343km
15:00 19:02 SE 7964 A220-100 JA-ZZDX X 4:02h
Ishigaki - Painushima (ISG)
Fukuoka (FUK) 1195km
01:01 02:28 SE 3944 A220-300 JA-SSPB X 1:27h
06:46 08:13 SE 3946 A220-300 JA-SSPB Xe2 1:27h
12:31 13:58 SE 3948 A220-300 JA-SSPB X 1:27h
18:16 19:43 SE 3950 A220-300 JA-SSPB X 1:27h
Naha (OKA) 405km
01:15 01:44 SE 3952 A220-300 JA-IXXI Xe1 0:29h
03:15 03:44 SE 3954 A220-300 JA-IXXI Xe1 0:29h
05:15 05:44 SE 3956 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
07:15 07:44 SE 3958 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
08:15 08:44 SE 3960 A220-300 JA-LOQU X 0:29h
09:15 09:44 SE 3962 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
10:15 10:44 SE 3964 A220-300 JA-LOQU X 0:29h
11:15 11:44 SE 3966 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
13:15 13:44 SE 3968 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
15:15 15:44 SE 3970 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
17:15 17:44 SE 3972 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
19:15 19:44 SE 3974 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
20:15 20:44 SE 3976 A220-300 JA-QEBO X 0:29h
21:15 21:44 SE 3978 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
22:15 22:44 SE 3980 A220-300 JA-QEBO X 0:29h
23:15 23:44 SE 3982 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
Osaka - Kansai International (KIX) 1550km
00:15 02:07 SE 3928 A220-300 JA-PYYY X 1:52h
02:25 04:17 SE 3930 A220-300 JA-KWQX X 1:52h
07:20 09:12 SE 3932 A220-300 JA-KWQX X 1:52h
12:15 14:07 SE 3934 A220-300 JA-KWQX X 1:52h
14:25 16:17 SE 3936 A220-300 JA-PYYY X 1:52h
19:20 21:12 SE 3938 A220-300 JA-PYYY X 1:52h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 2605km
09:35 12:44 SE 3940 A220-300 JA-SBXK X 3:09h
21:35 00:44 SE 3942 A220-300 JA-RWCR X 3:09h
Tokyo - Haneda (HND) 1950km
01:50 04:11 SE 3912 A220-300 JA-HTSQ X 2:21h
04:35 06:56 SE 3914 A220-300 JA-GVMI X 2:21h
07:50 10:11 SE 3916 A220-300 JA-GDFC X 2:21h
10:35 12:56 SE 3918 A220-300 JA-HTSQ X 2:21h
13:50 16:11 SE 3920 A220-300 JA-HDLL X 2:21h
16:35 18:56 SE 3922 A220-300 JA-GDFC X 2:21h
19:50 22:11 SE 3924 A220-300 JA-GVMI X 2:21h
22:35 00:56 SE 3926 A220-300 JA-HDLL X 2:21h
Islamabad International (ISB)
Osaka - Kansai International (KIX) 5666km
23:35 06:26 SE 7918 A321neo JA-FHFT X 6:51h
Istanbul (IST)
Osaka - Kansai International (KIX) 8758km
22:25 08:12 SE 864 B777-300ER JA-AOBG 5 9:47h
22:25 08:12 SE 864 B777-300ER JA-AOXY 6 9:47h
22:25 08:12 SE 864 B777-300ER JA-AQKG 7 9:47h
22:25 08:12 SE 864 B777-300ER JA-ATJW 1 9:47h
22:25 08:12 SE 864 B777-300ER JA-BEHB 2 9:47h
22:25 08:12 SE 864 B777-300ER JA-BQGC 3 9:47h
22:25 08:12 SE 864 B777-300ER JA-DEEP 4 9:47h
Tokyo - Haneda (HND) 8971km
05:50 15:51 SE 862 B777-300ER JA-SAXP 257 10:01h
05:50 15:51 SE 862 B777-300ER JA-SQUQ 136 10:01h
12:20 22:21 SE 860 B777-300ER JA-MMIG 246 10:01h
12:20 22:21 SE 860 B777-300ER JA-NFYB 357 10:01h
Iwakuni (IWK)
Naha (OKA) 988km
09:05 10:17 SE 2296 A320neo JA-POOH X 1:12h
21:05 22:17 SE 2298 A320neo JA-PCLS X 1:12h
Osaka - Kansai International (KIX) 278km
02:50 03:10 SE 2286 A220-100 JA-NBZC Xe2 0:20h
11:00 11:20 SE 2288 A220-100 JA-NBZC X 0:20h
17:10 17:30 SE 2290 A220-100 JA-NBZC X 0:20h
20:45 21:05 SE 2292 A220-100 JA-NBZC X 0:20h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1264km
05:31 07:03 SE 2294 A220-300 JA-RLLZ X 1:32h
Tokyo - Haneda (HND) 706km
01:30 02:21 SE 2274 A320neo JA-AGOO X 0:51h
03:30 04:21 SE 8152 A321neo JA-AQYA Xe1 0:51h
05:25 06:16 SE 2276 A320neo JA-AXWE X 0:51h
09:25 10:16 SE 2278 A320neo JA-ACID X 0:51h
13:30 14:21 SE 2280 A320neo JA-AGOO X 0:51h
17:25 18:16 SE 2282 A320neo JA-AXWE X 0:51h
21:25 22:16 SE 2284 A320neo JA-ACID X 0:51h
Iwami (IWJ)
Naha (OKA) 1024km
22:45 23:59 SE 2314 A220-100 JA-GEFU X 1:14h
Osaka - Kansai International (KIX) 318km
04:40 05:03 SE 2308 A220-100 JA-NBZC X 0:23h
09:15 09:38 SE 2310 A220-100 JA-NBZC X 0:23h
19:00 19:23 SE 2312 A220-100 JA-NBZC X 0:23h
Tokyo - Haneda (HND) 734km
00:15 01:08 SE 2300 A220-300 JA-GVMI X 0:53h
06:15 07:08 SE 2302 A220-300 JA-HTSQ X 0:53h
12:15 13:08 SE 2304 A220-300 JA-GDFC X 0:53h
18:15 19:08 SE 2306 A220-300 JA-HDLL X 0:53h
Izumo (IZO)
Fukuoka (FUK) 302km
07:00 07:36 SE 2264 ATR72-600 JA-KUYA X 0:36h
13:00 13:36 SE 2266 ATR72-600 JA-MVUT X 0:36h
17:15 17:51 SE 2268 ATR72-600 JA-MVUT X 0:36h
22:35 23:11 SE 2270 ATR72-600 JA-KUYA X 0:36h
Naha (OKA) 1141km
06:55 08:18 SE 2272 A220-100 JA-HFMC X 1:23h
Osaka - Kansai International (KIX) 241km
03:35 03:52 SE 2250 A220-100 JA-IGFZ X 0:17h
06:05 06:22 SE 2252 A220-100 JA-IQVA X 0:17h
10:05 10:22 SE 2254 A220-100 JA-KUKR X 0:17h
14:20 14:37 SE 2256 A220-100 JA-KUKR X 0:17h
18:15 18:32 SE 2258 A220-100 JA-IGFZ X 0:17h
22:30 22:47 SE 2260 A220-100 JA-KUKR X 0:17h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1117km
16:55 18:16 SE 2262 A220-300 JA-SBXK Xe1 1:21h
Tokyo - Haneda (HND) 625km
00:30 01:15 SE 2234 A220-300 JA-ZZNC X 0:45h
03:30 04:15 SE 2236 A220-300 JA-FJQD X 0:45h
06:30 07:15 SE 2238 A220-300 JA-ZZNC X 0:45h
09:30 10:15 SE 2240 A220-300 JA-FJQD X 0:45h
12:30 13:15 SE 2242 A220-300 JA-ZZNC X 0:45h
15:30 16:15 SE 2244 A220-300 JA-FJQD X 0:45h
18:30 19:15 SE 2246 A220-300 JA-ZZNC X 0:45h
21:30 22:15 SE 2248 A220-300 JA-FJQD X 0:45h
Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)
Fukuoka (FUK) 5084km
02:00 08:08 SE 7702 A321neo JA-EWSZ 1246 6:08h
02:00 08:08 SE 7702 A321neo JA-EYXX 357 6:08h
14:25 20:33 SE 7704 A321neo JA-GHDS 246 6:08h
14:25 20:33 SE 7704 A321neo JA-GQRJ 357 6:08h
Naha (OKA) 4253km
02:15 07:23 SE 7710 A320neo JA-IBLU X 5:08h
12:15 17:23 SE 7706 A320neo JA-HAOP X 5:08h
19:15 00:23 SE 7708 A320neo JA-JTMY X 5:08h
Osaka - Kansai International (KIX) 5423km
03:30 09:30 SE 7698 B787-9 JA-IJEJ 2 6:00h
03:30 09:30 SE 7698 B787-9 JA-JVWJ 47 6:00h
03:30 09:30 SE 7698 B787-9 JA-KSXK 15 6:00h
03:30 09:30 SE 7698 B787-9 JA-KXAN 36 6:00h
13:10 19:10 SE 7694 B787-9 JA-DURD 2 6:00h
13:10 19:10 SE 7694 B787-9 JA-HNRI 36 6:00h
13:10 19:10 SE 7694 B787-9 JA-IJEJ 47 6:00h
13:10 19:10 SE 7694 B787-9 JA-IXWA 15 6:00h
22:05 04:05 SE 7696 B787-9 JA-BZTT 36 6:00h
22:05 04:05 SE 7696 B787-9 JA-DURD 47 6:00h
22:05 04:05 SE 7696 B787-9 JA-EBUN 15 6:00h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 6493km
13:50 21:00 SE 7700 B787-9 JA-ELJC 146 7:10h
13:50 21:00 SE 7700 B787-9 JA-EPSN 2357 7:10h
Tokyo - Haneda (HND) 5791km
00:40 07:28 SE 7692 B767-300 JA-STBI 357 6:48h
00:40 07:28 SE 7692 B767-300 JA-UCPA 1246 6:48h
03:30 09:54 SE 7684 B787-9 JA-KUIV 47 6:24h
03:30 09:54 SE 7684 B787-9 JA-PCTZ 125 6:24h
03:30 09:54 SE 7684 B787-9 JA-SEED 36 6:24h
06:15 12:43 SE 7682 B777-300 JA-TUAY 246 6:28h
06:15 12:43 SE 7682 B777-300 JA-XAUA 357 6:28h
10:55 17:19 SE 7688 B787-9 JA-QXBW 1357 6:24h
10:55 17:19 SE 7688 B787-9 JA-SXWO 246 6:24h
13:40 20:04 SE 8146 B787-8 JA-YFJS 357 6:24h
13:40 20:04 SE 8146 B787-8 JA-YYHK 1246 6:24h
16:50 23:38 SE 7690 B767-300 JA-STBI 1357 6:48h
16:50 23:38 SE 7690 B767-300 JA-UCPA 246 6:48h
21:30 03:54 SE 7686 B787-9 JA-SLEK 36 6:24h
21:30 03:54 SE 7686 B787-9 JA-TYAH 147 6:24h
21:30 03:54 SE 7686 B787-9 JA-UKPD 25 6:24h
Jayapura - Sentani International (DJJ)
Naha (OKA) 3490km
07:45 11:58 SE 7754 A320neo JA-TXHT X 4:13h
Tokyo - Haneda (HND) 4246km
00:00 05:08 SE 7752 A320neo JA-QBLQ 357 5:08h
00:00 05:08 SE 7752 A320neo JA-RDFG 1246 5:08h
Jeddah - King Abdulaziz International (JED)
Tokyo - Haneda (HND) 9538km
09:15 19:54 SE 934 B777-200ER JA-YEIM Xe1 10:39h
Jeju International (CJU)
Fukuoka (FUK) 368km
04:10 04:37 SE 6912 A320neo JA-IODR X 0:27h
07:45 08:12 SE 6916 A320neo JA-JCEU X 0:27h
11:25 11:52 SE 6914 A320neo JA-IODR X 0:27h
14:55 15:22 SE 6906 A320neo JA-HTEH X 0:27h
20:20 20:47 SE 6910 A320neo JA-HWKK X 0:27h
23:45 00:12 SE 6908 A320neo JA-HTEH X 0:27h
Naha (OKA) 821km
04:03 05:03 SE 6918 A320neo JA-EQQA Xe5 1:00h
12:36 13:36 SE 6920 A320neo JA-EQQA X 1:00h
16:03 17:03 SE 6922 A320neo JA-EQQA X 1:00h
19:30 20:30 SE 6924 A320neo JA-EQQA X 1:00h
Osaka - Kansai International (KIX) 815km
01:15 02:14 SE 9312 A320neo JA-GUQC Xe6 0:59h
04:50 05:49 SE 9318 A320neo JA-IFOQ Xe1 0:59h
09:25 10:24 SE 6900 A320neo JA-TXAK Xe3 0:59h
13:15 14:14 SE 9314 A320neo JA-GUQC X 0:59h
15:10 16:09 SE 9320 A320neo JA-IUOH X 0:59h
17:05 18:04 SE 6898 A220-300 JA-FWZT X 0:59h
21:25 22:24 SE 6902 A320neo JA-UEDH Xe7 0:59h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1680km
17:30 19:21 SE 6904 B787-10 JA-QXLA 246 1:51h
17:30 19:21 SE 6904 B787-10 JA-RIXF 357 1:51h
Tokyo - Haneda (HND) 1240km
02:20 03:50 SE 6896 A321neo JA-XXKO Xe7 1:30h
06:05 07:35 SE 6886 A321neo JA-JYTH Xe1 1:30h
09:25 10:55 SE 6888 A321neo JA-LTJX Xe2 1:30h
15:15 16:45 SE 6894 A321neo JA-VZGZ Xe5 1:30h
18:20 19:50 SE 6890 A321neo JA-JYTH X 1:30h
22:25 23:55 SE 6892 A321neo JA-MMQH Xe3 1:30h
Jiamusi - Dongjiao (JMU)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 995km
02:40 03:52 SE 5912 A220-100 JA-HKKS X 1:12h
Jinan - Yaoqiang International (TNA)
Fukuoka (FUK) 1256km
20:22 21:53 SE 5942 A320neo JA-IPHB X 1:31h
Naha (OKA) 1543km
16:40 18:32 SE 5944 A320neo JA-BMRO X 1:52h
Osaka - Kansai International (KIX) 1651km
00:15 02:15 SE 5938 A320neo JA-XORT X 2:00h
08:00 10:00 SE 5934 A320neo JA-XRQA X 2:00h
17:20 19:20 SE 5936 A320neo JA-XHXY X 2:00h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 2185km
12:30 15:08 SE 5940 A320neo JA-RECL X 2:38h
Tokyo - Haneda (HND) 2027km
02:40 05:07 SE 5932 A320neo JA-CVDD X 2:27h
14:40 17:07 SE 5930 A320neo JA-DJKP X 2:27h
Jinghong (JHG)
Naha (OKA) 2767km
08:45 12:05 SE 6268 A220-100 JA-OMKW X 3:20h
Osaka - Kansai International (KIX) 3634km
21:25 01:48 SE 6266 A320neo JA-MCTG X 4:23h
Jixi - Xingkaihu (JXA)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 803km
18:40 20:14 SE 5910 ATR72-600 JA-ZBEJ Xe7 1:34h
Johannesburg - O. R. Tambo International (JNB)
Osaka - Kansai International (KIX) 13108km
05:05 19:34 SE 954 B787-9 JA-JSRK 5 14:29h
05:05 19:34 SE 954 B787-9 JA-LLJI 6 14:29h
05:05 19:34 SE 954 B787-9 JA-LMNP 7 14:29h
05:05 19:34 SE 954 B787-9 JA-LVCL 1 14:29h
05:05 19:34 SE 954 B787-9 JA-MCCN 2 14:29h
05:05 19:34 SE 954 B787-9 JA-SUCS 3 14:29h
05:05 19:34 SE 954 B787-9 JA-UJLP 4 14:29h
Tokyo - Haneda (HND) 13539km
16:25 07:23 SE 952 B787-9 JA-ABDI 4 14:58h
16:25 07:23 SE 952 B787-9 JA-CXKD 5 14:58h
16:25 07:23 SE 952 B787-9 JA-DCDP 6 14:58h
16:25 07:23 SE 952 B787-9 JA-EKLA 7 14:58h
16:25 07:23 SE 952 B787-9 JA-EXZE 1 14:58h
16:25 07:23 SE 952 B787-9 JA-GXDY 2 14:58h
16:25 07:23 SE 952 B787-9 JA-HELU 3 14:58h
Juneau International (JNU)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 5754km
17:35 00:32 SE 404 A320neo JA-QZLW X 6:57h
Kabul International (KBL)
Osaka - Kansai International (KIX) 5941km
20:25 03:36 SE 7924 A320neo JA-HBTQ X 7:11h
Kadala (HTA)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 2354km
19:45 22:36 SE 7970 A320neo JA-SKLR X 2:51h
Tokyo - Haneda (HND) 2781km
16:10 19:31 SE 7968 A220-100 JA-VDQE 1357 3:21h
16:10 19:31 SE 7968 A220-100 JA-VVJJ 246 3:21h
Kagoshima (KOJ)
Fukuoka (FUK) 200km
01:05 01:19 SE 3316 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
04:05 04:19 SE 3318 A220-100 JA-HHQV Xe2 0:14h
07:05 07:19 SE 3320 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
08:35 08:49 SE 3322 A220-100 JA-VCYM X 0:14h
10:05 10:19 SE 3324 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
13:05 13:19 SE 3326 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
16:05 16:19 SE 3328 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
19:05 19:19 SE 3330 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
20:35 20:49 SE 3332 A220-100 JA-VCYM X 0:14h
22:05 22:19 SE 3334 A220-100 JA-HHQV X 0:14h
Naha (OKA) 692km
00:30 01:20 SE 3336 A320neo JA-OIMN X 0:50h
02:35 03:25 SE 3338 A321neo JA-RVFH X 0:50h
05:55 06:45 SE 3340 A321neo JA-PZTN Xe4 0:50h
07:25 08:15 SE 3342 A320neo JA-OIMN X 0:50h
09:25 10:15 SE 3344 A321neo JA-RVFH X 0:50h
11:20 12:10 SE 3346 A320neo JA-OILU X 0:50h
13:25 14:15 SE 3348 A321neo JA-PZTN X 0:50h
16:25 17:15 SE 3350 A321neo JA-PZTN X 0:50h
17:50 18:40 SE 3352 A320neo JA-OIMN X 0:50h
19:25 20:15 SE 3354 A321neo JA-PZTN X 0:50h
22:25 23:15 SE 3356 A321neo JA-PZTN X 0:50h
Osaka - Kansai International (KIX) 513km
00:05 00:42 SE 3276 A320neo JA-HQFX X 0:37h
01:45 02:22 SE 3278 A321neo JA-GSCJ X 0:37h
03:15 03:52 SE 3280 A320neo JA-HNON X 0:37h
05:00 05:37 SE 3282 A321neo JA-HSTC X 0:37h
06:45 07:22 SE 3284 A321neo JA-JMVM X 0:37h
07:45 08:22 SE 3286 A320neo JA-HQFX X 0:37h
09:05 09:42 SE 3288 A321neo JA-GVUV X 0:37h
11:00 11:37 SE 3290 A321neo JA-FCVR X 0:37h
12:35 13:12 SE 3292 A320neo JA-HNON X 0:37h
13:50 14:27 SE 3294 A320neo JA-HQFX X 0:37h
15:05 15:42 SE 3296 A320neo JA-HNON X 0:37h
17:00 17:37 SE 3298 A321neo JA-HSTC X 0:37h
18:40 19:17 SE 3300 A321neo JA-GSCJ X 0:37h
19:55 20:32 SE 3302 A320neo JA-HNON X 0:37h
21:35 22:12 SE 3304 A320neo JA-HQFX X 0:37h
23:00 23:37 SE 3306 A321neo JA-FCVR X 0:37h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1558km
04:04 05:57 SE 3308 A321neo JA-ACBN X 1:53h
09:10 11:03 SE 3310 A321neo JA-AIJP X 1:53h
14:20 16:13 SE 3312 A321neo JA-ACBN X 1:53h
21:25 23:18 SE 3314 A321neo JA-KGSD X 1:53h
Tokyo - Haneda (HND) 937km
00:00 01:02 SE 3232 B787-8 JA-AFLM Xe7 1:02h
02:00 03:02 SE 3234 B787-8 JA-COJD Xe1 1:02h
02:40 03:48 SE 3236 A320neo JA-BXJE X 1:08h
04:00 05:02 SE 3238 B787-8 JA-DZRO Xe2 1:02h
04:55 06:03 SE 3240 A321neo JA-KFZT Xe4 1:08h
06:00 07:02 SE 3242 B787-8 JA-FHHI Xe3 1:02h
06:50 07:58 SE 3244 A321neo JA-FLZF Xe6 1:08h
08:00 09:02 SE 3246 B787-8 JA-FKGK Xe4 1:02h
08:40 09:48 SE 3248 A320neo JA-BXJE X 1:08h
10:00 11:02 SE 3250 B787-8 JA-RVVN X 1:02h
10:45 11:53 SE 3252 A321neo JA-KFZT X 1:08h
12:00 13:02 SE 3254 B787-8 JA-AFLM X 1:02h
14:00 15:02 SE 3256 B787-8 JA-COJD X 1:02h
14:40 15:48 SE 3258 A320neo JA-BXJE X 1:08h
16:00 17:02 SE 3260 B787-8 JA-DZRO X 1:02h
16:55 18:03 SE 3262 A321neo JA-KFZT X 1:08h
18:00 19:02 SE 3264 B787-8 JA-FHHI X 1:02h
18:40 19:48 SE 3266 A320neo JA-CBWI X 1:08h
20:00 21:02 SE 3268 B787-8 JA-FKGK X 1:02h
21:00 22:08 SE 3270 A321neo JA-AMCB X 1:08h
22:00 23:02 SE 3272 B787-8 JA-RVVN Xe5 1:02h
22:45 23:53 SE 3274 A321neo JA-KFZT X 1:08h
Kahului (OGG)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 6186km
06:20 13:48 SE 498 A320neo JA-QUKH 1246 7:28h
06:20 13:48 SE 498 A320neo JA-QVKN 357 7:28h
14:15 21:43 SE 496 A320neo JA-QUKH 357 7:28h
14:15 21:43 SE 496 A320neo JA-QVKN 1246 7:28h
Kailua/Kona - Kona International (KOA)
Osaka - Kansai International (KIX) 6878km
02:35 10:11 SE 476 B787-9 JA-SQGT 2457 7:36h
02:35 10:11 SE 476 B787-9 JA-UBZA 136 7:36h
06:50 14:26 SE 478 B787-9 JA-WBHS 1246 7:36h
06:50 14:26 SE 478 B787-9 JA-YVXK 357 7:36h
14:35 22:11 SE 472 B787-9 JA-PJTE 1357 7:36h
14:35 22:11 SE 472 B787-9 JA-QAQU 246 7:36h
20:15 03:51 SE 474 B787-9 JA-OQVP 1357 7:36h
20:15 03:51 SE 474 B787-9 JA-PHYN 246 7:36h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 6298km
15:00 21:58 SE 480 B787-8 JA-LKAS 1357 6:58h
15:00 21:58 SE 480 B787-8 JA-WOQM 246 6:58h
23:10 06:08 SE 482 B787-8 JA-LKAS 246 6:58h
23:10 06:08 SE 482 B787-8 JA-WOQM 1357 6:58h
Tokyo - Haneda (HND) 6456km
01:40 08:52 SE 468 B777-200 JA-SHGF X 7:12h
05:05 12:17 SE 470 B777-300 JA-TMOP X 7:12h
09:30 16:42 SE 460 B777-200 JA-ITCK X 7:12h
13:25 20:37 SE 462 B777-300 JA-SXPG X 7:12h
17:05 00:17 SE 464 B777-200 JA-OHMR X 7:12h
21:30 04:42 SE 466 B777-200 JA-OISR X 7:12h
Kalaeloa - John Rodgers Field (JRF)
Tokyo - Haneda (HND) 6186km
23:05 06:33 SE 500 A320neo JA-QBLQ 1357 7:28h
23:05 06:33 SE 500 A320neo JA-RDFG 246 7:28h
Kalibo (KLO)
Naha (OKA) 1708km
17:05 19:09 SE 7352 A220-300 JA-YSMK Xe7 2:04h
Tokyo - Haneda (HND) 3184km
05:00 08:50 SE 7350 A220-100 JA-XZHH X 3:50h
Kaohsiung International (KHH)
Fukuoka (FUK) 1575km
03:15 05:09 SE 7200 A320neo JA-MFDA X 1:54h
12:45 14:39 SE 7202 A320neo JA-MFDA X 1:54h
22:20 00:14 SE 7204 A320neo JA-MFDA X 1:54h
Naha (OKA) 842km
06:15 07:16 SE 7206 A320neo JA-FLAI Xe6 1:01h
09:30 10:31 SE 7208 A320neo JA-FLAI X 1:01h
16:20 17:21 SE 7210 A320neo JA-FLAI X 1:01h
23:10 00:11 SE 7212 A320neo JA-FLAI X 1:01h
Osaka - Kansai International (KIX) 1961km
03:40 06:02 SE 7190 A321neo JA-XTPA X 2:22h
11:20 13:42 SE 7188 A321neo JA-VTAJ Xe1 2:22h
18:40 21:02 SE 7192 A321neo JA-YASN X 2:22h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 2991km
02:35 05:53 SE 7198 B787-9 JA-ELJC 257 3:18h
02:35 05:53 SE 7198 B787-9 JA-EPSN 146 3:18h
09:35 13:12 SE 7194 A320neo JA-WHHO X 3:37h
21:45 01:22 SE 7196 A320neo JA-WFXM X 3:37h
Tokyo - Haneda (HND) 2371km
01:00 03:52 SE 7186 A321neo JA-EYDT Xe3 2:52h
03:10 05:57 SE 7178 B767-300 JA-XVVP X 2:47h
08:45 11:37 SE 7180 A321neo JA-AQYA X 2:52h
15:40 18:27 SE 7176 B767-300 JA-XLRR X 2:47h
17:45 20:37 SE 7182 A321neo JA-EYDT X 2:52h
21:10 00:02 SE 7184 A321neo JA-HPPJ X 2:52h
Karachi - Jinnah International (KHI)
Osaka - Kansai International (KIX) 6551km
21:05 05:00 SE 7920 A321neo JA-VRCE 246 7:55h
21:05 05:00 SE 7920 A321neo JA-ZFHZ 1357 7:55h
Kashgar (KHG)
Osaka - Kansai International (KIX) 5203km
13:20 19:37 SE 6536 A320neo JA-KHTI X 6:17h
Kathmandu - Tribhuvan International (KTM)
Fukuoka (FUK) 4335km
09:15 14:29 SE 7806 A321neo JA-HSGY X 5:14h
Osaka - Kansai International (KIX) 4768km
13:10 18:56 SE 7804 A321neo JA-XTPA X 5:46h
Tokyo - Haneda (HND) 5168km
15:30 21:44 SE 7802 A321neo JA-XYHM 246 6:14h
15:30 21:44 SE 7802 A321neo JA-ZZHH 357 6:14h
Keflavík International (KEF)
Tokyo - Haneda (HND) 8849km
21:35 07:22 SE 828 B787-8 JA-BUMU 357 9:47h
Khabarovsk (KHV)
Osaka - Kansai International (KIX) 1570km
01:25 03:19 SE 8036 A320neo JA-UEDH X 1:54h
13:25 15:19 SE 8034 A320neo JA-TXAK X 1:54h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 816km
05:50 06:49 SE 8042 A220-100 JA-HKKS X 0:59h
14:35 15:34 SE 8044 A220-100 JA-HKKS X 0:59h
17:30 18:29 SE 8038 A220-100 JA-DVCD Xe3 0:59h
23:30 00:29 SE 8040 A220-100 JA-HKKS Xe4 0:59h
Tokyo - Haneda (HND) 1493km
11:20 13:08 SE 8030 A320neo JA-EKXG X 1:48h
23:05 00:53 SE 8032 A320neo JA-EKXG Xe5 1:48h
Khanbumbat (OYU)
Osaka - Kansai International (KIX) 2633km
08:50 12:01 SE 7284 A220-300 JA-FWZT X 3:11h
Kiev - Boryspil International (KBP)
Osaka - Kansai International (KIX) 8043km
06:35 15:28 SE 858 B787-8 JA-EJJP 7 8:53h
06:35 15:28 SE 858 B787-8 JA-EPKE 2 8:53h
06:35 15:28 SE 858 B787-8 JA-EPKG 4 8:53h
Kigali International (KGL)
Osaka - Kansai International (KIX) 11527km
08:50 21:34 SE 968 B787-8 JA-NKDM 36 12:44h
Kikai (KKX)
Fukuoka (FUK) 588km
04:15 05:19 SE 4138 ATR42-600 JA-GTDW X 1:04h
10:35 11:39 SE 4140 ATR42-600 JA-GTDW X 1:04h
Naha (OKA) 327km
01:50 02:25 SE 4142 ATR42-600 JA-CHAU X 0:35h
07:50 08:25 SE 4144 ATR42-600 JA-CHAU Xe6 0:35h
13:50 14:25 SE 4146 ATR42-600 JA-CHAU X 0:35h
16:30 17:05 SE 4148 ATR42-600 JA-SYGA X 0:35h
19:50 20:25 SE 4150 ATR42-600 JA-CHAU X 0:35h
Kinmen (KNH)
Fukuoka (FUK) 1555km
00:05 01:58 SE 7266 A220-100 JA-RAWZ X 1:53h
11:20 13:13 SE 7264 A220-100 JA-TWTF X 1:53h
Naha (OKA) 955km
06:15 07:24 SE 7268 A320neo JA-EKRQ Xe1 1:09h
16:00 17:09 SE 7270 A320neo JA-DRUS Xe3 1:09h
22:45 23:54 SE 7272 A320neo JA-GDNF Xe5 1:09h
Osaka - Kansai International (KIX) 1975km
19:05 21:28 SE 7262 A320neo JA-XFJH X 2:23h
Tokyo - Haneda (HND) 2400km
17:25 20:19 SE 7260 A320neo JA-AONX Xe2 2:54h
Kitaakita - Odate-Noshiro (ONJ)
Osaka - Kansai International (KIX) 785km
09:50 10:47 SE 1718 A220-300 JA-OFHN X 0:57h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 308km
02:10 02:32 SE 1720 A220-300 JA-RWCR X 0:22h
14:10 14:32 SE 1722 A220-300 JA-SBXK X 0:22h
19:45 20:07 SE 1724 A220-300 JA-SBXK X 0:22h
Tokyo - Haneda (HND) 519km
04:50 05:28 SE 1710 A220-100 JA-BIPI X 0:38h
10:10 10:48 SE 1712 A220-100 JA-BIPI X 0:38h
15:55 16:33 SE 1714 A220-100 JA-BIPI X 0:38h
21:15 21:53 SE 1716 A220-100 JA-BIPI X 0:38h
Kobe (UKB)
Fukuoka (FUK) 455km
03:30 04:03 SE 1322 A320neo JA-EHPB X 0:33h
05:30 06:03 SE 1324 A320neo JA-FCPJ X 0:33h
09:30 10:03 SE 1326 A320neo JA-EHPB X 0:33h
11:30 12:03 SE 1328 A320neo JA-FCPJ X 0:33h
15:30 16:03 SE 1330 A320neo JA-EHPB X 0:33h
17:30 18:03 SE 1332 A320neo JA-FCPJ X 0:33h
21:30 22:03 SE 1334 A320neo JA-EHPB X 0:33h
23:30 00:03 SE 1336 A320neo JA-FCPJ X 0:33h
Naha (OKA) 1187km
01:55 03:21 SE 1338 A320neo JA-PGXL X 1:26h
03:55 05:21 SE 1340 A320neo JA-OIMN X 1:26h
07:10 08:36 SE 1342 A320neo JA-OSCE X 1:26h
10:25 11:51 SE 1344 A320neo JA-PGXL X 1:26h
14:05 15:31 SE 1346 A320neo JA-PCLS X 1:26h
16:50 18:16 SE 1348 A320neo JA-PDZE X 1:26h
20:50 22:16 SE 1350 A320neo JA-PDZE X 1:26h
23:35 01:01 SE 1352 A320neo JA-OMBJ X 1:26h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1066km
00:30 01:47 SE 1306 A320neo JA-LFUI X 1:17h
04:15 05:32 SE 1308 A320neo JA-LFUI Xe7 1:17h
06:55 08:12 SE 1310 A320neo JA-MFDZ Xe2 1:17h
09:30 10:47 SE 1312 A220-300 JA-RLLZ X 1:17h
13:15 14:32 SE 1314 A220-300 JA-RLLZ X 1:17h
16:05 17:22 SE 1316 A220-300 JA-RWCR Xe7 1:17h
18:55 20:12 SE 1318 A320neo JA-MFDZ X 1:17h
21:20 22:37 SE 1320 A220-300 JA-RLLZ Xe5 1:17h
Tokyo - Haneda (HND) 427km
00:25 00:56 SE 1286 A320neo JA-EOJH X 0:31h
02:00 02:31 SE 1288 A320neo JA-DHVR X 0:31h
03:15 03:46 SE 1290 A320neo JA-EUAS X 0:31h
05:40 06:11 SE 1292 A320neo JA-EPGN X 0:31h
09:35 10:06 SE 1294 A320neo JA-EOJH X 0:31h
11:00 11:31 SE 1296 A320neo JA-CBWI X 0:31h
13:15 13:46 SE 1298 A320neo JA-CBWI X 0:31h
15:30 16:01 SE 1300 A320neo JA-EPGN X 0:31h
18:05 18:36 SE 1302 A320neo JA-CYYQ X 0:31h
22:20 22:51 SE 1304 A320neo JA-CYYQ X 0:31h
Kochi (KCZ)
Fukuoka (FUK) 299km
03:55 04:17 SE 2476 A220-300 JA-SSPB X 0:22h
09:40 10:02 SE 2478 A220-300 JA-SSPB X 0:22h
13:25 13:47 SE 2480 A220-100 JA-QCZG Xe4 0:22h
15:25 15:47 SE 2482 A220-300 JA-SSPB X 0:22h
19:10 19:32 SE 2484 A220-100 JA-QYWI X 0:22h
21:40 22:02 SE 2486 A220-300 JA-UVSI X 0:22h
Naha (OKA) 1003km
05:30 06:43 SE 2488 A220-300 JA-QEBO Xe4 1:13h
16:15 17:28 SE 2490 A220-300 JA-LOQU X 1:13h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1243km
10:45 12:15 SE 2472 A320neo JA-MFDZ X 1:30h
22:00 23:30 SE 2474 A320neo JA-JRHD X 1:30h
Tokyo - Haneda (HND) 603km
01:35 02:18 SE 2452 B767-300 JA-JQWD X 0:43h
02:55 03:39 SE 2454 A320neo JA-CVYR X 0:44h
05:35 06:19 SE 2456 A320neo JA-CODC X 0:44h
07:35 08:18 SE 2458 B767-300 JA-MCOD X 0:43h
11:55 12:39 SE 2460 A320neo JA-CYYQ X 0:44h
13:35 14:18 SE 2462 B767-300 JA-JQWD X 0:43h
14:50 15:34 SE 2464 A320neo JA-DGGO X 0:44h
17:10 17:54 SE 2466 A320neo JA-DSNB X 0:44h
19:35 20:18 SE 2468 B767-300 JA-MCOD X 0:43h
23:05 23:49 SE 2470 A320neo JA-DSNB X 0:44h
Kokura Shin-Kitakyūshū (KKJ)
Naha (OKA) 912km
04:10 05:16 SE 3652 A320neo JA-PDZE X 1:06h
12:35 13:41 SE 3654 A320neo JA-PIIC X 1:06h
17:40 18:46 SE 3656 A320neo JA-PCLS Xe1 1:06h
Osaka - Kansai International (KIX) 393km
02:35 03:03 SE 3634 A320neo JA-IUOH X 0:28h
06:40 07:08 SE 3636 A320neo JA-IKYI Xe6 0:28h
10:00 10:28 SE 3638 A320neo JA-IUOH X 0:28h
14:25 14:53 SE 3640 A220-300 JA-RKZG Xe7 0:28h
18:15 18:43 SE 3642 A220-300 JA-OFHN X 0:28h
22:25 22:53 SE 3644 A320neo JA-IUOH X 0:28h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1360km
01:20 02:58 SE 3646 A220-300 JA-RLLZ X 1:38h
08:10 09:49 SE 3648 A320neo JA-LAOC X 1:39h
17:15 18:53 SE 3650 A220-300 JA-RLLZ X 1:38h
Tokyo - Haneda (HND) 822km
00:25 01:25 SE 3606 A320neo JA-ACID Xe2 1:00h
01:35 02:35 SE 3608 A320neo JA-CJXB Xe7 1:00h
02:25 03:25 SE 3610 A320neo JA-AXWE Xe5 1:00h
04:30 05:30 SE 3612 A320neo JA-AGOO Xe3 1:00h
06:25 07:25 SE 3614 A320neo JA-ACID X 1:00h
08:25 09:25 SE 3616 A320neo JA-AXWE X 1:00h
09:45 10:45 SE 3618 A320neo JA-CJXB X 1:00h
10:30 11:30 SE 3620 A320neo JA-AGOO X 1:00h
12:25 13:25 SE 3622 A320neo JA-ACID X 1:00h
14:25 15:25 SE 3624 A320neo JA-AXWE X 1:00h
16:30 17:30 SE 3626 A320neo JA-AGOO X 1:00h
18:25 19:25 SE 3628 A320neo JA-ACID X 1:00h
20:25 21:25 SE 3630 A320neo JA-AXWE X 1:00h
22:30 23:30 SE 3632 A320neo JA-AGOO X 1:00h
Kolkata - Netaji Subhash Chandra Bose International (CCU)
Fukuoka (FUK) 4268km
05:00 10:09 SE 7892 A320neo JA-GRED Xe5 5:09h
14:30 19:13 SE 7890 B787-9 JA-IJUP 246 4:43h
14:30 19:13 SE 7890 B787-9 JA-MZPL 357 4:43h
Naha (OKA) 3978km
10:35 15:23 SE 7894 A320neo JA-GHYH X 4:48h
22:35 03:23 SE 7896 A320neo JA-FNQJ X 4:48h
Osaka - Kansai International (KIX) 4716km
05:20 11:02 SE 7886 A320neo JA-YKUJ X 5:42h
17:05 22:47 SE 7884 A320neo JA-YKWR X 5:42h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 5362km
07:40 14:09 SE 7888 A320neo JA-RBWK X 6:29h
Tokyo - Haneda (HND) 5135km
05:20 11:32 SE 7882 A320neo JA-THWY X 6:12h
17:25 23:37 SE 7880 A320neo JA-TILF X 6:12h
Komatsu (KMQ)
Fukuoka (FUK) 627km
03:35 04:20 SE 1910 A220-300 JA-UVSI X 0:45h
09:55 10:40 SE 1912 A220-300 JA-UVSI X 0:45h
15:35 16:20 SE 1914 A220-100 JA-QCZG Xe4 0:45h
20:30 21:15 SE 1916 A220-100 JA-QCZG X 0:45h
Naha (OKA) 1407km
01:30 03:12 SE 1918 A220-300 JA-QEBO X 1:42h
06:10 07:52 SE 1920 A320neo JA-PGXL X 1:42h
13:00 14:42 SE 1922 A220-300 JA-QEBO X 1:42h
Osaka - Kansai International (KIX) 243km
03:55 04:13 SE 1892 A320neo JA-HQFX X 0:18h
07:45 08:03 SE 1894 A320neo JA-IJAV X 0:18h
11:50 12:08 SE 1896 A320neo JA-IJAV X 0:18h
15:35 15:53 SE 1898 A320neo JA-IJAV X 0:18h
19:25 19:43 SE 1900 A320neo JA-HQFX X 0:18h
21:45 22:03 SE 1902 A320neo JA-IHKM X 0:18h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 842km
04:55 05:56 SE 1904 A321neo JA-AIJP Xe6 1:01h
07:35 08:36 SE 1906 A320neo JA-LFUI X 1:01h
17:15 18:16 SE 1908 A321neo JA-OOQY Xe1 1:01h
Tokyo - Haneda (HND) 318km
02:20 02:43 SE 1872 A320neo JA-DGGO X 0:23h
04:35 04:57 SE 1874 B767-300 JA-WCWR X 0:22h
06:15 06:38 SE 1876 A320neo JA-DHVR X 0:23h
07:45 08:08 SE 1878 A321neo JA-KFZT X 0:23h
10:05 10:28 SE 1880 A320neo JA-DHVR X 0:23h
12:50 13:12 SE 1882 B767-300 JA-WAVR X 0:22h
15:05 15:28 SE 1884 A320neo JA-DHVR X 0:23h
18:05 18:27 SE 1886 B767-300 JA-WCWR X 0:22h
19:45 20:08 SE 1888 A321neo JA-KFZT X 0:23h
23:20 23:42 SE 1890 B767-300 JA-WAVR X 0:22h
Kopenhagen - Kastrup (CPH)
Osaka - Kansai International (KIX) 8632km
07:15 16:47 SE 802 B787-8 JA-FOPV 6 9:32h
07:15 16:47 SE 802 B787-8 JA-GEMM 7 9:32h
07:15 16:47 SE 802 B787-8 JA-LFMM 1 9:32h
07:15 16:47 SE 802 B787-8 JA-MDJL 2 9:32h
07:15 16:47 SE 802 B787-8 JA-MIMH 3 9:32h
07:15 16:47 SE 802 B787-8 JA-OUAP 4 9:32h
07:15 16:47 SE 802 B787-8 JA-PGHY 5 9:32h
Tokyo - Haneda (HND) 8718km
19:45 05:23 SE 800 B787-10 JA-BOON 7 9:38h
19:45 05:23 SE 800 B787-10 JA-DUTY 1 9:38h
19:45 05:23 SE 800 B787-10 JA-FHUQ 2 9:38h
19:45 05:23 SE 800 B787-10 JA-GXEL 3 9:38h
19:45 05:23 SE 800 B787-10 JA-IEGJ 4 9:38h
19:45 05:23 SE 800 B787-10 JA-JENK 5 9:38h
19:45 05:23 SE 800 B787-10 JA-JPHE 6 9:38h
Korla (KRL)
Osaka - Kansai International (KIX) 4321km
23:25 04:38 SE 6534 A320neo JA-ZSYD Xe5 5:13h
Kosrae (KSA)
Tokyo - Haneda (HND) 4116km
02:40 07:38 SE 208 A220-100 JA-VDQE 357 4:58h
02:40 07:38 SE 208 A220-100 JA-VVJJ 1246 4:58h
Kota Kinabalu International (BKI)
Naha (OKA) 2570km
12:20 15:26 SE 7628 A320neo JA-APOZ X 3:06h
Krabi (KBV)
Naha (OKA) 3638km
18:40 23:04 SE 7572 A320neo JA-MQGW X 4:24h
Krasnoyarsk - Yemelyanovo International (KJA)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 3761km
15:50 20:23 SE 7962 A320neo JA-RYSJ X 4:33h
Kuala Lumpur International (KUL)
Fukuoka (FUK) 4551km
01:35 07:05 SE 7612 A321neo JA-GRTZ 1246 5:30h
01:35 07:05 SE 7612 A321neo JA-HDGX 357 5:30h
12:25 17:55 SE 7610 A321neo JA-HOPY X 5:30h
Naha (OKA) 3807km
05:10 09:46 SE 7616 A320neo JA-MQGW X 4:36h
17:10 21:46 SE 7614 A320neo JA-LEHQ X 4:36h
Osaka - Kansai International (KIX) 4949km
05:12 10:40 SE 7606 B787-9 JA-WSOD 37 5:28h
05:12 10:40 SE 7606 B787-9 JA-XDDN 25 5:28h
05:12 10:40 SE 7606 B787-9 JA-XIJC 146 5:28h
14:42 20:10 SE 7604 B787-10 JA-QFHL 367 5:28h
14:42 20:10 SE 7604 B787-10 JA-QKZQ 14 5:28h
14:42 20:10 SE 7604 B787-10 JA-UAQN 25 5:28h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 5960km
02:10 08:45 SE 7608 B787-9 JA-JWFT 247 6:35h
02:10 08:45 SE 7608 B787-9 JA-KPSE 1356 6:35h
Tokyo - Haneda (HND) 5357km
01:50 07:45 SE 7598 B787-9 JA-QXBW 246 5:55h
01:50 07:45 SE 7598 B787-9 JA-SXWO 357 5:55h
06:15 12:33 SE 7602 B767-300 JA-IXXB 246 6:18h
06:15 12:33 SE 7602 B767-300 JA-REHY 357 6:18h
13:05 19:00 SE 7596 B787-9 JA-ASAN 36 5:55h
13:05 19:00 SE 7596 B787-9 JA-IPMY 47 5:55h
13:05 19:00 SE 7596 B787-9 JA-IUWQ 125 5:55h
21:25 03:43 SE 7600 B767-300 JA-IXXB 246 6:18h
21:25 03:43 SE 7600 B767-300 JA-REHY 1357 6:18h
Kualanamu International (KNO)
Naha (OKA) 3964km
09:00 13:47 SE 7748 A320neo JA-PXSS X 4:47h
Tokyo - Haneda (HND) 5500km
22:00 04:39 SE 7746 A320neo JA-WJNP X 6:39h
Kuching International (KCH)
Fukuoka (FUK) 4143km
00:15 05:15 SE 7622 A321neo JA-HOPY Xe7 5:00h
Naha (OKA) 3316km
05:00 09:00 SE 7624 A320neo JA-XCQI X 4:00h
Kumamoto (KMJ)
Naha (OKA) 802km
02:30 03:28 SE 3596 A321neo JA-QHOH X 0:58h
09:20 10:18 SE 3598 A320neo JA-PDKN X 0:58h
13:20 14:18 SE 3600 A320neo JA-PDZE Xe3 0:58h
15:45 16:43 SE 3602 A321neo JA-RVFH X 0:58h
22:25 23:23 SE 3604 A320neo JA-PGXL Xe3 0:58h
Osaka - Kansai International (KIX) 444km
01:50 02:22 SE 3566 A320neo JA-IHKM X 0:32h
04:05 04:37 SE 3568 A321neo JA-JMVM X 0:32h
05:40 06:12 SE 3570 A320neo JA-HNON Xe7 0:32h
07:35 08:07 SE 3572 A320neo JA-IFOQ X 0:32h
09:35 10:07 SE 3574 A320neo JA-GVDO X 0:32h
11:10 11:42 SE 3576 A320neo JA-IHKM X 0:32h
13:30 14:02 SE 3578 A320neo JA-IHKM X 0:32h
15:50 16:22 SE 3580 A320neo JA-IHKM X 0:32h
17:30 18:02 SE 3582 A320neo JA-HNON X 0:32h
19:40 20:12 SE 3584 A321neo JA-JXNI X 0:32h
21:35 22:07 SE 3586 A320neo JA-GVDO X 0:32h
23:45 00:17 SE 3588 A320neo JA-IFOQ X 0:32h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1458km
01:20 03:06 SE 3590 A220-300 JA-RKZU X 1:46h
09:00 10:46 SE 3592 A220-300 JA-RKZU X 1:46h
16:30 18:16 SE 3594 A320neo JA-LAOC X 1:46h
Tokyo - Haneda (HND) 875km
02:55 03:57 SE 3532 B767-300 JA-WAVR Xe5 1:02h
04:10 05:13 SE 3534 A320neo JA-DSNB Xe4 1:03h
05:55 06:57 SE 3536 B767-300 JA-XLFB Xe2 1:02h
06:50 07:53 SE 3538 A320neo JA-EOJH Xe7 1:03h
08:10 09:12 SE 3540 B767-300 JA-WCWR Xe7 1:02h
08:35 09:38 SE 3542 A320neo JA-EUAS X 1:03h
10:10 11:12 SE 3544 B767-300 JA-XLFB X 1:02h
10:55 11:58 SE 3546 A320neo JA-DSNB X 1:03h
12:25 13:28 SE 3548 A320neo JA-EOJH X 1:03h
14:25 15:27 SE 3550 B767-300 JA-XLFB X 1:02h
15:15 16:18 SE 3552 A320neo JA-EUAS X 1:03h
16:25 17:27 SE 3554 B767-300 JA-WAVR X 1:02h
18:40 19:42 SE 3556 B767-300 JA-XLFB X 1:02h
20:10 21:13 SE 3558 A320neo JA-DSNB X 1:03h
21:40 22:42 SE 3560 B767-300 JA-WCWR X 1:02h
22:55 23:57 SE 3562 B767-300 JA-XLFB X 1:02h
23:15 00:18 SE 3564 A320neo JA-DHVR X 1:03h
Kumejima (UEO)
Fukuoka (FUK) 881km
02:15 03:19 SE 4210 A220-100 JA-QYWI Xe1 1:04h
09:55 11:39 SE 4212 ATR72-600 JA-MVUT X 1:44h
14:15 15:19 SE 4214 A220-100 JA-RFVO Xe3 1:04h
20:40 22:15 SE 4216 ATR42-600 JA-EYTR X 1:35h
Osaka - Kansai International (KIX) 1214km
04:45 06:13 SE 4206 A220-300 JA-PYYY X 1:28h
16:45 18:13 SE 4208 A220-300 JA-KWQX X 1:28h
Tokyo - Haneda (HND) 1610km
09:00 10:57 SE 4202 A220-100 JA-DMGA X 1:57h
21:50 23:47 SE 4204 A220-100 JA-CDVL X 1:57h
Kunming - Changshui (KMG)
Fukuoka (FUK) 2822km
01:56 05:21 SE 6240 A320neo JA-NYXE X 3:25h
07:26 10:51 SE 6242 A320neo JA-OBAC X 3:25h
10:36 14:01 SE 6234 A320neo JA-NMRP X 3:25h
13:56 17:21 SE 6238 A320neo JA-NYXE X 3:25h
19:26 22:51 SE 6244 A320neo JA-OBAC X 3:25h
22:31 01:56 SE 6236 A320neo JA-NMRP X 3:25h
Naha (OKA) 2480km
01:20 04:20 SE 6256 A320neo JA-GHYH X 3:00h
05:20 08:20 SE 6246 A320neo JA-CGRY X 3:00h
09:20 12:20 SE 6248 A320neo JA-EXXQ X 3:00h
13:20 16:20 SE 6250 A320neo JA-FNQJ X 3:00h
17:20 20:20 SE 6252 A320neo JA-EXLS X 3:00h
21:20 00:20 SE 6254 A320neo JA-FFHD X 3:00h
Osaka - Kansai International (KIX) 3274km
01:00 04:37 SE 6228 B787-9 JA-PJTE 357 3:37h
01:00 04:37 SE 6228 B787-9 JA-QAQU 1246 3:37h
06:46 10:23 SE 6222 B787-9 JA-OQVP 357 3:37h
06:46 10:23 SE 6222 B787-9 JA-PHYN 1246 3:37h
12:50 16:27 SE 6224 B787-9 JA-SQGT 136 3:37h
12:50 16:27 SE 6224 B787-9 JA-UBZA 2457 3:37h
17:00 20:37 SE 6226 B787-9 JA-WBHS 357 3:37h
17:00 20:37 SE 6226 B787-9 JA-YVXK 1246 3:37h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 4036km
06:10 10:38 SE 6230 B787-8 JA-WNKA 246 4:28h
06:10 10:38 SE 6230 B787-8 JA-XKRW 357 4:28h
19:10 23:38 SE 6232 B787-8 JA-XPYD 246 4:28h
19:10 23:38 SE 6232 B787-8 JA-XYDF 357 4:28h
Tokyo - Haneda (HND) 3702km
04:30 08:51 SE 6220 B767-300 JA-ECYB X 4:21h
10:45 14:50 SE 6214 B787-8 JA-GWUX 2 4:05h
10:45 14:50 SE 6214 B787-8 JA-HLZI 3 4:05h
10:45 14:50 SE 6214 B787-8 JA-HVQV 4 4:05h
10:45 14:50 SE 6214 B787-8 JA-KKST 5 4:05h
10:45 14:50 SE 6214 B787-8 JA-MQGJ 6 4:05h
10:45 14:50 SE 6214 B787-8 JA-PNTY 7 4:05h
10:45 14:50 SE 6214 B787-8 JA-TIOP 1 4:05h
16:05 20:26 SE 6216 B767-300 JA-DSKW X 4:21h
23:40 04:01 SE 6218 B767-300 JA-EGOU X 4:21h
Kupang - El Tari International (KOE)
Naha (OKA) 4071km
00:20 05:15 SE 7744 A220-100 JA-OIHT X 4:55h
Kushiro (KUH)
Osaka - Kansai International (KIX) 1233km
06:50 08:19 SE 2944 A320neo JA-FUGN Xe1 1:29h
18:50 20:19 SE 2946 A320neo JA-FUGN X 1:29h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 206km
01:30 01:54 SE 2948 ATR72-600 JA-XWQW X 0:24h
04:15 04:39 SE 2950 ATR72-600 JA-VVHO X 0:24h
07:35 07:59 SE 2952 ATR72-600 JA-XWQW X 0:24h
10:20 10:44 SE 2954 ATR72-600 JA-NDDN X 0:24h
13:40 14:04 SE 2956 ATR72-600 JA-NDDN X 0:24h
16:20 16:35 SE 2958 A320neo JA-LFUI X 0:15h
19:10 19:34 SE 2960 ATR72-600 JA-XWQW X 0:24h
21:45 22:00 SE 2962 A320neo JA-LFUI X 0:15h
Tokyo - Haneda (HND) 916km
00:35 01:41 SE 2932 A321neo JA-AMCB Xe6 1:06h
05:45 06:46 SE 2934 B777-200 JA-JNHR Xe7 1:01h
09:30 10:35 SE 2936 B767-300 JA-JQWD X 1:05h
13:40 14:46 SE 2938 A321neo JA-AMCB X 1:06h
17:15 18:21 SE 2940 A321neo JA-AMCB X 1:06h
21:30 22:35 SE 2942 B767-300 JA-JQWD X 1:05h
Lagos - Murtala Muhammed International (LOS)
Osaka - Kansai International (KIX) 13232km
06:38 21:15 SE 974 B787-9 JA-WSOD 26 14:37h
06:38 21:15 SE 974 B787-9 JA-XDDN 14 14:37h
06:38 21:15 SE 974 B787-9 JA-XIJC 37 14:37h
Lahore - Allama Iqbal International (LHE)
Osaka - Kansai International (KIX) 5604km
16:05 22:51 SE 7922 A321neo JA-REGE 246 6:46h
16:05 22:51 SE 7922 A321neo JA-TNXN 357 6:46h
Langkawi International (LGK)
Naha (OKA) 3697km
22:25 02:53 SE 7620 A320neo JA-PXSS X 4:28h
Lanzhou - Zhongchuan International (LHW)
Osaka - Kansai International (KIX) 2864km
08:30 11:58 SE 6496 A320neo JA-HBTQ Xe3 3:28h
20:45 00:13 SE 6498 A320neo JA-ISVB X 3:28h
Tokyo - Haneda (HND) 3238km
10:00 13:55 SE 6492 A320neo JA-WJNP Xe3 3:55h
22:00 01:55 SE 6494 A320neo JA-XKVN Xe7 3:55h
Laoag (LAO)
Naha (OKA) 1155km
22:00 00:16 SE 7376 ATR72-600 JA-QHBI X 2:16h
Las Vegas - McCarran International (LAS)
Tokyo - Haneda (HND) 8920km
18:15 04:12 SE 578 B777-200ER JA-YTLU 14 9:57h
18:15 04:12 SE 578 B777-200ER JA-ZIGX 25 9:57h
18:15 04:12 SE 578 B777-200ER JA-ZTJQ 36 9:57h
Lhasa - Gonggar (LXA)
Fukuoka (FUK) 3763km
05:25 09:58 SE 6516 A320neo JA-OGAF X 4:33h
Naha (OKA) 3621km
14:25 18:47 SE 6518 A320neo JA-POYW X 4:22h
Osaka - Kansai International (KIX) 4198km
06:40 11:44 SE 6510 A320neo JA-ZCXU X 5:04h
18:40 23:44 SE 6512 A320neo JA-ZBYN X 5:04h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 4734km
05:40 11:23 SE 6514 A320neo JA-SKLR X 5:43h
Tokyo - Haneda (HND) 4598km
07:15 12:48 SE 6506 A320neo JA-SZOC X 5:33h
19:05 00:38 SE 6508 A320neo JA-QYKU X 5:33h
Lihue (LIH)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 5874km
13:20 20:25 SE 502 A220-300 JA-LDNN X 7:05h
23:20 06:25 SE 504 A220-300 JA-NQET X 7:05h
Lijiang (LJG)
Fukuoka (FUK) 2996km
06:25 10:02 SE 6262 A320neo JA-OWRS X 3:37h
Osaka - Kansai International (KIX) 3446km
01:20 05:30 SE 6260 A320neo JA-HINF Xe5 4:10h
Tokyo - Haneda (HND) 3867km
18:30 23:10 SE 6258 A321neo JA-ZSLW 1357 4:40h
18:30 23:10 SE 6258 A321neo JA-ZWFC 246 4:40h
Lombok International (LOP)
Naha (OKA) 4081km
00:50 05:46 SE 7742 A320neo JA-POYW X 4:56h
Osaka - Kansai International (KIX) 5207km
18:55 01:12 SE 7740 A320neo JA-ZMGH X 6:17h
Tokyo - Haneda (HND) 5515km
09:55 16:35 SE 7738 A320neo JA-XKVN X 6:40h
London - Heathrow (LHR)
Fukuoka (FUK) 9425km
08:30 18:55 SE 720 B787-9 JA-XBZS Xe5 10:25h
Osaka - Kansai International (KIX) 9543km
10:05 20:44 SE 716 B777-300ER JA-ELUK 2 10:39h
10:05 20:44 SE 716 B777-300ER JA-ENPO 3 10:39h
10:05 20:44 SE 716 B777-300ER JA-ETAQ 4 10:39h
10:05 20:44 SE 716 B777-300ER JA-GIHA 5 10:39h
10:05 20:44 SE 716 B777-300ER JA-GQDZ 6 10:39h
10:05 20:44 SE 716 B777-300ER JA-IRAW 7 10:39h
10:05 20:44 SE 716 B777-300ER JA-JKSQ 1 10:39h
17:50 04:17 SE 712 B747-400 JA-EKQE Xe2 10:27h
17:50 04:17 SE 712 B747-400 JA-EZAC 2 10:27h
23:55 10:34 SE 714 B777-300ER JA-AOBG 1 10:39h
23:55 10:34 SE 714 B777-300ER JA-AOXY 2 10:39h
23:55 10:34 SE 714 B777-300ER JA-AQKG 3 10:39h
23:55 10:34 SE 714 B777-300ER JA-ATJW 4 10:39h
23:55 10:34 SE 714 B777-300ER JA-BEHB 5 10:39h
23:55 10:34 SE 714 B777-300ER JA-BQGC 6 10:39h
23:55 10:34 SE 714 B777-300ER JA-DEEP 7 10:39h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 8927km
18:15 04:07 SE 718 B787-9 JA-ELJC 257 9:52h
18:15 04:07 SE 718 B787-9 JA-EPSN 146 9:52h
Tokyo - Haneda (HND) 9602km
01:20 12:03 SE 706 B777-300ER JA-GEAD Xe2 10:43h
07:30 18:13 SE 708 B777-300ER JA-KFWG Xe2 10:43h
07:30 18:13 SE 708 B777-300ER JA-SUKL 2 10:43h
10:30 21:01 SE 710 B747-400 JA-UOAG Xe6 10:31h
14:15 00:58 SE 702 B777-300ER JA-AAYD Xe7 10:43h
20:20 06:51 SE 704 B747-400 JA-JLDM Xe2 10:31h
Longyearbyen - Svalbard (LYR)
Osaka - Kansai International (KIX) 6898km
01:15 09:21 SE 824 B767-300 JA-FHMI X 8:06h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 6100km
15:20 22:42 SE 826 A321neo JA-LMOF 357 7:22h
15:20 22:42 SE 826 A321neo JA-OWPY 1246 7:22h
Tokyo - Haneda (HND) 6856km
01:00 09:03 SE 822 B767-300 JA-AWPZ 357 8:03h
01:00 09:03 SE 822 B767-300 JA-WGLR 1246 8:03h
Los Angeles International (LAX)
Osaka - Kansai International (KIX) 9232km
00:55 11:13 SE 566 B777-300ER JA-VWXH Xe4 10:18h
11:30 21:48 SE 568 B777-300ER JA-MSCE 6 10:18h
11:30 21:48 SE 568 B777-300ER JA-NEIO 7 10:18h
11:30 21:48 SE 568 B777-300ER JA-OEXK 1 10:18h
11:30 21:48 SE 568 B777-300ER JA-OIGM 2 10:18h
11:30 21:48 SE 568 B777-300ER JA-SBJY 3 10:18h
11:30 21:48 SE 568 B777-300ER JA-VAKJ 4 10:18h
11:30 21:48 SE 568 B777-300ER JA-VPZZ 5 10:18h
17:55 04:13 SE 564 B777-300ER JA-MSCE 3 10:18h
17:55 04:13 SE 564 B777-300ER JA-NEIO 4 10:18h
17:55 04:13 SE 564 B777-300ER JA-OEXK 5 10:18h
17:55 04:13 SE 564 B777-300ER JA-OIGM 6 10:18h
17:55 04:13 SE 564 B777-300ER JA-SBJY 7 10:18h
17:55 04:13 SE 564 B777-300ER JA-VAKJ 1 10:18h
17:55 04:13 SE 564 B777-300ER JA-VPZZ 2 10:18h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 8245km
06:30 15:37 SE 570 B787-10 JA-VWXR 357 9:07h
06:30 15:37 SE 570 B787-10 JA-YHSI 1246 9:07h
Tokyo - Haneda (HND) 8823km
05:00 14:51 SE 560 B777-300ER JA-CGPI 2 9:51h
05:00 14:51 SE 560 B777-300ER JA-CGVI 3 9:51h
05:00 14:51 SE 560 B777-300ER JA-CZOV 4 9:51h
05:00 14:51 SE 560 B777-300ER JA-DVMD 6 9:51h
05:00 14:51 SE 560 B777-300ER JA-ECPW 7 9:51h
05:00 14:51 SE 560 B777-300ER JA-FBEG 1 9:51h
05:00 14:51 SE 560 B777-300ER JA-SUKL 5 9:51h
09:05 18:45 SE 562 B747-400 JA-FBOL 135 9:40h
09:05 18:45 SE 562 B747-400 JA-FFIJ 246 9:40h
12:15 21:55 SE 556 B747-400 JA-VLVA 247 9:40h
12:15 21:55 SE 556 B747-400 JA-XDSX 136 9:40h
19:10 05:01 SE 554 B777-300ER JA-CIRZ 357 9:51h
19:10 05:01 SE 554 B777-300ER JA-EPBK 146 9:51h
23:50 09:41 SE 558 B777-300ER JA-YNDM 135 9:51h
23:50 09:41 SE 558 B777-300ER JA-ZUSH 246 9:51h
Lucknow - Chaudhary Charan Singh (LKO)
Fukuoka (FUK) 4785km
15:30 21:17 SE 7870 A320neo JA-HNLV X 5:47h
Luxembourg (LUX)
Osaka - Kansai International (KIX) 9417km
11:05 21:29 SE 848 B787-8 JA-EJJP 3 10:24h
11:05 21:29 SE 848 B787-8 JA-EPKE 5 10:24h
11:05 21:29 SE 848 B787-8 JA-EPKG 7 10:24h
Macau International (MFM)
Fukuoka (FUK) 2086km
00:10 02:41 SE 5728 A320neo JA-PWYF X 2:31h
09:10 11:41 SE 5724 A320neo JA-QGZH X 2:31h
15:10 17:41 SE 5726 A320neo JA-PTHN X 2:31h
Naha (OKA) 1496km
03:10 04:58 SE 5732 A320neo JA-AMRO X 1:48h
11:55 13:43 SE 5730 A320neo JA-AMGM X 1:48h
17:00 18:48 SE 5734 A320neo JA-DHLQ X 1:48h
22:15 00:03 SE 5736 A320neo JA-DMWO X 1:48h
Osaka - Kansai International (KIX) 2516km
06:10 09:12 SE 5712 A321neo JA-IAMV X 3:02h
11:50 14:52 SE 5714 A321neo JA-NUYO Xe1 3:02h
17:35 20:37 SE 5716 A321neo JA-IAMV X 3:02h
23:50 02:52 SE 5718 A321neo JA-PVXA Xe2 3:02h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 3468km
10:02 14:13 SE 5722 A320neo JA-SBLD X 4:11h
19:35 23:46 SE 5720 A320neo JA-RBWK Xe3 4:11h
Tokyo - Haneda (HND) 2943km
00:20 03:53 SE 5710 A321neo JA-OKAZ X 3:33h
04:30 08:03 SE 5704 A321neo JA-IRHK X 3:33h
09:50 13:23 SE 5706 A321neo JA-JCYG X 3:33h
16:05 19:38 SE 5708 A321neo JA-NZZB X 3:33h
Mackay (MKY)
Naha (OKA) 5763km
22:10 05:07 SE 136 A220-300 JA-NJKZ 1357 6:57h
Mactan - Cebu International (CEB)
Fukuoka (FUK) 2674km
18:25 21:39 SE 7342 A321neo JA-KGQW Xe3 3:14h
Naha (OKA) 1810km
03:25 05:36 SE 7344 A320neo JA-HAOP Xe4 2:11h
17:25 19:36 SE 7346 A320neo JA-IBLU Xe7 2:11h
Osaka - Kansai International (KIX) 2919km
10:05 13:37 SE 7340 A321neo JA-VRCE 1357 3:32h
10:05 13:37 SE 7340 A321neo JA-ZFHZ 246 3:32h
19:35 23:07 SE 7338 A321neo JA-AVFU 246 3:32h
19:35 23:07 SE 7338 A321neo JA-BBFG 1357 3:32h
Tokyo - Haneda (HND) 3233km
07:50 11:44 SE 7330 A321neo JA-LPPU X 3:54h
10:35 14:29 SE 7332 A321neo JA-LRXK X 3:54h
19:50 23:44 SE 7334 A321neo JA-LRXK X 3:54h
22:35 02:29 SE 7336 A321neo JA-LPPU X 3:54h
Madrid - Barajas (MAD)
Osaka - Kansai International (KIX) 10690km
09:10 21:06 SE 832 B777-200ER JA-SLXQ 47 11:56h
09:10 21:06 SE 832 B777-200ER JA-SVSW 15 11:56h
09:10 21:06 SE 832 B777-200ER JA-UFZT 26 11:56h
Tokyo - Haneda (HND) 10779km
07:50 19:52 SE 830 B777-300ER JA-OPSN 47 12:02h
07:50 19:52 SE 830 B777-300ER JA-OQGY 25 12:02h
07:50 19:52 SE 830 B777-300ER JA-PGLH 36 12:02h
Magadan - SOKOL (GDX)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 2004km
19:00 21:25 SE 7982 A220-100 JA-HKKS X 2:25h
Magong (MZG)
Fukuoka (FUK) 1535km
14:55 16:46 SE 7252 A220-300 JA-KSJY Xe7 1:51h
Naha (OKA) 861km
01:20 02:22 SE 7258 A320neo JA-EPZO Xe5 1:02h
10:20 11:22 SE 7254 A320neo JA-DEMF X 1:02h
17:20 18:22 SE 7256 A320neo JA-CJZZ Xe2 1:02h
Osaka - Kansai International (KIX) 1938km
00:55 03:15 SE 7250 A320neo JA-XFJH X 2:20h
Tokyo - Haneda (HND) 2356km
03:05 05:56 SE 7248 A320neo JA-XWYF Xe4 2:51h
Malé International (MLE)
Fukuoka (FUK) 6724km
14:50 22:57 SE 7916 A321neo JA-JAUJ 1357 8:07h
14:50 22:57 SE 7916 A321neo JA-KEHW 246 8:07h
Osaka - Kansai International (KIX) 7176km
12:10 20:36 SE 7914 B767-300 JA-ORXQ 1246 8:26h
12:10 20:36 SE 7914 B767-300 JA-OZDB 357 8:26h
Manado - Sam Ratulangi International (MDC)
Naha (OKA) 2759km
14:50 18:10 SE 7760 A220-100 JA-NFVZ X 3:20h
Manchester (MAN)
Tokyo - Haneda (HND) 9486km
11:20 21:49 SE 722 B787-10 JA-DABY 5 10:29h
11:20 21:49 SE 722 B787-10 JA-KUMI 6 10:29h
11:20 21:49 SE 722 B787-10 JA-LDZZ 7 10:29h
11:20 21:49 SE 722 B787-10 JA-LLVH 1 10:29h
11:20 21:49 SE 722 B787-10 JA-MJAK 2 10:29h
11:20 21:49 SE 722 B787-10 JA-RVRL 3 10:29h
11:20 21:49 SE 722 B787-10 JA-SXWJ 4 10:29h
Mangshi (LUM)
Fukuoka (FUK) 3256km
11:45 15:41 SE 6264 A220-300 JA-GWBE X 3:56h
Manila - Ninoy Aquino International (MNL)
Fukuoka (FUK) 2327km
09:30 12:04 SE 7314 B787-8 JA-SIZC 25 2:34h
09:30 12:04 SE 7314 B787-8 JA-TBSJ 36 2:34h
09:30 12:04 SE 7314 B787-8 JA-VLEO 47 2:34h
13:40 16:29 SE 7316 A320neo JA-JIVN X 2:49h
23:40 02:29 SE 7318 A320neo JA-JWCN X 2:49h
Naha (OKA) 1473km
02:50 04:37 SE 8102 A320neo JA-APOZ X 1:47h
12:10 13:57 SE 7320 A320neo JA-CMAJ X 1:47h
16:50 18:37 SE 7324 A320neo JA-COVF X 1:47h
21:50 23:37 SE 7322 A320neo JA-CMAJ X 1:47h
Osaka - Kansai International (KIX) 2638km
04:00 07:11 SE 7308 A321neo JA-NUYO X 3:11h
07:50 11:01 SE 7302 A321neo JA-PVXA X 3:11h
16:00 19:11 SE 7304 A321neo JA-PVXA X 3:11h
19:50 23:01 SE 7306 A321neo JA-NUYO X 3:11h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 3716km
07:55 12:24 SE 7310 A321neo JA-RMTE X 4:29h
17:35 21:41 SE 7312 B787-9 JA-ADAB 1357 4:06h
17:35 21:41 SE 7312 B787-9 JA-CFZP 246 4:06h
Tokyo - Haneda (HND) 2999km
00:55 04:26 SE 7294 B767-300 JA-OAYW X 3:31h
03:15 06:52 SE 7298 A321neo JA-EQSH Xe1 3:37h
07:05 10:36 SE 7286 B767-300 JA-STXW X 3:31h
09:25 12:46 SE 7290 B777-300 JA-ZRDF Xe3 3:21h
14:10 17:47 SE 7296 A321neo JA-EBDQ X 3:37h
18:55 22:26 SE 7288 B767-300 JA-VQPI X 3:31h
20:55 00:16 SE 7292 B777-300 JA-ZSJC Xe7 3:21h
Manzhouli - Xijiao (NZH)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 2013km
10:10 12:36 SE 5918 A220-100 JA-HKKS X 2:26h
Marshall Islands International (MAJ)
Tokyo - Haneda (HND) 4513km
18:15 23:42 SE 188 A220-100 JA-YWHJ 246 5:27h
18:15 23:42 SE 188 A220-100 JA-ZHIV 1357 5:27h
Mashhad-Shahid Hashemi Nejad (MHD)
Osaka - Kansai International (KIX) 6682km
00:15 08:19 SE 926 A321neo JA-OBUJ 1246 8:04h
00:15 08:19 SE 926 A321neo JA-QGSY 357 8:04h
Matsumoto (MMJ)
Fukuoka (FUK) 740km
00:10 01:04 SE 2016 A220-100 JA-VCYM X 0:54h
11:15 12:09 SE 2018 A220-100 JA-RFVO X 0:54h
Osaka - Kansai International (KIX) 311km
01:55 02:29 SE 2004 ATR42-600 JA-JJBY X 0:34h
07:45 08:08 SE 2006 A220-300 JA-PYYY X 0:23h
14:20 14:54 SE 2008 ATR42-600 JA-JJBY X 0:34h
19:45 20:08 SE 2010 A220-300 JA-KWQX X 0:23h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 804km
08:40 09:38 SE 2012 A220-100 JA-OOMQ X 0:58h
21:35 22:33 SE 2014 A220-100 JA-OOMQ X 0:58h
Matsuyama (MYJ)
Fukuoka (FUK) 210km
01:15 01:30 SE 2548 A220-100 JA-ZYEK X 0:15h
03:50 04:05 SE 2550 A220-100 JA-VCYM X 0:15h
07:30 07:45 SE 2552 A220-100 JA-ZYEK X 0:15h
10:35 10:50 SE 2554 A220-100 JA-ZYEK X 0:15h
16:45 17:10 SE 2556 ATR72-600 JA-AWXG X 0:25h
20:10 20:35 SE 2558 ATR72-600 JA-AWXG X 0:25h
Naha (OKA) 979km
05:25 06:36 SE 2560 A320neo JA-POOH X 1:11h
12:30 13:41 SE 2562 A320neo JA-POOH X 1:11h
19:15 20:26 SE 2564 A320neo JA-POOH X 1:11h
22:40 23:51 SE 2566 A320neo JA-POOH X 1:11h
Osaka - Kansai International (KIX) 244km
02:10 02:28 SE 2520 A320neo JA-HQFX X 0:18h
04:00 04:18 SE 2522 A321neo JA-GSCJ X 0:18h
07:15 07:33 SE 2524 A321neo JA-HSTC X 0:18h
09:20 09:38 SE 2526 A220-100 JA-IGFZ Xe1 0:18h
11:00 11:18 SE 2528 A220-100 JA-IGFZ X 0:18h
13:15 13:33 SE 2530 A321neo JA-JMVM X 0:18h
14:20 14:38 SE 2532 A321neo JA-GVUV X 0:18h
15:55 16:13 SE 2534 A320neo JA-HQFX X 0:18h
17:40 17:58 SE 2536 A320neo JA-HQFX X 0:18h
19:15 19:33 SE 2538 A321neo JA-HSTC X 0:18h
21:40 21:58 SE 2540 A320neo JA-IFOQ X 0:18h
23:55 00:13 SE 2542 A220-100 JA-IQVA X 0:18h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1267km
02:55 04:27 SE 2544 A320neo JA-MFDZ X 1:32h
14:55 16:27 SE 2546 A320neo JA-MFDZ X 1:32h
Tokyo - Haneda (HND) 676km
01:05 01:54 SE 2492 A321neo JA-CRJE X 0:49h
03:25 04:13 SE 2494 B767-300 JA-EMAA X 0:48h
04:20 05:09 SE 2496 A321neo JA-BIBS X 0:49h
05:40 06:29 SE 2498 A321neo JA-CVCI X 0:49h
07:25 08:13 SE 2500 B767-300 JA-BENL X 0:48h
09:40 10:29 SE 2502 A321neo JA-XVCL X 0:49h
11:25 12:13 SE 2504 B767-300 JA-EMAA X 0:48h
13:05 13:54 SE 2506 A321neo JA-CRJE X 0:49h
15:25 16:13 SE 2508 B767-300 JA-BENL X 0:48h
16:20 17:09 SE 2510 A321neo JA-BIBS X 0:49h
17:40 18:29 SE 2512 A321neo JA-CVCI X 0:49h
19:25 20:13 SE 2514 B767-300 JA-EMAA X 0:48h
21:40 22:29 SE 2516 A321neo JA-XVCL X 0:49h
23:25 00:13 SE 2518 B767-300 JA-BENL X 0:48h
Mauritius - Sir Seewoosagur Ramgoolam International (MRU)
Osaka - Kansai International (KIX) 10216km
09:55 21:12 SE 990 B787-8 JA-EJJP 5 11:17h
09:55 21:12 SE 990 B787-8 JA-EPKE 7 11:17h
09:55 21:12 SE 990 B787-8 JA-EPKG 2 11:17h
Meixan (MXZ)
Fukuoka (FUK) 1738km
10:05 12:11 SE 6168 A220-100 JA-RAWZ X 2:06h
Melbourne - Tullamarine (MEL)
Fukuoka (FUK) 8071km
00:55 09:50 SE 048 B787-8 JA-CLSS 15 8:55h
00:55 09:50 SE 048 B787-8 JA-DDPP 26 8:55h
00:55 09:50 SE 048 B787-8 JA-HZPG 47 8:55h
Naha (OKA) 7333km
01:00 09:06 SE 050 B787-8 JA-AGRT 357 8:06h
01:00 09:06 SE 050 B787-8 JA-DTPI 1246 8:06h
Osaka - Kansai International (KIX) 8087km
05:30 14:26 SE 046 B787-10 JA-HCGT 14 8:56h
05:30 14:26 SE 046 B787-10 JA-JCUU 25 8:56h
05:30 14:26 SE 046 B787-10 JA-ORJX 36 8:56h
16:35 01:31 SE 044 B787-10 JA-QLED 1357 8:56h
16:35 01:31 SE 044 B787-10 JA-WODT 246 8:56h
Tokyo - Haneda (HND) 8168km
07:40 16:47 SE 042 B777-300ER JA-DVMD 14 9:07h
07:40 16:47 SE 042 B777-300ER JA-ECPW 25 9:07h
07:40 16:47 SE 042 B777-300ER JA-FBEG 36 9:07h
21:55 07:02 SE 040 B777-300ER JA-UDXE 15 9:07h
21:55 07:02 SE 040 B777-300ER JA-UWMA 26 9:07h
21:55 07:02 SE 040 B777-300ER JA-YCOW 37 9:07h
Memambetsu (MMB)
Osaka - Kansai International (KIX) 1302km
04:45 06:19 SE 2976 A320neo JA-IJAV Xe4 1:34h
20:25 21:59 SE 2978 A220-300 JA-OSPM X 1:34h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 235km
01:05 01:33 SE 2994 ATR72-600 JA-NDDN X 0:28h
02:05 02:22 SE 2980 A220-100 JA-OOMQ Xe2 0:17h
06:40 06:57 SE 2982 A220-100 JA-PQIA X 0:17h
08:40 09:08 SE 2984 ATR72-600 JA-NDDN X 0:28h
12:00 12:28 SE 2986 ATR72-600 JA-NDDN X 0:28h
14:35 15:03 SE 2988 ATR72-600 JA-VVHO X 0:28h
17:05 17:22 SE 2990 A220-100 JA-OOMQ X 0:17h
20:30 20:58 SE 2992 ATR72-600 JA-VVHO X 0:28h
Tokyo - Haneda (HND) 1000km
02:20 03:32 SE 2964 A321neo JA-CVCI Xe1 1:12h
03:35 04:45 SE 2966 B767-300 JA-MCOD X 1:10h
09:45 10:57 SE 2968 A321neo JA-CRJE X 1:12h
14:20 15:32 SE 2970 A321neo JA-CVCI X 1:12h
15:35 16:45 SE 2972 B767-300 JA-MCOD X 1:10h
21:45 22:57 SE 2974 A321neo JA-CRJE Xe3 1:12h
Memphis International (MEM)
Tokyo - Haneda (HND) 10635km
21:15 09:00 SE 604 B787-9 JA-ANVB 2 11:45h
21:15 09:00 SE 604 B787-9 JA-IBJW 3 11:45h
21:15 09:00 SE 604 B787-9 JA-JHAC 4 11:45h
21:15 09:00 SE 604 B787-9 JA-MHTO 5 11:45h
21:15 09:00 SE 604 B787-9 JA-NUIV 6 11:45h
21:15 09:00 SE 604 B787-9 JA-NVPO 7 11:45h
21:15 09:00 SE 604 B787-9 JA-OSTN 1 11:45h
Mexico City - Benito Juárez International (MEX)
Tokyo - Haneda (HND) 11325km
19:25 08:03 SE 686 B777-200ER JA-GIPO 146 12:38h
19:25 08:03 SE 686 B777-200ER JA-KOCE 257 12:38h
Miami International (MIA)
Osaka - Kansai International (KIX) 12357km
10:10 23:49 SE 682 B787-8 JA-NKDM 1 13:39h
10:10 23:49 SE 682 B787-8 JA-OIWR 257 13:39h
Tokyo - Haneda (HND) 12013km
05:15 18:31 SE 680 B787-9 JA-ABDI 1 13:16h
05:15 18:31 SE 680 B787-9 JA-CXKD 2 13:16h
05:15 18:31 SE 680 B787-9 JA-DCDP 3 13:16h
05:15 18:31 SE 680 B787-9 JA-EKLA 4 13:16h
05:15 18:31 SE 680 B787-9 JA-EXZE 5 13:16h
05:15 18:31 SE 680 B787-9 JA-GXDY 6 13:16h
05:15 18:31 SE 680 B787-9 JA-HELU 7 13:16h
Mianyang - Nanjiao (MIG)
Fukuoka (FUK) 2420km
06:15 09:10 SE 6326 A220-300 JA-ARLQ X 2:55h
Osaka - Kansai International (KIX) 2859km
19:30 22:57 SE 6324 A320neo JA-GFFV Xe2 3:27h
Tokyo - Haneda (HND) 3269km
10:20 14:17 SE 6322 A320neo JA-QBLQ 357 3:57h
10:20 14:17 SE 6322 A320neo JA-RDFG 1246 3:57h
Milano - Malpensa (MXP)
Tokyo - Haneda (HND) 9751km
00:20 11:13 SE 844 B777-300ER JA-GFZA 257 10:53h
00:20 11:13 SE 844 B777-300ER JA-GLNK 136 10:53h
Minneapolis - Saint Paul International (MSP)
Fukuoka (FUK) 10253km
22:05 09:25 SE 618 B787-8 JA-ISAK 26 11:20h
22:05 09:25 SE 618 B787-8 JA-MJUQ 37 11:20h
22:05 09:25 SE 618 B787-8 JA-NBTU 14 11:20h
Osaka - Kansai International (KIX) 9946km
11:10 22:16 SE 612 B777-200ER JA-OVXU 247 11:06h
11:10 22:16 SE 612 B777-200ER JA-RPPC 135 11:06h
21:25 08:31 SE 610 B777-200ER JA-FOBD 257 11:06h
21:25 08:31 SE 610 B777-200ER JA-IQYK 136 11:06h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 8863km
07:20 17:08 SE 616 B787-9 JA-JWFT 136 9:48h
07:20 17:08 SE 616 B787-9 JA-KPSE 247 9:48h
22:30 08:18 SE 614 B787-9 JA-CIPD 357 9:48h
22:30 08:18 SE 614 B787-9 JA-EBNE 246 9:48h
Tokyo - Haneda (HND) 9615km
06:30 17:14 SE 608 B777-300ER JA-PNLL Xe3 10:44h
21:35 08:19 SE 606 B777-200ER JA-NSRL Xe7 10:44h
Miri (MYY)
Naha (OKA) 2837km
11:25 14:51 SE 7626 A320neo JA-STYP X 3:26h
Misawa (MSJ)
Osaka - Kansai International (KIX) 883km
05:15 06:19 SE 1654 A320neo JA-IUOH Xe5 1:04h
09:55 10:59 SE 1656 A220-300 JA-OSPM X 1:04h
23:00 00:04 SE 1658 A220-300 JA-OFHN X 1:04h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 232km
03:50 04:17 SE 1660 ATR72-600 JA-YLJR X 0:27h
11:45 12:12 SE 1662 ATR72-600 JA-YLJR X 0:27h
17:25 17:52 SE 1664 ATR72-600 JA-YLJR X 0:27h
20:50 21:17 SE 1666 ATR72-600 JA-YLJR X 0:27h
Tokyo - Haneda (HND) 590km
06:05 06:48 SE 1648 A320neo JA-CBWI X 0:43h
12:40 13:23 SE 1650 A320neo JA-CJXB X 0:43h
23:35 00:18 SE 1652 A320neo JA-BXJE X 0:43h
Miyako (MMY)
Fukuoka (FUK) 1100km
00:25 01:45 SE 4002 A220-300 JA-UVSI X 1:20h
06:45 08:05 SE 4004 A220-300 JA-UVSI X 1:20h
15:35 16:55 SE 4006 A220-300 JA-UVSI X 1:20h
Naha (OKA) 284km
01:10 01:31 SE 4008 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
02:55 03:16 SE 4010 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
04:40 05:01 SE 4012 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
06:25 06:46 SE 4014 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
08:05 08:26 SE 4016 A220-300 JA-QEBO X 0:21h
09:50 10:11 SE 4018 A220-300 JA-QEBO X 0:21h
11:10 11:31 SE 4020 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
12:55 13:16 SE 4022 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
14:40 15:01 SE 4024 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
16:25 16:46 SE 4026 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
18:10 18:31 SE 4028 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
19:55 20:16 SE 4030 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
21:40 22:01 SE 4032 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
23:25 23:46 SE 4034 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
Osaka - Kansai International (KIX) 1441km
03:00 04:44 SE 3994 A220-100 JA-IQVA X 1:44h
09:10 10:54 SE 3996 A220-100 JA-IQVA X 1:44h
14:30 16:14 SE 3998 A220-100 JA-KKWY Xe6 1:44h
20:50 22:34 SE 4000 A220-100 JA-IQVA X 1:44h
Tokyo - Haneda (HND) 1835km
00:10 02:23 SE 3986 A220-300 JA-GDFC Xe3 2:13h
06:10 08:23 SE 3988 A220-300 JA-HDLL Xe4 2:13h
12:10 14:23 SE 3990 A220-300 JA-GVMI Xe6 2:13h
18:10 20:23 SE 3992 A220-300 JA-HTSQ Xe7 2:13h
Miyazaki (KMI)
Fukuoka (FUK) 212km
02:30 02:45 SE 3496 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
05:30 05:45 SE 3498 A220-100 JA-HHQV Xe2 0:15h
07:00 07:15 SE 3500 A220-100 JA-VCYM X 0:15h
08:30 08:45 SE 3502 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
10:00 10:15 SE 3504 A220-100 JA-VCYM X 0:15h
11:30 11:45 SE 3506 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
14:30 14:45 SE 3508 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
17:30 17:45 SE 3510 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
19:00 19:15 SE 3512 A220-100 JA-VCYM X 0:15h
20:30 20:45 SE 3514 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
22:00 22:15 SE 3516 A220-100 JA-VCYM X 0:15h
23:30 23:45 SE 3518 A220-100 JA-HHQV X 0:15h
Naha (OKA) 733km
03:20 04:13 SE 3520 A320neo JA-PDKN X 0:53h
07:20 08:13 SE 3522 A320neo JA-PDZE X 0:53h
12:30 13:23 SE 3524 A321neo JA-RVFH Xe7 0:53h
15:45 16:38 SE 3526 A320neo JA-PIIC X 0:53h
19:25 20:18 SE 3528 A320neo JA-PGXL X 0:53h
23:15 00:08 SE 3530 A321neo JA-QHOH Xe5 0:53h
Osaka - Kansai International (KIX) 453km
00:05 00:38 SE 3466 A320neo JA-IKYI X 0:33h
02:25 02:58 SE 3468 A320neo JA-IKYI X 0:33h
04:10 04:43 SE 3470 A320neo JA-IHKM X 0:33h
06:30 07:03 SE 3472 A320neo JA-IHKM X 0:33h
08:50 09:23 SE 3474 A320neo JA-IHKM X 0:33h
09:50 10:23 SE 3476 A320neo JA-IJAV X 0:33h
11:50 12:23 SE 3478 A320neo JA-IKYI X 0:33h
14:10 14:43 SE 3480 A320neo JA-IKYI X 0:33h
16:30 17:03 SE 3482 A320neo JA-IKYI X 0:33h
17:55 18:28 SE 3484 A320neo JA-IUOH X 0:33h
20:15 20:48 SE 3486 A320neo JA-IUOH X 0:33h
21:45 22:18 SE 3488 A320neo JA-IKYI X 0:33h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1512km
00:10 02:00 SE 3490 A321neo JA-LBYV Xe4 1:50h
05:55 07:45 SE 3492 A321neo JA-KXWJ Xe1 1:50h
12:10 14:00 SE 3494 A321neo JA-LBYV X 1:50h
Tokyo - Haneda (HND) 873km
03:05 04:08 SE 3434 A321neo JA-GCGK X 1:03h
04:05 05:08 SE 3436 A321neo JA-APTA Xe3 1:03h
05:40 06:43 SE 3438 A320neo JA-CYYQ Xe3 1:03h
09:00 10:03 SE 3440 A320neo JA-CYYQ X 1:03h
10:05 11:08 SE 3442 A320neo JA-CSTR X 1:03h
10:45 11:48 SE 3444 A321neo JA-BCAP X 1:03h
11:55 12:58 SE 3446 A320neo JA-EUAS X 1:03h
12:45 13:48 SE 3448 A320neo JA-EPGN X 1:03h
14:15 15:18 SE 3450 A320neo JA-DSNB X 1:03h
15:05 16:08 SE 3452 A321neo JA-GCGK X 1:03h
16:05 17:08 SE 3454 A321neo JA-APTA X 1:03h
17:45 18:48 SE 3456 A320neo JA-DHVR X 1:03h
19:10 20:13 SE 3458 A320neo JA-EOJH X 1:03h
20:05 21:08 SE 3460 A320neo JA-EPGN X 1:03h
22:45 23:48 SE 3462 A321neo JA-BCAP Xe5 1:03h
23:45 00:48 SE 3464 A320neo JA-EPGN X 1:03h
Mombasa - Moi International (MBA)
Osaka - Kansai International (KIX) 10791km
12:05 00:00 SE 966 B787-8 JA-NAUB 246 11:55h
12:05 00:00 SE 966 B787-8 JA-XSTM 135 11:55h
Monbetsu (MBE)
Osaka - Kansai International (KIX) 1303km
16:25 17:59 SE 3022 A220-100 JA-IQVA Xe4 1:34h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 219km
07:45 08:11 SE 3024 ATR72-600 JA-YLJR X 0:26h
15:40 16:06 SE 3026 ATR72-600 JA-YLJR X 0:26h
19:05 19:31 SE 3028 ATR72-600 JA-YLJR X 0:26h
22:30 22:56 SE 3030 ATR72-600 JA-YLJR X 0:26h
Tokyo - Haneda (HND) 1022km
12:20 13:34 SE 3018 A220-100 JA-AWJZ X 1:14h
21:30 22:44 SE 3020 A220-100 JA-AWJZ X 1:14h
Montréal - Pierre Elliott Trudeau International (YUL)
Tokyo - Haneda (HND) 10409km
06:00 17:37 SE 384 B777-200ER JA-TNLG 257 11:37h
06:00 17:37 SE 384 B777-200ER JA-TYPY 136 11:37h
06:00 17:37 SE 384 B777-200ER JA-UZQJ 4 11:37h
Moscow - Domodedovo International (DME)
Fukuoka (FUK) 7153km
02:30 10:24 SE 882 B787-8 JA-SIZC 47 7:54h
02:30 10:24 SE 882 B787-8 JA-TBSJ 15 7:54h
02:30 10:24 SE 882 B787-8 JA-VLEO 236 7:54h
20:25 04:19 SE 880 B787-8 JA-NCMM 36 7:54h
20:25 04:19 SE 880 B787-8 JA-OGZL 47 7:54h
20:25 04:19 SE 880 B787-8 JA-PYOU 15 7:54h
Naha (OKA) 7631km
22:25 06:51 SE 884 B787-9 JA-GBBK X 8:26h
Osaka - Kansai International (KIX) 7355km
10:45 18:53 SE 874 B787-9 JA-JVWJ 36 8:08h
10:45 18:53 SE 874 B787-9 JA-KSXK 47 8:08h
10:45 18:53 SE 874 B787-9 JA-KXAN 125 8:08h
22:30 06:43 SE 872 B777-300ER JA-AOBG 7 8:13h
22:30 06:43 SE 872 B777-300ER JA-AOXY 1 8:13h
22:30 06:43 SE 872 B777-300ER JA-AQKG 2 8:13h
22:30 06:43 SE 872 B777-300ER JA-ATJW 3 8:13h
22:30 06:43 SE 872 B777-300ER JA-BEHB 4 8:13h
22:30 06:43 SE 872 B777-300ER JA-BQGC 5 8:13h
22:30 06:43 SE 872 B777-300ER JA-DEEP 6 8:13h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 6972km
09:45 17:27 SE 876 B787-8 JA-XPYD 357 7:42h
09:45 17:27 SE 876 B787-8 JA-XYDF 1246 7:42h
20:45 04:27 SE 878 B787-8 JA-WNKA 246 7:42h
20:45 04:27 SE 878 B787-8 JA-XKRW 1357 7:42h
Tokyo - Haneda (HND) 7508km
03:00 11:23 SE 870 B777-300ER JA-GEAD 2 8:23h
03:00 11:23 SE 870 B777-300ER JA-GFZA 3 8:23h
03:00 11:23 SE 870 B777-300ER JA-GLNK 4 8:23h
03:00 11:23 SE 870 B777-300ER JA-GMIJ 5 8:23h
03:00 11:23 SE 870 B777-300ER JA-IUXB 6 8:23h
03:00 11:23 SE 870 B777-300ER JA-IYYA 7 8:23h
03:00 11:23 SE 870 B777-300ER JA-JAVO 1 8:23h
10:10 18:28 SE 866 B787-9 JA-KUIV 36 8:18h
10:10 18:28 SE 866 B787-9 JA-PCTZ 47 8:18h
10:10 18:28 SE 866 B787-9 JA-SEED 125 8:18h
19:50 04:13 SE 868 B777-200ER JA-VYMF 1 8:23h
19:50 04:13 SE 868 B777-200ER JA-WMLY 2 8:23h
19:50 04:13 SE 868 B777-200ER JA-XNBE 3 8:23h
19:50 04:13 SE 868 B777-200ER JA-YTLU 5 8:23h
19:50 04:13 SE 868 B777-200ER JA-ZIGX 6 8:23h
19:50 04:13 SE 868 B777-200ER JA-ZTJQ 7 8:23h
19:50 04:13 SE 868 B777-200ER JA-ZXUI 4 8:23h
Moscow - Sheremetyevo International (SVO)
Osaka - Kansai International (KIX) 7355km
09:15 17:23 SE 888 B787-9 JA-BZTT 125 8:08h
09:15 17:23 SE 888 B787-9 JA-DURD 36 8:08h
09:15 17:23 SE 888 B787-9 JA-EBUN 47 8:08h
Tokyo - Haneda (HND) 7503km
09:40 18:02 SE 886 B777-300ER JA-KFWG 2 8:22h
09:40 18:02 SE 886 B777-300ER JA-KTWS 3 8:22h
09:40 18:02 SE 886 B777-300ER JA-LFKV 4 8:22h
09:40 18:02 SE 886 B777-300ER JA-LOZN 5 8:22h
09:40 18:02 SE 886 B777-300ER JA-MLRN 6 8:22h
09:40 18:02 SE 886 B777-300ER JA-MMIG 7 8:22h
09:40 18:02 SE 886 B777-300ER JA-NFYB 1 8:22h
Moscow - Zhukovsky International (ZIA)
Tokyo - Haneda (HND) 7487km
06:00 14:48 SE 890 B767-300 JA-AWPZ 1246 8:48h
06:00 14:48 SE 890 B767-300 JA-WGLR 357 8:48h
Muan International (MWX)
Fukuoka (FUK) 406km
04:00 04:48 SE 6970 ATR72-600 JA-WISK X 0:48h
10:25 11:09 SE 6974 ATR42-600 JA-NDMV X 0:44h
15:40 16:28 SE 6972 ATR72-600 JA-WISK X 0:48h
21:45 22:29 SE 6976 ATR42-600 JA-NDMV X 0:44h
Osaka - Kansai International (KIX) 813km
05:55 06:54 SE 9322 A220-100 JA-KUKR Xe7 0:59h
13:55 14:54 SE 6966 A220-100 JA-AHLO X 0:59h
23:15 00:14 SE 6968 A220-100 JA-AHLO Xe1 0:59h
Mudanjiang - Hailang (MDG)
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 995km
12:45 13:57 SE 5908 A220-300 JA-UMYF Xe5 1:12h
Mumbai - Chhatrapati Shivaji International (BOM)
Fukuoka (FUK) 5891km
09:40 16:11 SE 7838 B787-8 JA-SIZC 36 6:31h
09:40 16:11 SE 7838 B787-8 JA-TBSJ 47 6:31h
09:40 16:11 SE 7838 B787-8 JA-VLEO 15 6:31h
Naha (OKA) 5644km
22:50 05:39 SE 7840 A321neo JA-BNDQ X 6:49h
Osaka - Kansai International (KIX) 6333km
02:01 09:01 SE 7836 B787-8 JA-FOPV 1 7:00h
02:01 09:01 SE 7836 B787-8 JA-GEMM 2 7:00h
02:01 09:01 SE 7836 B787-8 JA-LFMM 3 7:00h
02:01 09:01 SE 7836 B787-8 JA-MDJL 4 7:00h
02:01 09:01 SE 7836 B787-8 JA-MIMH 5 7:00h
02:01 09:01 SE 7836 B787-8 JA-OUAP 6 7:00h
02:01 09:01 SE 7836 B787-8 JA-PGHY 7 7:00h
15:45 22:45 SE 7834 B787-8 JA-QGSD 246 7:00h
15:45 22:45 SE 7834 B787-8 JA-WADY 1357 7:00h
Tokyo - Haneda (HND) 6741km
04:40 12:03 SE 7832 B747-400 JA-FBOL 246 7:23h
04:40 12:03 SE 7832 B747-400 JA-FFIJ 1357 7:23h
15:45 23:12 SE 7828 B787-9 JA-KUIV 25 7:27h
15:45 23:12 SE 7828 B787-9 JA-PCTZ 36 7:27h
15:45 23:12 SE 7828 B787-9 JA-SEED 47 7:27h
22:55 06:22 SE 7830 B787-9 JA-ASAN 147 7:27h
22:55 06:22 SE 7830 B787-9 JA-IPMY 25 7:27h
22:55 06:22 SE 7830 B787-9 JA-IUWQ 36 7:27h
München (MUC)
Osaka - Kansai International (KIX) 9250km
06:45 17:04 SE 772 B777-300ER JA-ELUK 6 10:19h
06:45 17:04 SE 772 B777-300ER JA-ENPO 7 10:19h
06:45 17:04 SE 772 B777-300ER JA-ETAQ 1 10:19h
06:45 17:04 SE 772 B777-300ER JA-GIHA 2 10:19h
06:45 17:04 SE 772 B777-300ER JA-GQDZ 3 10:19h
06:45 17:04 SE 772 B777-300ER JA-IRAW 4 10:19h
06:45 17:04 SE 772 B777-300ER JA-JKSQ 5 10:19h
Tokyo - Haneda (HND) 9369km
08:05 18:26 SE 770 B787-10 JA-BOON 3 10:21h
08:05 18:26 SE 770 B787-10 JA-DUTY 4 10:21h
08:05 18:26 SE 770 B787-10 JA-FHUQ 5 10:21h
08:05 18:26 SE 770 B787-10 JA-GXEL 6 10:21h
08:05 18:26 SE 770 B787-10 JA-IEGJ 7 10:21h
08:05 18:26 SE 770 B787-10 JA-JENK 1 10:21h
08:05 18:26 SE 770 B787-10 JA-JPHE 2 10:21h
20:30 06:51 SE 768 B787-10 JA-DABY 3 10:21h
20:30 06:51 SE 768 B787-10 JA-KUMI 4 10:21h
20:30 06:51 SE 768 B787-10 JA-LDZZ 5 10:21h
20:30 06:51 SE 768 B787-10 JA-LLVH 6 10:21h
20:30 06:51 SE 768 B787-10 JA-MJAK 7 10:21h
20:30 06:51 SE 768 B787-10 JA-RVRL 1 10:21h
20:30 06:51 SE 768 B787-10 JA-SXWJ 2 10:21h
Muscat International (MCT)
Osaka - Kansai International (KIX) 7416km
07:15 15:27 SE 928 B787-8 JA-EJJP 1 8:12h
07:15 15:27 SE 928 B787-8 JA-EPKE 3 8:12h
07:15 15:27 SE 928 B787-8 JA-EPKG 5 8:12h
Nadi International (NAN)
Fukuoka (FUK) 7585km
09:45 18:08 SE 168 B787-8 JA-OGZL 2 8:23h
09:45 18:08 SE 168 B787-8 JA-WMVW Xe2 8:23h
Osaka - Kansai International (KIX) 7328km
14:30 22:36 SE 166 B787-9 JA-BZTT 47 8:06h
14:30 22:36 SE 166 B787-9 JA-DURD 15 8:06h
14:30 22:36 SE 166 B787-9 JA-EBUN 236 8:06h
Tokyo - Haneda (HND) 7141km
18:00 01:53 SE 164 B787-9 JA-QXBW 246 7:53h
18:00 01:53 SE 164 B787-9 JA-SXWO 1357 7:53h
Nagasaki (NGS)
Naha (OKA) 780km
02:40 03:32 SE 3422 B787-8 JA-LXNC Xe6 0:52h
06:15 07:12 SE 3424 A320neo JA-PDKN Xe2 0:57h
10:15 11:12 SE 3426 A320neo JA-PDZE X 0:57h
12:45 13:37 SE 3428 B787-8 JA-YFVS X 0:52h
18:40 19:37 SE 3430 A320neo JA-PIIC X 0:57h
21:40 22:37 SE 3432 A320neo JA-PIIC Xe4 0:57h
Osaka - Kansai International (KIX) 522km
00:45 01:23 SE 3394 A320neo JA-HNON X 0:38h
02:45 03:23 SE 3396 A320neo JA-GVDO Xe6 0:38h
04:55 05:33 SE 3398 A320neo JA-GDUP X 0:38h
07:20 07:58 SE 3400 A320neo JA-GDUP X 0:38h
09:55 10:33 SE 3402 A320neo JA-IFOQ X 0:38h
12:20 12:58 SE 3404 A320neo JA-IFOQ X 0:38h
14:45 15:23 SE 3406 A320neo JA-GVDO X 0:38h
17:10 17:48 SE 3408 A320neo JA-IFOQ X 0:38h
19:35 20:13 SE 3410 A320neo JA-IFOQ X 0:38h
22:20 22:58 SE 3412 A320neo JA-HNON X 0:38h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1506km
08:20 10:09 SE 3414 A321neo JA-ZPYS X 1:49h
14:05 15:54 SE 3416 A321neo JA-AIJP X 1:49h
19:05 20:54 SE 3418 A321neo JA-NJEJ X 1:49h
23:55 01:44 SE 3420 A321neo JA-NJEJ X 1:49h
Tokyo - Haneda (HND) 954km
02:05 03:12 SE 3362 B767-300 JA-OEGR Xe2 1:07h
03:25 04:34 SE 3364 A320neo JA-EOJH X 1:09h
05:00 06:09 SE 3366 A320neo JA-DGGO X 1:09h
06:05 07:12 SE 3368 B767-300 JA-THFA Xe4 1:07h
07:30 08:39 SE 3370 A320neo JA-DSNB X 1:09h
10:05 11:12 SE 3372 B767-300 JA-VEVJ X 1:07h
11:30 12:39 SE 3374 A320neo JA-CVYR X 1:09h
14:05 15:12 SE 3376 B767-300 JA-OEGR X 1:07h
14:55 16:04 SE 3378 A320neo JA-CVYR X 1:09h
15:45 16:54 SE 3380 A320neo JA-EOJH X 1:09h
18:05 19:12 SE 3382 B767-300 JA-THFA X 1:07h
18:50 19:59 SE 3384 A320neo JA-CODC X 1:09h
20:30 21:39 SE 3386 A320neo JA-CVYR X 1:09h
22:05 23:12 SE 3388 B767-300 JA-VEVJ X 1:07h
22:20 23:29 SE 3390 A320neo JA-CSTR X 1:09h
23:55 01:04 SE 3392 A320neo JA-CVYR Xe2 1:09h
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO)
Fukuoka (FUK) 602km
01:40 02:20 SE 1792 B787-8 JA-RSNV X 0:40h
02:45 03:29 SE 1794 A321neo JA-KSJB X 0:44h
05:15 05:55 SE 1796 B787-8 JA-RSNV X 0:40h
06:55 07:39 SE 1798 A320neo JA-MRHQ X 0:44h
08:20 09:04 SE 1800 A321neo JA-KSJB X 0:44h
11:15 11:59 SE 1802 A321neo JA-KSJB X 0:44h
13:10 13:54 SE 1804 A320neo JA-MRHQ X 0:44h
14:35 15:19 SE 1806 A320neo JA-MSFF X 0:44h
17:20 18:04 SE 1808 A320neo JA-MSFF X 0:44h
19:25 20:05 SE 1810 B787-8 JA-TBRV X 0:40h
21:10 21:54 SE 1812 A321neo JA-KSJB X 0:44h
23:00 23:40 SE 1814 B787-8 JA-TBRV X 0:40h
Naha (OKA) 1303km
01:10 02:44 SE 1816 A320neo JA-PCLS X 1:34h
03:25 04:51 SE 1818 B787-8 JA-YFVS Xe4 1:26h
05:35 07:09 SE 1820 A320neo JA-PCLS X 1:34h
08:30 09:56 SE 1822 B787-8 JA-YFVS X 1:26h
10:00 11:34 SE 1824 A320neo JA-PCLS X 1:34h
11:30 13:04 SE 1826 A320neo JA-OSCE X 1:34h
13:10 14:44 SE 1828 A320neo JA-PDKN X 1:34h
15:05 16:39 SE 1830 A320neo JA-OILU X 1:34h
17:15 18:41 SE 1832 B787-8 JA-YFVS X 1:26h
19:30 21:04 SE 1834 A320neo JA-OMBJ X 1:34h
22:20 23:46 SE 1836 B787-8 JA-YFVS X 1:26h
23:45 01:19 SE 1838 A320neo JA-PDKN X 1:34h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 978km
01:05 02:16 SE 1764 A320neo JA-JWOP X 1:11h
02:50 04:01 SE 1766 A321neo JA-OOQY X 1:11h
04:50 06:01 SE 1768 A320neo JA-JWOP X 1:11h
07:00 08:11 SE 1770 A321neo JA-KGSD Xe4 1:11h
08:35 09:46 SE 1772 A320neo JA-JWOP X 1:11h
10:25 11:36 SE 1774 A320neo JA-JYRG Xe4 1:11h
12:20 13:31 SE 1776 A320neo JA-JWOP X 1:11h
13:50 15:01 SE 1778 A321neo JA-OOQY X 1:11h
16:25 17:36 SE 1780 A321neo JA-ZPYS X 1:11h
17:55 19:06 SE 1782 A320neo JA-JYRG X 1:11h
19:25 20:36 SE 1784 A320neo JA-JWOP X 1:11h
20:55 22:06 SE 1786 A321neo JA-OOQY X 1:11h
22:20 23:31 SE 1788 A320neo JA-KYLV Xe6 1:11h
23:50 01:01 SE 1790 A321neo JA-ZPYS Xe7 1:11h
Tokyo - Haneda (HND) 281km
00:25 00:45 SE 1732 A320neo JA-DGGO X 0:20h
02:05 02:24 SE 1734 B777-200 JA-JNHR X 0:19h
03:20 03:40 SE 1736 A320neo JA-CODC X 0:20h
04:20 04:40 SE 1738 A320neo JA-DHVR X 0:20h
05:25 05:45 SE 1740 A320neo JA-CVYR X 0:20h
07:55 08:15 SE 1742 A320neo JA-DGGO X 0:20h
09:35 09:54 SE 1744 B777-200 JA-JNHR X 0:19h
10:05 10:25 SE 1746 A320neo JA-DGGO X 0:20h
12:10 12:29 SE 1748 B777-200 JA-EUQL X 0:19h
13:35 13:55 SE 1750 A320neo JA-DFQQ X 0:20h
16:10 16:29 SE 1752 B777-200 JA-EXTC X 0:19h
17:50 18:10 SE 1754 A320neo JA-CVYR X 0:20h
20:10 20:29 SE 1756 B777-200 JA-HPHV X 0:19h
20:35 20:55 SE 1758 A320neo JA-DHVR X 0:20h
21:45 22:05 SE 1760 A320neo JA-CODC X 0:20h
23:05 23:24 SE 1762 B777-200 JA-JNHR X 0:19h
Nagoya Hikojo (NKM)
Fukuoka (FUK) 622km
00:25 01:38 SE 1856 ATR72-600 JA-OCCT Xe7 1:13h
03:40 04:53 SE 1858 ATR72-600 JA-OCCT X 1:13h
06:55 08:08 SE 1860 ATR72-600 JA-OCCT X 1:13h
12:25 13:38 SE 1862 ATR72-600 JA-OCCT X 1:13h
15:40 16:53 SE 1864 ATR72-600 JA-OCCT X 1:13h
18:55 20:08 SE 1866 ATR72-600 JA-OCCT X 1:13h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 933km
04:30 06:20 SE 1854 ATR72-600 JA-XWQW X 1:50h
Tokyo - Haneda (HND) 262km
01:35 01:54 SE 1842 A320neo JA-DSNB X 0:19h
08:05 08:24 SE 1844 A320neo JA-DHVR X 0:19h
10:10 10:29 SE 1846 A320neo JA-EPGN X 0:19h
14:05 14:24 SE 1848 A320neo JA-CYYQ X 0:19h
17:30 17:49 SE 1850 A320neo JA-EPGN X 0:19h
19:15 19:34 SE 1852 A320neo JA-DGGO X 0:19h
Nagpur - Dr. Babasaheb Ambedkar International (NAG)
Fukuoka (FUK) 5215km
05:45 12:02 SE 7872 A220-300 JA-KSJY X 6:17h
Naha (OKA)
Abu Dhabi International (AUH) 7244km
03:40 11:40 SE 915 B787-8 JA-GYPU 357 8:00h
Akita (AXT) 1897km
23:20 01:37 SE 1545 A320neo JA-PIIC X 2:17h
Alice Springs (ASP) 5607km
23:10 05:56 SE 125 A320neo JA-UTKF X 6:46h
Amami (ASJ) 322km
02:20 02:43 SE 4063 A220-100 JA-GEFU Xe7 0:23h
05:45 06:08 SE 4065 A220-100 JA-GEFU X 0:23h
09:10 09:33 SE 4067 A220-100 JA-GEFU X 0:23h
12:35 12:58 SE 4069 A220-100 JA-GEFU X 0:23h
14:40 15:18 SE 4071 ATR72-600 JA-EVJJ X 0:38h
16:00 16:23 SE 4073 A220-100 JA-GEFU X 0:23h
19:25 19:48 SE 4075 A220-100 JA-GEFU X 0:23h
21:50 22:28 SE 4077 ATR72-600 JA-EVJJ X 0:38h
23:55 00:33 SE 4079 ATR72-600 JA-EVJJ X 0:38h
Ambon - Pattimura (AMQ) 3329km
23:10 03:11 SE 7757 A220-300 JA-MFEM X 4:01h
Aomori (AOJ) 2434km
03:45 06:41 SE 1499 A321neo JA-SDIU X 2:56h
Ayers Rock (AYQ) 5731km
14:50 21:45 SE 127 A220-300 JA-NJKZ 246 6:55h
Bacolod-Silay (BCD) 1801km
15:10 17:20 SE 7347 A220-300 JA-YPTS Xe6 2:10h
Balikpapan - Sepinggan International (BPN) 3269km
05:50 09:47 SE 7775 A220-300 JA-NJKZ Xe3 3:57h
Bandar Seri Begawan - Brunei International (BWN) 2726km
05:55 09:12 SE 7781 A220-100 JA-INNL X 3:17h
Bangalore - Kempegowda International (BLR) 5396km
07:10 13:08 SE 7847 B787-8 JA-HVZL 246 5:58h
Bangkok - Don Mueang International (DMK) 3131km
20:25 00:12 SE 7557 A321neo JA-BWTI 246 3:47h
20:25 00:12 SE 7557 A321neo JA-CGDG 357 3:47h
Bangkok - Suvarnabhumi International (BKK) 3131km
03:40 07:27 SE 7547 A320neo JA-NQEK X 3:47h
09:40 13:27 SE 7543 A321neo JA-ECBA X 3:47h
15:40 19:27 SE 7549 A320neo JA-STYP X 3:47h
21:40 01:27 SE 7545 A321neo JA-DERK X 3:47h
Batam - Hang Nadim International (BTH) 3761km
08:15 12:47 SE 7749 A220-300 JA-MFEM X 4:32h
Beijing - Capital International (PEK) 1855km
00:50 03:04 SE 5393 A320neo JA-EVPE X 2:14h
03:55 06:09 SE 5383 A320neo JA-ETIX X 2:14h
09:50 12:04 SE 5385 A320neo JA-ETIX X 2:14h
13:00 15:14 SE 5389 A320neo JA-EVPE X 2:14h
15:45 17:59 SE 5387 A320neo JA-ETIX X 2:14h
18:55 21:09 SE 5391 A320neo JA-EVPE X 2:14h
Biak - Frans Kaisiepo (BIK) 3181km
20:25 00:15 SE 7755 A220-100 JA-OMKW X 3:50h
Brisbane International (BNE) 6559km
14:20 21:35 SE 037 B787-8 JA-HVZL 1357 7:15h
14:20 21:35 SE 037 B787-8 JA-IFVM 246 7:15h
Broome (BME) 4949km
19:40 01:38 SE 131 A220-100 JA-LUXU 135 5:58h
Busan - Gimhae International (PUS) 1008km
00:55 02:08 SE 6859 A320neo JA-FLAI X 1:13h
06:55 08:08 SE 6863 A321neo JA-DERK Xe4 1:13h
12:55 14:08 SE 6861 A320neo JA-DEYO Xe2 1:13h
18:55 20:08 SE 6865 A321neo JA-ECBA Xe6 1:13h
Cagayan de Oro (CGY) 2005km
19:15 21:40 SE 7365 A220-300 JA-NQTQ X 2:25h
Cairns International (CNS) 5180km
06:35 12:50 SE 071 A321neo JA-BWTI 1246 6:15h
06:35 12:50 SE 071 A321neo JA-CGDG 357 6:15h
Cam Ranh International (CXR) 2496km
23:10 02:11 SE 7433 A320neo JA-DEYO X 3:01h
Changchun Longjia International (CGQ) 1990km
06:15 08:39 SE 5839 A320neo JA-GDNF X 2:24h
Changsha - Huanghua International (CSX) 1445km
00:35 02:20 SE 6357 A320neo JA-DEMF X 1:45h
04:35 06:20 SE 6355 A320neo JA-COVF X 1:45h
15:50 17:35 SE 6359 A320neo JA-DGIX X 1:45h
Chengdu - Shuangliu International (CTU) 2367km
00:35 03:27 SE 6293 A320neo JA-ESLV X 2:52h
10:35 13:27 SE 6295 A320neo JA-DTVQ X 2:52h
Chiang Mai International (CNX) 3057km
06:25 10:06 SE 7565 A320neo JA-SDLG X 3:41h
Chongqing - Jiangbei International (CKG) 2099km
07:50 10:22 SE 6317 A320neo JA-ESLV X 2:32h
17:50 20:22 SE 6319 A320neo JA-DTVQ X 2:32h
Christmas Island International (XCH) 4722km
19:50 01:32 SE 143 A220-100 JA-LEVO 246 5:42h
Chuuk (TKK) 3303km
11:05 15:04 SE 215 A220-100 JA-PCBO X 3:59h
Clark Field (CRK) 1430km
06:45 08:28 SE 7327 A220-100 JA-NFVZ Xe2 1:43h
Cocos Islands (CCK) 5421km
05:45 12:17 SE 141 A220-100 JA-LEVO 246 6:32h
Colombo - Bandaranaike International (CMB) 5475km
07:10 13:13 SE 7911 B787-8 JA-IFVM 357 6:03h
Da Lat - Lien Khuong International (DLI) 2583km
22:30 01:37 SE 7435 A220-100 JA-LEVO 1357 3:07h
22:30 01:37 SE 7435 A220-100 JA-LUXU 246 3:07h
Da Nang International (DAD) 2310km
00:45 03:32 SE 7425 A320neo JA-STYP Xe1 2:47h
12:45 15:32 SE 7423 A320neo JA-NQEK Xe4 2:47h
Daegu International (TAE) 1084km
11:20 12:38 SE 6881 A220-300 JA-YWDQ X 1:18h
23:00 01:08 SE 6883 ATR72-600 JA-RQUZ X 2:08h
Dalian - Zhoushuizi International (DLC) 1532km
01:05 02:56 SE 5779 A320neo JA-FFHD Xe2 1:51h
13:05 14:56 SE 5781 A320neo JA-EXXQ Xe5 1:51h
Dampier - Karratha (KTA) 5352km
05:45 12:12 SE 133 A220-100 JA-LUXU 1357 6:27h
Darwin International (DRW) 4313km
09:05 14:18 SE 087 A320neo JA-CGRY X 5:13h
21:05 02:18 SE 089 A320neo JA-EXLS X 5:13h
Davao-Francisco Bangoy International (DVO) 2133km
15:05 17:40 SE 7361 A321neo JA-CULX Xe7 2:35h
23:50 02:24 SE 7363 A220-100 JA-INNL Xe3 2:34h
Denpasar - Ngurah Rai International (DPS) 4118km
19:05 00:03 SE 7735 A321neo JA-ANUZ X 4:58h
Dili - Presidente Nicolau Lobato International (DIL) 3874km
13:30 18:10 SE 7785 A220-100 JA-INNL 1357 4:40h
Dubai International (DXB) 7146km
03:40 11:34 SE 909 B787-8 JA-HNUI 1246 7:54h
Fukuoka (FUK) 866km
00:00 01:03 SE 3860 A320neo JA-MSFF X 1:03h
01:20 02:23 SE 3862 A320neo JA-NJYB Xe7 1:03h
03:05 04:02 SE 3864 B787-8 JA-TBRV Xe2 0:57h
03:50 04:53 SE 3866 A320neo JA-MRHQ Xe2 1:03h
04:50 05:53 SE 3868 A320neo JA-MMNT X 1:03h
05:50 06:53 SE 3870 A320neo JA-MVUX Xe4 1:03h
07:15 08:12 SE 3872 B787-8 JA-TBRV X 0:57h
07:55 08:58 SE 3874 A320neo JA-NJYB X 1:03h
09:20 10:17 SE 3876 B787-8 JA-RSNV Xe7 0:57h
10:05 11:08 SE 3878 A320neo JA-MRHQ X 1:03h
11:25 12:22 SE 3880 B787-8 JA-TBRV X 0:57h
12:05 13:08 SE 3882 A320neo JA-MMNT X 1:03h
13:30 14:27 SE 3884 B787-8 JA-RSNV X 0:57h
14:10 15:13 SE 3886 A320neo JA-MVUX X 1:03h
15:35 16:32 SE 3888 B787-8 JA-TBRV X 0:57h
16:20 17:23 SE 3890 A320neo JA-MRHQ X 1:03h
17:40 18:37 SE 3892 B787-8 JA-RSNV X 0:57h
18:20 19:23 SE 3894 A320neo JA-NJYB X 1:03h
19:20 20:23 SE 3896 A320neo JA-MMNT X 1:03h
20:30 21:33 SE 3898 A320neo JA-MSFF X 1:03h
21:50 22:47 SE 3900 B787-8 JA-RSNV X 0:57h
22:30 23:33 SE 3902 A320neo JA-MVUX X 1:03h
Fuzhou - Changle International (FOC) 799km
05:35 06:33 SE 6087 A320neo JA-DEMF X 0:58h
12:30 13:28 SE 6089 A320neo JA-DGIX X 0:58h
23:55 00:53 SE 6091 A320neo JA-DGIX X 0:58h
Gold Coast (OOL) 6654km
21:35 05:37 SE 095 A321neo JA-CULX 1357 8:02h
Goton - Fukue (FUJ) 729km
05:00 06:26 SE 2635 ATR72-600 JA-EVJJ X 1:26h
15:50 16:43 SE 2637 A220-100 JA-HFMC X 0:53h
23:50 01:16 SE 2639 ATR72-600 JA-TORW X 1:26h
Guangzhou - Baiyun International (CAN) 1482km
00:35 02:22 SE 5691 A320neo JA-DHLQ X 1:47h
04:40 06:27 SE 5697 A320neo JA-DMWO X 1:47h
05:40 07:27 SE 5693 A320neo JA-DHLQ X 1:47h
09:50 11:37 SE 5699 A320neo JA-DMWO X 1:47h
14:55 16:42 SE 5701 A320neo JA-DMWO X 1:47h
19:30 21:17 SE 5695 A320neo JA-DHLQ X 1:47h
Guilin-Liangjiang (KWL) 1768km
12:20 14:28 SE 6199 A320neo JA-GDNF X 2:08h
Hagåtña - Antonio B. Won Pat International (GUM) 2282km
04:20 07:05 SE 265 A320neo JA-DRUS X 2:45h
08:05 10:50 SE 267 A320neo JA-EKRQ X 2:45h
14:40 17:25 SE 269 A320neo JA-EKRQ X 2:45h
21:45 00:30 SE 271 A320neo JA-DRUS X 2:45h
Hai Phong - Cat Bi International (HPH) 2215km
02:00 04:40 SE 7409 A220-300 JA-YPTS X 2:40h
Haikou - Meilan International (HAK) 1891km
08:40 10:57 SE 6177 A220-300 JA-YSMK X 2:17h
Hakodate (HKD) 2112km
05:00 07:33 SE 2871 A320neo JA-PIIC X 2:33h
15:25 17:58 SE 2873 A320neo JA-PDKN X 2:33h
Hangzhou - Xiaoshan International (HGH) 838km
01:10 02:11 SE 5219 A320neo JA-EKRQ X 1:01h
10:55 11:56 SE 5221 A320neo JA-DRUS X 1:01h
18:05 19:06 SE 5223 A320neo JA-FLAI X 1:01h
Hanoi - Noi Bai International (HAN) 2291km
11:55 14:41 SE 7405 A321neo JA-ANUZ X 2:46h
23:25 02:11 SE 7407 A321neo JA-BWTI 1357 2:46h
23:25 02:11 SE 7407 A321neo JA-CGDG 246 2:46h
Harbin - Taiping International (HRB) 2166km
01:05 03:42 SE 5891 A320neo JA-JTMY X 2:37h
08:05 10:42 SE 5893 A320neo JA-IBLU X 2:37h
18:05 20:42 SE 5895 A320neo JA-HAOP X 2:37h
Hefei-Luogang (HFE) 1183km
02:45 04:11 SE 6055 A220-300 JA-BTMU Xe2 1:26h
07:10 08:36 SE 6053 A220-300 JA-YWDQ X 1:26h
15:20 16:46 SE 6051 A220-300 JA-YWDQ X 1:26h
22:25 23:51 SE 6049 A220-300 JA-YWDQ Xe5 1:26h
Hiroshima (HIJ) 1048km
06:20 07:36 SE 2113 A320neo JA-OILU Xe4 1:16h
14:40 15:56 SE 2115 A321neo JA-SDIU X 1:16h
17:20 18:36 SE 2117 A320neo JA-OILU X 1:16h
23:50 01:06 SE 2119 A321neo JA-SDIU X 1:16h
Ho Chi Minh City - Tan Son Nhat International (SGN) 2792km
02:30 05:52 SE 7463 A321neo JA-BVKJ X 3:22h
06:45 10:07 SE 7465 A321neo JA-BNDQ Xe6 3:22h
Hohhot - Baita International (HET) 2188km
06:55 09:33 SE 5459 A220-300 JA-BTMU X 2:38h
13:30 16:08 SE 5461 A220-300 JA-BTMU X 2:38h
20:05 22:43 SE 5463 A220-300 JA-BTMU X 2:38h
Hong Kong International (HKG) 1458km
02:30 04:16 SE 5553 A321neo JA-BQRI X 1:46h
04:35 06:21 SE 5555 A320neo JA-AMGM X 1:46h
06:45 08:31 SE 5551 A321neo JA-ANUZ Xe6 1:46h
06:45 08:31 SE 5551 A321neo JA-BNDQ 6 1:46h
08:30 10:07 SE 5543 B787-9 JA-FKLI Xe4 1:37h
09:40 11:26 SE 5561 A320neo JA-AMRO X 1:46h
11:00 12:46 SE 5545 A321neo JA-BVKJ X 1:46h
14:45 16:31 SE 5563 A320neo JA-AMRO X 1:46h
16:10 17:56 SE 5547 A321neo JA-BVKJ X 1:46h
18:25 20:11 SE 5557 A320neo JA-AMGM X 1:46h
19:50 21:36 SE 5565 A320neo JA-AMRO X 1:46h
21:20 23:06 SE 5549 A321neo JA-BVKJ Xe5 1:46h
23:30 01:16 SE 5559 A320neo JA-AMGM X 1:46h
Honiara International (HIR) 5292km
08:45 15:08 SE 177 A220-100 JA-LEVO 1357 6:23h
08:45 15:08 SE 177 A220-100 JA-LUXU 246 6:23h
Honolulu - Daniel K. Inouye International (HNL) 7500km
10:15 18:32 SE 455 B787-8 JA-AGRT 1357 8:17h
10:15 18:32 SE 455 B787-8 JA-DTPI 246 8:17h
22:10 06:27 SE 457 B787-8 JA-GYPU 1357 8:17h
22:10 06:27 SE 457 B787-8 JA-HNUI 246 8:17h
Hualien (HUN) 654km
00:50 02:07 SE 7231 ATR72-600 JA-QHBI Xe6 1:17h
07:30 08:17 SE 7227 A220-300 JA-NQTQ X 0:47h
14:10 15:27 SE 9805 ATR72-600 JA-TORW X 1:17h
16:05 17:22 SE 7229 ATR72-600 JA-QHBI X 1:17h
Hue - Phu Bai International (HUI) 2334km
05:55 08:44 SE 7427 A220-100 JA-OIHT X 2:49h
Iloilo (ILO) 1805km
20:35 22:46 SE 7353 A220-300 JA-YPTS X 2:11h
Ishigaki - Painushima (ISG) 405km
00:25 00:54 SE 3951 A220-300 JA-IXXI Xe1 0:29h
02:25 02:54 SE 3953 A220-300 JA-IXXI Xe1 0:29h
04:25 04:54 SE 3955 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
06:25 06:54 SE 3957 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
07:25 07:54 SE 3959 A220-300 JA-LOQU X 0:29h
08:25 08:54 SE 3961 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
09:25 09:54 SE 3963 A220-300 JA-LOQU X 0:29h
10:25 10:54 SE 3965 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
12:25 12:54 SE 3967 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
14:25 14:54 SE 3969 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
16:25 16:54 SE 3971 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
18:25 18:54 SE 3973 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
19:25 19:54 SE 3975 A220-300 JA-QEBO X 0:29h
20:25 20:54 SE 3977 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
21:25 21:54 SE 3979 A220-300 JA-QEBO X 0:29h
22:25 22:54 SE 3981 A220-300 JA-IXXI X 0:29h
Iwakuni (IWK) 988km
07:30 08:42 SE 2295 A320neo JA-POOH X 1:12h
19:30 20:42 SE 2297 A320neo JA-PCLS X 1:12h
Iwami (IWJ) 1024km
21:10 22:24 SE 2313 A220-100 JA-GEFU X 1:14h
Izumo (IZO) 1141km
05:10 06:33 SE 2271 A220-100 JA-HFMC X 1:23h
Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK) 4253km
06:20 11:28 SE 7705 A320neo JA-HAOP X 5:08h
13:20 18:28 SE 7707 A320neo JA-JTMY X 5:08h
20:20 01:28 SE 7709 A320neo JA-IBLU X 5:08h
Jayapura - Sentani International (DJJ) 3490km
03:10 07:23 SE 7753 A320neo JA-TXHT X 4:13h
Jeju International (CJU) 821km
02:17 03:17 SE 6917 A320neo JA-EQQA Xe5 1:00h
10:50 11:50 SE 6919 A320neo JA-EQQA X 1:00h
14:17 15:17 SE 6921 A320neo JA-EQQA X 1:00h
17:44 18:44 SE 6923 A320neo JA-EQQA X 1:00h
Jinan - Yaoqiang International (TNA) 1543km
14:05 15:57 SE 5943 A320neo JA-BMRO X 1:52h
Jinghong (JHG) 2767km
05:05 08:25 SE 6267 A220-100 JA-OMKW X 3:20h
Kagoshima (KOJ) 692km
01:10 02:00 SE 3335 A321neo JA-RVFH X 0:50h
04:30 05:20 SE 3337 A321neo JA-PZTN Xe4 0:50h
06:05 06:55 SE 3339 A320neo JA-OIMN X 0:50h
08:00 08:50 SE 3341 A321neo JA-RVFH X 0:50h
10:00 10:50 SE 3343 A320neo JA-OILU X 0:50h
12:00 12:50 SE 3345 A321neo JA-PZTN X 0:50h
15:00 15:50 SE 3347 A321neo JA-PZTN X 0:50h
16:30 17:20 SE 3349 A320neo JA-OIMN X 0:50h
18:00 18:50 SE 3351 A321neo JA-PZTN X 0:50h
21:00 21:50 SE 3353 A321neo JA-PZTN X 0:50h
23:10 00:00 SE 3355 A320neo JA-OIMN X 0:50h
Kalibo (KLO) 1708km
14:40 16:44 SE 7351 A220-300 JA-YSMK Xe7 2:04h
Kaohsiung International (KHH) 842km
04:45 05:46 SE 7205 A320neo JA-FLAI Xe6 1:01h
08:00 09:01 SE 7207 A320neo JA-FLAI X 1:01h
14:50 15:51 SE 7209 A320neo JA-FLAI X 1:01h
21:40 22:41 SE 7211 A320neo JA-FLAI X 1:01h
Kikai (KKX) 327km
01:00 01:35 SE 4141 ATR42-600 JA-CHAU X 0:35h
07:00 07:35 SE 4143 ATR42-600 JA-CHAU Xe6 0:35h
13:00 13:35 SE 4145 ATR42-600 JA-CHAU X 0:35h
15:40 16:15 SE 4147 ATR42-600 JA-SYGA X 0:35h
19:00 19:35 SE 4149 ATR42-600 JA-CHAU X 0:35h
Kinmen (KNH) 955km
04:45 05:54 SE 7267 A320neo JA-EKRQ Xe1 1:09h
14:30 15:39 SE 7269 A320neo JA-DRUS Xe3 1:09h
21:15 22:24 SE 7271 A320neo JA-GDNF Xe5 1:09h
Kobe (UKB) 1187km
00:05 01:31 SE 1337 A320neo JA-PGXL X 1:26h
02:05 03:31 SE 1339 A320neo JA-OIMN X 1:26h
05:20 06:46 SE 1341 A320neo JA-OSCE X 1:26h
08:35 10:01 SE 1343 A320neo JA-PGXL X 1:26h
12:15 13:41 SE 1345 A320neo JA-PCLS X 1:26h
15:00 16:26 SE 1347 A320neo JA-PDZE X 1:26h
19:00 20:26 SE 1349 A320neo JA-PDZE X 1:26h
21:45 23:11 SE 1351 A320neo JA-OMBJ X 1:26h
Kochi (KCZ) 1003km
03:55 05:08 SE 2487 A220-300 JA-QEBO Xe4 1:13h
14:40 15:53 SE 2489 A220-300 JA-LOQU X 1:13h
Kokura Shin-Kitakyūshū (KKJ) 912km
02:45 03:51 SE 3651 A320neo JA-PDZE X 1:06h
11:10 12:16 SE 3653 A320neo JA-PIIC X 1:06h
16:15 17:21 SE 3655 A320neo JA-PCLS Xe1 1:06h
Kolkata - Netaji Subhash Chandra Bose International (CCU) 3978km
05:05 09:53 SE 7893 A320neo JA-GHYH X 4:48h
17:05 21:53 SE 7895 A320neo JA-FNQJ X 4:48h
Komatsu (KMQ) 1407km
04:05 05:47 SE 1917 A320neo JA-PGXL X 1:42h
10:55 12:37 SE 1919 A220-300 JA-QEBO X 1:42h
23:25 01:07 SE 1921 A220-300 JA-QEBO X 1:42h
Kota Kinabalu International (BKI) 2570km
08:45 11:51 SE 7627 A320neo JA-APOZ X 3:06h
Krabi (KBV) 3638km
13:55 18:19 SE 7571 A320neo JA-MQGW X 4:24h
Kuala Lumpur International (KUL) 3807km
11:45 16:21 SE 7613 A320neo JA-LEHQ X 4:36h
23:45 04:21 SE 7615 A320neo JA-MQGW X 4:36h
Kualanamu International (KNO) 3964km
03:35 08:22 SE 7747 A320neo JA-PXSS X 4:47h
Kuching International (KCH) 3316km
00:35 04:35 SE 7623 A320neo JA-XCQI X 4:00h
Kumamoto (KMJ) 802km
00:55 01:53 SE 3595 A321neo JA-QHOH X 0:58h
07:55 08:53 SE 3597 A320neo JA-PDKN X 0:58h
11:55 12:53 SE 3599 A320neo JA-PDZE Xe3 0:58h
14:10 15:08 SE 3601 A321neo JA-RVFH X 0:58h
21:00 21:58 SE 3603 A320neo JA-PGXL Xe3 0:58h
Kunming - Changshui (KMG) 2480km
01:30 04:30 SE 6245 A320neo JA-CGRY X 3:00h
05:30 08:30 SE 6247 A320neo JA-EXXQ X 3:00h
09:30 12:30 SE 6249 A320neo JA-FNQJ X 3:00h
13:30 16:30 SE 6251 A320neo JA-EXLS X 3:00h
17:30 20:30 SE 6253 A320neo JA-FFHD X 3:00h
21:30 00:30 SE 6255 A320neo JA-GHYH X 3:00h
Kupang - El Tari International (KOE) 4071km
19:05 00:00 SE 7743 A220-100 JA-OIHT X 4:55h
Langkawi International (LGK) 3697km
17:35 22:03 SE 7619 A320neo JA-PXSS X 4:28h
Laoag (LAO) 1155km
19:30 21:46 SE 7375 ATR72-600 JA-QHBI X 2:16h
Lhasa - Gonggar (LXA) 3621km
09:35 13:57 SE 6517 A320neo JA-POYW X 4:22h
Lombok International (LOP) 4081km
19:28 00:24 SE 7741 A320neo JA-POYW X 4:56h
Macau International (MFM) 1496km
00:55 02:43 SE 5731 A320neo JA-AMRO X 1:48h
09:40 11:28 SE 5729 A320neo JA-AMGM X 1:48h
14:45 16:33 SE 5733 A320neo JA-DHLQ X 1:48h
20:00 21:48 SE 5735 A320neo JA-DMWO X 1:48h
Mackay (MKY) 5763km
14:50 21:47 SE 135 A220-300 JA-NJKZ 1357 6:57h
Mactan - Cebu International (CEB) 1810km
00:45 02:56 SE 7343 A320neo JA-HAOP Xe4 2:11h
14:45 16:56 SE 7345 A320neo JA-IBLU Xe7 2:11h
Magong (MZG) 861km
08:55 09:57 SE 7253 A320neo JA-DEMF X 1:02h
15:55 16:57 SE 7255 A320neo JA-CJZZ Xe2 1:02h
23:55 00:57 SE 7257 A320neo JA-EPZO Xe4 1:02h
Manado - Sam Ratulangi International (MDC) 2759km
11:10 14:30 SE 7759 A220-100 JA-NFVZ X 3:20h
Manila - Ninoy Aquino International (MNL) 1473km
00:15 02:02 SE 8101 A320neo JA-APOZ X 1:47h
09:35 11:22 SE 7319 A320neo JA-CMAJ X 1:47h
14:15 16:02 SE 7323 A320neo JA-COVF X 1:47h
19:15 21:02 SE 7321 A320neo JA-CMAJ X 1:47h
Matsuyama (MYJ) 979km
03:55 05:06 SE 2559 A320neo JA-POOH X 1:11h
11:00 12:11 SE 2561 A320neo JA-POOH X 1:11h
17:45 18:56 SE 2563 A320neo JA-POOH X 1:11h
21:10 22:21 SE 2565 A320neo JA-POOH X 1:11h
Melbourne - Tullamarine (MEL) 7333km
15:45 23:51 SE 049 B787-8 JA-AGRT 246 8:06h
15:45 23:51 SE 049 B787-8 JA-DTPI 1357 8:06h
Miri (MYY) 2837km
07:40 11:06 SE 7625 A320neo JA-STYP X 3:26h
Miyako (MMY) 284km
00:30 00:51 SE 4007 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
02:15 02:36 SE 4009 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
04:00 04:21 SE 4011 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
05:45 06:06 SE 4013 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
07:25 07:46 SE 4015 A220-300 JA-QEBO X 0:21h
09:10 09:31 SE 4017 A220-300 JA-QEBO X 0:21h
10:30 10:51 SE 4019 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
12:15 12:36 SE 4021 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
14:00 14:21 SE 4023 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
15:45 16:06 SE 4025 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
17:30 17:51 SE 4027 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
19:15 19:36 SE 4029 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
21:00 21:21 SE 4031 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
22:45 23:06 SE 4033 A220-300 JA-KJLF X 0:21h
Miyazaki (KMI) 733km
02:00 02:53 SE 3519 A320neo JA-PDKN X 0:53h
06:00 06:53 SE 3521 A320neo JA-PDZE X 0:53h
11:00 11:53 SE 3523 A321neo JA-RVFH Xe7 0:53h
14:25 15:18 SE 3525 A320neo JA-PIIC X 0:53h
18:05 18:58 SE 3527 A320neo JA-PGXL X 0:53h
21:45 22:38 SE 3529 A321neo JA-QHOH Xe5 0:53h
Moscow - Domodedovo International (DME) 7631km
12:45 21:11 SE 883 B787-9 JA-GBBK X 8:26h
Mumbai - Chhatrapati Shivaji International (BOM) 5644km
15:10 21:59 SE 7839 A321neo JA-BNDQ X 6:49h
Nagasaki (NGS) 780km
01:00 01:52 SE 3421 B787-8 JA-LXNC Xe6 0:52h
04:55 05:52 SE 3423 A320neo JA-PDKN Xe2 0:57h
08:55 09:52 SE 3425 A320neo JA-PDZE X 0:57h
11:05 11:57 SE 3427 B787-8 JA-YFVS X 0:52h
17:20 18:17 SE 3429 A320neo JA-PIIC X 0:57h
20:20 21:17 SE 3431 A320neo JA-PIIC Xe4 0:57h
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 1303km
00:55 02:21 SE 1815 B787-8 JA-YFVS Xe4 1:26h
03:25 04:59 SE 1817 A320neo JA-PCLS X 1:34h
06:00 07:26 SE 1819 B787-8 JA-YFVS X 1:26h
07:50 09:24 SE 1821 A320neo JA-PCLS X 1:34h
09:20 10:54 SE 1823 A320neo JA-OSCE X 1:34h
11:00 12:34 SE 1825 A320neo JA-PDKN X 1:34h
12:55 14:29 SE 1827 A320neo JA-OILU X 1:34h
14:45 16:11 SE 1829 B787-8 JA-YFVS X 1:26h
17:20 18:54 SE 1831 A320neo JA-OMBJ X 1:34h
19:50 21:16 SE 1833 B787-8 JA-YFVS X 1:26h
21:35 23:09 SE 1835 A320neo JA-PDKN X 1:34h
23:00 00:34 SE 1837 A320neo JA-PCLS X 1:34h
Nanchang - Changbei International (KHN) 1224km
11:10 12:39 SE 6371 A320neo JA-QEZL X 1:29h
Nanjing - Lukou International (NKG) 1054km
07:05 08:21 SE 5183 A320neo JA-QEZL Xe1 1:16h
15:05 16:21 SE 5185 A320neo JA-SDLG Xe3 1:16h
23:05 00:21 SE 5187 A320neo JA-TXHT Xe5 1:16h
Nanki-Shirahama (SHM) 1114km
00:30 02:30 SE 2035 ATR42-600 JA-SYGA Xe7 2:00h
Nanning - Wuxu International (NNG) 2012km
19:50 22:16 SE 6211 A220-300 JA-YSMK X 2:26h
New Delhi - Indira Gandhi International (DEL) 4966km
23:25 05:25 SE 7825 A321neo JA-DVDF X 6:00h
Niigata (KIJ) 1696km
18:30 20:33 SE 1593 A321neo JA-SDIU X 2:03h
Ningbo - Lishe International (NGB) 730km
03:15 04:08 SE 5241 A320neo JA-DGIX Xe3 0:53h
09:25 10:18 SE 5243 A320neo JA-DGIX X 0:53h
20:50 21:43 SE 5245 A320neo JA-DGIX X 0:53h
Nouméa - La Tontouta International (NOU) 6790km
05:45 13:57 SE 149 A321neo JA-BWTI 357 8:12h
05:45 13:57 SE 149 A321neo JA-CGDG 1246 8:12h
Obihiro (OBO) 2322km
22:30 01:18 SE 2927 A220-100 JA-HFMC X 2:48h
Obyan - Saipan International (SPN) 2247km
04:05 06:48 SE 299 A220-300 JA-CTLC X 2:43h
15:05 17:48 SE 301 A220-300 JA-CTLC X 2:43h
21:35 00:18 SE 303 A220-300 JA-CTLC X 2:43h
Ōita (OIT) 902km
00:25 01:30 SE 3707 A220-300 JA-LOQU Xe5 1:05h
11:25 12:30 SE 3709 A220-300 JA-LOQU X 1:05h
18:10 19:15 SE 3711 A220-300 JA-LOQU X 1:05h
Okayama (OKJ) 1123km
03:40 05:01 SE 2155 A220-300 JA-LOQU X 1:21h
12:45 14:06 SE 2157 A320neo JA-OIMN X 1:21h
23:00 00:21 SE 2159 A320neo JA-PDZE X 1:21h
Oki (OKI) 1236km
18:35 20:04 SE 2603 A220-100 JA-HFMC X 1:29h
Osaka - Kansai International (KIX) 1171km
00:35 02:00 SE 3808 A321neo JA-JMVM X 1:25h
01:40 02:58 SE 3810 B777-200 JA-LCCQ X 1:18h
02:40 04:05 SE 3812 A321neo JA-FCVR Xe7 1:25h
03:35 04:53 SE 3814 B787-8 JA-KVHS Xe5 1:18h
05:40 06:58 SE 3816 B777-200 JA-KWGC X 1:18h
07:40 08:58 SE 3818 B777-200 JA-JQHQ X 1:18h
09:35 10:53 SE 3820 B787-8 JA-LEOA X 1:18h
10:35 12:00 SE 3822 A321neo JA-HSTC X 1:25h
11:40 12:58 SE 3824 B777-200 JA-LCCQ X 1:18h
13:40 14:58 SE 3826 B777-200 JA-JRFL X 1:18h
14:40 16:05 SE 3828 A321neo JA-FCVR X 1:25h
15:35 16:53 SE 3830 B787-8 JA-KVHS X 1:18h
16:35 18:00 SE 3832 A321neo JA-JMVM X 1:25h
17:40 18:58 SE 3834 B777-200 JA-JQHQ X 1:18h
19:40 20:58 SE 3836 B777-200 JA-KWGC X 1:18h
21:35 22:53 SE 3838 B787-8 JA-LEOA Xe2 1:18h
22:35 00:00 SE 3840 A321neo JA-HSTC Xe5 1:25h
23:40 00:58 SE 3842 B777-200 JA-JRFL X 1:18h
Osaka International (ITM) 1213km
00:00 01:28 SE 1273 A321neo JA-PZTN X 1:28h
05:00 06:20 SE 1275 B787-8 JA-LXNC X 1:20h
07:30 08:58 SE 1277 A321neo JA-PZTN X 1:28h
10:00 11:20 SE 1279 B787-8 JA-LXNC X 1:20h
15:00 16:20 SE 1281 B787-8 JA-LXNC X 1:20h
20:00 21:20 SE 1283 B787-8 JA-LXNC X 1:20h
Penang International (PEN) 3726km
01:35 06:05 SE 7617 A320neo JA-LEHQ X 4:30h
Perth (PER) 6590km
21:30 04:47 SE 107 B787-8 JA-HVZL 246 7:17h
21:30 04:47 SE 107 B787-8 JA-IFVM 1357 7:17h
Phnom Penh International (PNH) 2894km
16:10 19:40 SE 7495 A320neo JA-APOZ X 3:30h
Phú Quoc - Duong Dong (PQC) 3061km
21:15 00:57 SE 7437 A220-300 JA-SKYZ X 3:42h
Phuket International (HKT) 3696km
12:40 17:08 SE 7569 A320neo JA-TXHT X 4:28h
Pohnpei International (PNI) 3880km
13:30 18:11 SE 211 A220-100 JA-INNL 246 4:41h
Port Moresby - Jacksons International (POM) 4497km
18:55 00:21 SE 329 A220-100 JA-NFVZ X 5:26h
Port Vila - Bauerfield International (VLI) 6575km
21:35 05:31 SE 183 A321neo JA-CULX 246 7:56h
Puerto Princesa International (PPS) 2058km
15:15 17:44 SE 7373 A220-300 JA-SKYZ Xe4 2:29h
Qingdao - Liuting International (TAO) 1317km
09:35 11:10 SE 5977 A320neo JA-COVF X 1:35h
23:55 01:30 SE 5975 A320neo JA-COVF X 1:35h
Quanzhou Jinjiang (JJN) 923km
10:30 11:37 SE 6101 A320neo JA-MQGW Xe5 1:07h
Rangoon-Mingaladon (RGN) 3412km
05:55 10:02 SE 7593 A220-300 JA-SKYZ X 4:07h
Rockhampton (ROK) 6042km
15:25 22:43 SE 139 A320neo JA-QEZL X 7:18h
Roman Tmetuchl International (ROR) 2220km
05:15 07:56 SE 201 A220-100 JA-KXMY X 2:41h
11:35 14:16 SE 203 A220-100 JA-KXMY X 2:41h
17:55 20:36 SE 205 A220-100 JA-KXMY X 2:41h
Rota International (ROP) 2270km
12:30 15:14 SE 321 A220-100 JA-OIHT Xe3 2:44h
Saga (HSG) 816km
07:30 08:29 SE 3741 A220-300 JA-KJLF Xe3 0:59h
21:25 22:24 SE 3743 A220-300 JA-LOQU X 0:59h
Samui (USM) 3447km
13:45 17:55 SE 7573 A320neo JA-UTKF Xe6 4:10h
Sanya - Phoenix International (SYX) 2071km
08:40 11:10 SE 6187 A220-300 JA-YPTS X 2:30h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 2244km
00:00 02:43 SE 3844 A321neo JA-KXWJ X 2:43h
03:35 06:04 SE 3846 B787-8 JA-EHIS X 2:29h
06:15 08:58 SE 3848 A321neo JA-LBYV X 2:43h
09:05 11:34 SE 3850 B787-8 JA-WOOW X 2:29h
12:00 14:43 SE 3852 A321neo JA-KXWJ X 2:43h
15:05 17:34 SE 3854 B787-8 JA-EHIS X 2:29h
18:15 20:58 SE 3856 A321neo JA-LBYV X 2:43h
21:35 00:04 SE 3858 B787-8 JA-WOOW X 2:29h
Semarang - Achmad Yani International (SRG) 4137km
18:15 23:15 SE 7711 A320neo JA-EXXQ X 5:00h
Sendai-Miyagi (SDJ) 1821km
04:15 06:27 SE 1449 A321neo JA-QHOH X 2:12h
10:05 12:17 SE 1451 A321neo JA-QHOH X 2:12h
15:55 18:07 SE 1453 A321neo JA-QHOH X 2:12h
21:15 23:16 SE 1455 B787-8 JA-NHHY X 2:01h
Seoul - Gimpo International (GMP) 1267km
06:05 07:37 SE 6791 A320neo JA-DTVQ Xe1 1:32h
13:05 14:37 SE 6793 A321neo JA-DVDF Xe4 1:32h
20:05 21:37 SE 6795 A320neo JA-ESLV Xe6 1:32h
Seoul - Incheon International (ICN) 1260km
00:25 01:56 SE 6725 A320neo JA-CMAJ Xe4 1:31h
05:00 06:31 SE 6727 A320neo JA-CMAJ X 1:31h
07:40 09:11 SE 6717 A321neo JA-BQRI X 1:31h
12:20 13:51 SE 6719 A321neo JA-BQRI X 1:31h
14:40 16:11 SE 6729 A320neo JA-CMAJ X 1:31h
17:00 18:31 SE 6721 A321neo JA-BQRI X 1:31h
19:20 20:51 SE 6731 A320neo JA-COVF Xe2 1:31h
21:40 23:11 SE 6723 A321neo JA-BQRI Xe7 1:31h
Shanghai - Hongqiao International (SHA) 830km
06:45 07:45 SE 5157 A320neo JA-EVPE Xe3 1:00h
11:15 12:15 SE 5159 A320neo JA-FLAI X 1:00h
17:45 18:45 SE 5161 A320neo JA-GDNF X 1:00h
21:40 22:40 SE 5155 A320neo JA-ETIX Xe1 1:00h
Shanghai - Pudong International (PVG) 793km
00:25 01:22 SE 5113 A320neo JA-ANLA Xe2 0:57h
03:50 04:47 SE 5115 A320neo JA-ANLA X 0:57h
05:20 06:17 SE 5127 A320neo JA-APOZ Xe6 0:57h
07:15 08:12 SE 5117 A320neo JA-ANLA X 0:57h
08:30 09:23 SE 5111 B787-9 JA-GBBK Xe3 0:53h
10:40 11:37 SE 5119 A320neo JA-ANLA X 0:57h
14:05 15:02 SE 5121 A320neo JA-ANLA X 0:57h
17:30 18:27 SE 5123 A320neo JA-ANLA X 0:57h
19:15 20:12 SE 5129 A320neo JA-BMRO X 0:57h
20:55 21:52 SE 5125 A320neo JA-ANLA X 0:57h
Shantou (SWA) 1142km
10:55 13:09 SE 6165 ATR72-600 JA-RQUZ X 2:14h
Shenyang - Taoxian International (SHE) 1761km
00:25 02:33 SE 5813 A320neo JA-DTVQ X 2:08h
14:25 16:33 SE 5815 A320neo JA-ESLV X 2:08h
Shenzhen - Bao'an International (SZX) 1456km
00:10 01:56 SE 5633 A320neo JA-CJZZ X 1:46h
03:05 04:51 SE 5639 A320neo JA-EPZO X 1:46h
05:45 07:31 SE 5645 A320neo JA-EQQA X 1:46h
08:10 09:56 SE 5641 A320neo JA-EPZO X 1:46h
10:45 12:31 SE 5635 A320neo JA-CJZZ X 1:46h
13:15 15:01 SE 5643 A320neo JA-EPZO X 1:46h
19:05 20:51 SE 5637 A320neo JA-CJZZ X 1:46h
21:15 23:01 SE 5647 A320neo JA-EQQA X 1:46h
Shijiazhuang Zhengding International (SJW) 1812km
00:35 02:46 SE 5927 A320neo JA-GDNF X 2:11h
Shizuoka (FSZ) 1391km
03:30 06:14 SE 1983 ATR72-600 JA-TORW X 2:44h
Siem Reap - Angkor International (REP) 2865km
19:40 23:08 SE 7485 A320neo JA-NQEK X 3:28h
Sihanoukville International (KOS) 3065km
21:25 01:07 SE 7497 A220-300 JA-YNQA X 3:42h
Singapore - Changi (SIN) 3750km
05:05 09:14 SE 7677 B787-8 JA-AGRT 246 4:09h
05:05 09:14 SE 7677 B787-8 JA-DTPI 357 4:09h
10:55 15:27 SE 7673 A321neo JA-DERK X 4:32h
17:00 21:09 SE 7679 B787-8 JA-GYPU 246 4:09h
17:00 21:09 SE 7679 B787-8 JA-HNUI 357 4:09h
22:55 03:27 SE 7675 A321neo JA-ECBA X 4:32h
Surabaya - Juanda International (SUB) 4068km
06:15 11:10 SE 7721 A320neo JA-FFHD X 4:55h
Sydney - Kingsford Smith (SYD) 7142km
14:15 22:08 SE 021 B787-9 JA-FKLI X 7:53h
Tacloban - Daniel Z. Romualdez (TAC) 1689km
00:15 02:17 SE 7369 A220-100 JA-KXMY Xe3 2:02h
Tada U-Mandalay (MDL) 3253km
05:55 09:50 SE 7583 A220-300 JA-YNQA X 3:55h
Taichung Ching Chuan Kang (RMQ) 739km
01:10 02:04 SE 7219 A220-300 JA-NQTQ X 0:54h
10:10 11:04 SE 7221 A220-300 JA-NQTQ X 0:54h
16:25 17:19 SE 7223 A220-300 JA-NQTQ X 0:54h
Tainan (TNN) 835km
08:05 09:05 SE 7243 A220-100 JA-PCBO Xe5 1:00h
20:00 21:00 SE 7245 A220-100 JA-PCBO X 1:00h
Taipei - Songshan (TSA) 624km
01:10 01:55 SE 7171 A320neo JA-ETIX X 0:45h
05:15 06:00 SE 7163 A320neo JA-CJZZ X 0:45h
08:00 08:45 SE 7165 A320neo JA-CJZZ X 0:45h
10:15 11:00 SE 7173 A320neo JA-EVPE X 0:45h
12:35 13:20 SE 9801 A320neo JA-PGXL X 0:45h
15:20 16:05 SE 9803 A320neo JA-PGXL X 0:45h
18:20 19:05 SE 7167 A320neo JA-EPZO X 0:45h
21:05 21:50 SE 7169 A320neo JA-EPZO X 0:45h
Taipei - Taiwan Taoyuan International (TPE) 655km
01:45 02:32 SE 7119 A320neo JA-BMRO Xe4 0:47h
04:50 05:37 SE 7121 A320neo JA-BMRO X 0:47h
06:20 07:07 SE 7135 A320neo JA-DGIX X 0:47h
07:55 08:42 SE 7123 A320neo JA-BMRO X 0:47h
11:00 11:47 SE 7125 A320neo JA-BMRO X 0:47h
12:15 13:02 SE 7127 A320neo JA-DEMF X 0:47h
15:20 16:07 SE 7129 A320neo JA-DEMF X 0:47h
18:25 19:12 SE 7131 A320neo JA-DEMF X 0:47h
21:30 22:17 SE 7133 A320neo JA-DEMF Xe7 0:47h
22:40 23:27 SE 7117 A320neo JA-BMRO X 0:47h
Taitung - Fegnin (TTT) 766km
05:15 06:10 SE 7235 A220-100 JA-PCBO X 0:55h
12:15 13:45 SE 7237 ATR72-600 JA-QHBI X 1:30h
19:30 20:25 SE 7239 A220-300 JA-YWDQ X 0:55h
Taizhou - Luqiao (HYN) 669km
07:30 08:49 SE 6061 ATR72-600 JA-RQUZ X 1:19h
19:35 20:54 SE 6063 ATR72-600 JA-RQUZ Xe1 1:19h
Takamatsu (TAK) 1082km
04:10 05:28 SE 2443 A321neo JA-RVFH X 1:18h
10:50 12:08 SE 2445 A321neo JA-SDIU Xe6 1:18h
17:30 18:48 SE 2447 A321neo JA-RVFH X 1:18h
21:20 22:38 SE 2449 A321neo JA-RVFH X 1:18h
Tanegashima (TNE) 590km
05:40 06:44 SE 4095 ATR42-600 JA-SYGA X 1:04h
10:00 11:04 SE 4097 ATR42-600 JA-SYGA X 1:04h
12:50 13:54 SE 4099 ATR42-600 JA-SYGA X 1:04h
21:40 22:44 SE 4101 ATR42-600 JA-SYGA X 1:04h
Tarakan - Juwata International (TRK) 2765km
12:45 16:05 SE 7769 A220-100 JA-OMKW Xe4 3:20h
Tianjin - Binhai International (TSN) 1730km
17:45 19:50 SE 5419 A321neo JA-DVDF X 2:05h
Tinian International (TIQ) 2245km
14:55 17:38 SE 311 A220-300 JA-YNQA Xe5 2:43h
Tokunoshima (TKN) 220km
05:30 05:54 SE 4165 ATR42-600 JA-CHAU Xe6 0:24h
08:30 08:54 SE 4167 ATR42-600 JA-SYGA X 0:24h
11:30 11:54 SE 4169 ATR42-600 JA-CHAU X 0:24h
17:30 17:54 SE 4171 ATR42-600 JA-CHAU X 0:24h
20:10 20:34 SE 4173 ATR42-600 JA-SYGA X 0:24h
23:30 23:54 SE 4175 ATR42-600 JA-CHAU X 0:24h
Tokushima (TKS) 1107km
02:30 03:50 SE 2387 A320neo JA-OILU X 1:20h
09:00 10:20 SE 2389 A320neo JA-OIMN Xe6 1:20h
16:45 18:55 SE 2391 ATR72-600 JA-EVJJ X 2:10h
19:25 20:45 SE 2393 A320neo JA-OIMN X 1:20h
Tokyo - Haneda (HND) 1556km
00:20 02:13 SE 3752 A321neo JA-BIBS X 1:53h
01:00 02:44 SE 3754 B777-200 JA-TSJW X 1:44h
02:00 03:43 SE 3756 B787-8 JA-GREW Xe2 1:43h
03:05 04:49 SE 3758 B777-200 JA-ZYJF X 1:44h
04:00 05:43 SE 3760 B787-8 JA-GWLF Xe4 1:43h
05:00 06:44 SE 3762 B777-200 JA-ZUDH X 1:44h
05:40 07:33 SE 3764 A321neo JA-XVCL X 1:53h
06:20 08:13 SE 3766 A321neo JA-BCAP X 1:53h
07:05 08:49 SE 3768 B777-200 JA-OTET X 1:44h
08:00 09:43 SE 3770 B787-8 JA-GREW X 1:43h
09:00 10:44 SE 3772 B777-200 JA-ZYJF X 1:44h
10:00 11:43 SE 3774 B787-8 JA-GWLF X 1:43h
11:05 12:49 SE 3776 B777-200 JA-PYBW X 1:44h
11:40 13:33 SE 3778 A321neo JA-APTA X 1:53h
12:20 14:13 SE 3780 A321neo JA-BIBS X 1:53h
13:00 14:44 SE 3782 B777-200 JA-OTET X 1:44h
14:00 15:43 SE 3784 B787-8 JA-GREW X 1:43h
15:05 16:49 SE 3786 B777-200 JA-QZRA X 1:44h
16:00 17:43 SE 3788 B787-8 JA-GWLF X 1:43h
17:00 18:44 SE 3790 B777-200 JA-PYBW X 1:44h
17:40 19:33 SE 3792 A321neo JA-XVCL X 1:53h
18:20 20:13 SE 3794 A321neo JA-BCAP X 1:53h
19:05 20:49 SE 3796 B777-200 JA-TSJW X 1:44h
20:00 21:43 SE 3798 B787-8 JA-GREW X 1:43h
21:00 22:44 SE 3800 B777-200 JA-QZRA X 1:44h
22:00 23:43 SE 3802 B787-8 JA-GWLF X 1:43h
23:05 00:49 SE 3804 B777-200 JA-ZUDH X 1:44h
23:40 01:33 SE 3806 A321neo JA-APTA X 1:53h
Tokyo - Narita (NRT) 1614km
03:15 05:02 SE 1083 B787-8 JA-NHHY Xe2 1:47h
06:30 08:27 SE 1085 A320neo JA-OMBJ X 1:57h
09:15 11:02 SE 1087 B787-8 JA-NHHY X 1:47h
11:55 13:52 SE 1089 A320neo JA-OMBJ X 1:57h
15:15 17:02 SE 1091 B787-8 JA-NHHY X 1:47h
18:30 20:27 SE 1093 A320neo JA-OSCE X 1:57h
21:00 22:57 SE 1095 A320neo JA-OILU X 1:57h
23:55 01:52 SE 1097 A320neo JA-OSCE X 1:57h
Tottori (TTJ) 1210km
15:25 16:53 SE 2337 A220-300 JA-QEBO X 1:28h
Townsville (TSV) 5465km
23:15 05:51 SE 115 A320neo JA-WXAM X 6:36h
Tsushima (TSJ) 915km
08:55 10:01 SE 2621 A220-100 JA-HFMC Xe1 1:06h
Tuguegarao (TUG) 1131km
06:45 08:58 SE 7377 ATR72-600 JA-QHBI X 2:13h
Ube-Yamaguchi (UBJ) 929km
00:35 01:42 SE 2193 A320neo JA-POOH Xe6 1:07h
09:45 11:34 SE 2195 ATR72-600 JA-TORW X 1:49h
14:25 15:32 SE 2197 A320neo JA-POOH X 1:07h
Ujung Pandang - Sultan Hasanuddin International (UPG) 3588km
13:30 17:50 SE 7767 A320neo JA-WXAM Xe7 4:20h
Viang Chan-Wattay (VTE) 2738km
09:45 13:03 SE 7477 A320neo JA-XCQI X 3:18h
Wenzhou - Longwan International (WNZ) 700km
06:30 07:21 SE 5263 A320neo JA-POYW Xe4 0:51h
14:30 15:21 SE 5265 A320neo JA-PXSS Xe6 0:51h
22:30 23:21 SE 5267 A320neo JA-LEHQ Xe2 0:51h
Wuhan - Tianhe International (WUH)